Utilizziamo nostri cookies o cookies di terze parti per offrirle sempre un'esperienza utente personalizzata. Con l'utilizzo di questo sito internet si dichiara d'accordo all'utilizzo di suddetti cookies.

Tennis da Tavolo

Setka Cup

Marchuk, Maksym - Solomko, Ruslan 29.11.2020 3:1
Volkov, Pavlo - Onischenko, Ruslan 29.11.2020 3:1
Gomilko, Oleksandr - Scherbak, Andrey 29.11.2020 3:1
Polusmuak, Valentin - Kuleshov, Grigoriy 29.11.2020 0:3
Bondarenko, Serhii - Marchuk, Maksym 29.11.2020 2:3
Lisechko, Artem - Volkov, Pavlo 29.11.2020 3:0
Lyushnya, Aleksandr - Scherbak, Andrey 28.11.2020 0:3
Halibmaiev, Rustam - Kuleshov, Grigoriy 28.11.2020 3:1
Gomilko, Oleksandr - Solomko, Ruslan 28.11.2020 2:3
Shyndel, Igor - Kovalchuk, Oleksandr 28.11.2020 1:3
Varchenko, Vladimir - Yakymchuk, Yevhen 28.11.2020 3:0
Shapoval, Aleksandr - Khandetsky, Sergey 28.11.2020 3:1
Dukhovenko, Oleksandr - Mishchenko, Alexander 28.11.2020 0:3
Melnykov, Volodymyr - Troian, Andrii 28.11.2020 0:3
Khakhamidi, Pavlo - Rehotun, Dmytro 28.11.2020 0:3
Kanunnikov, Ilya - Kovalchuk, Oleksandr 28.11.2020 1:3
Korovychenko, Valentyn - Ivashkin, Aleksander 28.11.2020 3:1
Dynaburg, Leonid - Minenko, Anatolii 28.11.2020 2:3
Balakirev, Maxim - Sokolov, Sergey 28.11.2020 0:3
Yurchenko, Kyrylo - Zholubak, Mykhailo 28.11.2020 3:1
Yakymchuk, Yevhen - Troian, Andrii 28.11.2020 0:3
Khandetsky, Sergey - Rehotun, Dmytro 28.11.2020 0:3
Dukhovenko, Oleksandr - Shyndel, Igor 28.11.2020 3:1
Zholubak, Mykhailo - Ivashkin, Aleksander 28.11.2020 3:0
Minenko, Anatolii - Varchenko, Vladimir 28.11.2020 3:2
Sokolov, Sergey - Shapoval, Aleksandr 28.11.2020 2:3
Mishchenko, Alexander - Kovalchuk, Oleksandr 28.11.2020 3:1
Yurchenko, Kyrylo - Korovychenko, Valentyn 28.11.2020 3:0
Dynaburg, Leonid - Melnykov, Volodymyr 28.11.2020 3:2
Balakirev, Maxim - Khakhamidi, Pavlo 28.11.2020 3:2
Mischenko, Vladislav - Kurischenko, Yuriy 28.11.2020 1:3
Shyndel, Igor - Kanunnikov, Ilya 28.11.2020 3:0
Zholubak, Mykhailo - Korovychenko, Valentyn 28.11.2020 0:3
Minenko, Anatolii - Troian, Andrii 28.11.2020 1:3
Sokolov, Sergey - Rehotun, Dmytro 28.11.2020 2:3
Kapinus, Rodion - Lazuryk, Dmytro 28.11.2020 3:1
Yurchenko, Kyrylo - Ivashkin, Aleksander 28.11.2020 3:1
Melnykov, Volodymyr - Yakymchuk, Yevhen 28.11.2020 3:1
Khakhamidi, Pavlo - Khandetsky, Sergey 28.11.2020 3:0
Mischenko, Vladislav - Hordiichuk, Oleksandr 28.11.2020 0:3
Mishchenko, Alexander - Shyndel, Igor 28.11.2020 3:2
Dynaburg, Leonid - Varchenko, Vladimir 28.11.2020 0:3
Balakirev, Maxim - Shapoval, Aleksandr 28.11.2020 0:3
Kurischenko, Yuriy - Kapinus, Rodion 28.11.2020 1:3
Minenko, Anatolii - Melnykov, Volodymyr 28.11.2020 3:0
Sokolov, Sergey - Khakhamidi, Pavlo 28.11.2020 2:3
Hordiichuk, Oleksandr - Lazuryk, Dmytro 28.11.2020 1:3
Dukhovenko, Oleksandr - Kanunnikov, Ilya 28.11.2020 0:3
Varchenko, Vladimir - Troian, Andrii 28.11.2020 3:0
Shapoval, Aleksandr - Rehotun, Dmytro 28.11.2020 2:3
Mischenko, Vladislav - Kapinus, Rodion 28.11.2020 2:3
Dynaburg, Leonid - Yakymchuk, Yevhen 28.11.2020 3:0
Balakirev, Maxim - Khandetsky, Sergey 28.11.2020 3:2
Kurischenko, Yuriy - Hordiichuk, Oleksandr 28.11.2020 3:1
Mishchenko, Alexander - Kanunnikov, Ilya 28.11.2020 3:2
Melnykov, Volodymyr - Varchenko, Vladimir 28.11.2020 3:2
Khakhamidi, Pavlo - Shapoval, Aleksandr 28.11.2020 2:3
Mischenko, Vladislav - Lazuryk, Dmytro 28.11.2020 2:3
Dukhovenko, Oleksandr - Kovalchuk, Oleksandr 28.11.2020 3:1
Minenko, Anatolii - Yakymchuk, Yevhen 28.11.2020 0:3
Sokolov, Sergey - Khandetsky, Sergey 28.11.2020 3:1
Hordiichuk, Oleksandr - Kapinus, Rodion 28.11.2020 1:3
Kaminskyi, Valentyn - Ivanov, Viktor 28.11.2020 2:3
Dynaburg, Leonid - Troian, Andrii 28.11.2020 2:3
Balakirev, Maxim - Rehotun, Dmytro 28.11.2020 2:3
Kurischenko, Yuriy - Lazuryk, Dmytro 28.11.2020 3:1
Gudimenko, Evgeniy - Trunov, Yevhen 28.11.2020 3:2
Povalyaev, Valentin - Yushko, Roman 28.11.2020 2:3
Kistechko, Mykhailo - Teteruk, Michael 28.11.2020 1:3
Ivanov, Evgeniy - Vasyukov, Vladimir 28.11.2020 3:0
Ivanov, Viktor - Trunov, Yevhen 28.11.2020 3:2
Hrytsai, Andrii - Kobets, Vitalii 28.11.2020 0:3
Teteruk, Michael - Kaminskyi, Valentyn 28.11.2020 0:3
Yushko, Roman - Vasyukov, Vladimir 28.11.2020 3:0
Kistechko, Mykhailo - Gudimenko, Evgeniy 28.11.2020 3:1
Kobets, Vitalii - Povalyaev, Valentin 28.11.2020 2:3
Teteruk, Michael - Trunov, Yevhen 28.11.2020 3:2
Vasko, Vitaly - Kostenko, Anatolii 28.11.2020 3:1
Hrytsai, Andrii - Ivanov, Evgeniy 28.11.2020 3:1
Gudimenko, Evgeniy - Ivanov, Viktor 28.11.2020 3:2
Nechai, Volodymyr - Yatsenko, Sergey 28.11.2020 0:3
Kobets, Vitalii - Vasyukov, Vladimir 28.11.2020 1:3
Korniyenko, Mykola - Degtyarov, Oleksiy 28.11.2020 3:0
Kistechko, Mykhailo - Kaminskyi, Valentyn 28.11.2020 1:3
Vasko, Vitaly - Nesterchuk, Denys 28.11.2020 0:3
Ivanov, Evgeniy - Yushko, Roman 28.11.2020 3:1
Klim, Vladislav - Lukatsky, Andrey 28.11.2020 2:3
Teteruk, Michael - Gudimenko, Evgeniy 28.11.2020 1:3
Kostenko, Anatolii - Nechai, Volodymyr 28.11.2020 1:3
Hrytsai, Andrii - Povalyaev, Valentin 28.11.2020 1:3
Kaminskyi, Valentyn - Trunov, Yevhen 28.11.2020 3:0
Nesterchuk, Denys - Yatsenko, Sergey 28.11.2020 0:3
Kobets, Vitalii - Ivanov, Evgeniy 28.11.2020 3:0
Lukatsky, Andrey - Degtyarov, Oleksiy 28.11.2020 2:3
Kistechko, Mykhailo - Ivanov, Viktor 28.11.2020 0:3
Vasko, Vitaly - Nechai, Volodymyr 28.11.2020 3:2
Povalyaev, Valentin - Vasyukov, Vladimir 28.11.2020 3:0
Klim, Vladislav - Korniyenko, Mykola 28.11.2020 1:3
Gudimenko, Evgeniy - Kaminskyi, Valentyn 28.11.2020 3:2
Kostenko, Anatolii - Nesterchuk, Denys 28.11.2020 1:3
Hrytsai, Andrii - Yushko, Roman 28.11.2020 3:0
Teteruk, Michael - Ivanov, Viktor 28.11.2020 0:3
Vasko, Vitaly - Yatsenko, Sergey 28.11.2020 3:2
Ivanov, Evgeniy - Povalyaev, Valentin 28.11.2020 3:2
Klim, Vladislav - Degtyarov, Oleksiy 28.11.2020 3:0
Kistechko, Mykhailo - Trunov, Yevhen 28.11.2020 3:1
Nesterchuk, Denys - Nechai, Volodymyr 28.11.2020 3:2
Kobets, Vitalii - Yushko, Roman 28.11.2020 3:1
Lukatsky, Andrey - Korniyenko, Mykola 28.11.2020 3:0
Kostenko, Anatolii - Yatsenko, Sergey 28.11.2020 2:3
Hrytsai, Andrii - Vasyukov, Vladimir 28.11.2020 3:1
Vlasenko, Valeriy - Sulim, Aleksandr 28.11.2020 1:3
Kyi, Yevhen - Likhitsky, Alexander 28.11.2020 3:0
Dukhovenko, Oleksandr - Yolkin, Anton 28.11.2020 3:2
Tkachev, Sergey - Makarenko, Roman 28.11.2020 0:3
Matvieiev Denys - Malinka, Roman 28.11.2020 2:3
Sulim, Aleksandr - Likhitsky, Alexander 28.11.2020 0:3
Dukhovenko, Oleksandr - Chornobab, Volodymyr 28.11.2020 1:3
Makarenko, Roman - Vlasenko, Valeriy 28.11.2020 3:1
Yolkin, Anton - Matvieiev Denys 28.11.2020 2:3
Tkachev, Sergey - Kyi, Yevhen 28.11.2020 1:3
Chornobab, Volodymyr - Malinka, Roman 28.11.2020 3:2
Makarenko, Roman - Likhitsky, Alexander 28.11.2020 2:3
Dukhovenko, Oleksandr - Matvieiev Denys 28.11.2020 2:3
Kyi, Yevhen - Sulim, Aleksandr 28.11.2020 3:0
Yolkin, Anton - Chornobab, Volodymyr 28.11.2020 3:0
Tkachev, Sergey - Vlasenko, Valeriy 28.11.2020 3:1
Dukhovenko, Oleksandr - Malinka, Roman 28.11.2020 3:1
Chornobab, Volodymyr - Matvieiev Denys 28.11.2020 3:0
Vlasenko, Valeriy - Likhitsky, Alexander 28.11.2020 1:3
Yolkin, Anton - Malinka, Roman 28.11.2020 3:0
Tkachev, Sergey - Sulim, Aleksandr 28.11.2020 3:1
Kyi, Yevhen - Vlasenko, Valeriy 28.11.2020 3:1
Trunov, Yevhen - Kaminskyi, Valentyn 27.11.2020 3:0
Trunov Mihail - Kistechko, Mykhailo 27.11.2020 3:0
Tkachev, Sergey - Likhitsky, Alexander 27.11.2020 1:3
Ivanov, Viktor - Gudimenko, Evgeniy 27.11.2020 3:0
Kaminskyi, Valentyn - Kistechko, Mykhailo 27.11.2020 0:3
Stepanchuk, Yaroslav - Bielokon, Yevhen 27.11.2020 3:2
Gudimenko, Evgeniy - Trunov, Yevhen 27.11.2020 1:3
Semenets Sergey - Kostenko, Anatolii 27.11.2020 1:3
Danchenko, Valerii - Sydorenko, Vitalii 27.11.2020 3:2
Ivanov, Viktor - Trunov Mihail 27.11.2020 1:3
Dovzhenko, Sergey - Yurenev, Oleh 27.11.2020 3:1
Levshin, Anatoly - Zholubak, Roman 27.11.2020 1:3
Portnov, Hennadii - Bielokon, Yevhen 27.11.2020 1:3
Gudimenko, Evgeniy - Kistechko, Mykhailo 27.11.2020 0:3
Klymenko, Kostiantyn - Yakubov, Marat 27.11.2020 3:0
Voronenkov, Vladimir - Sliuzenko, Vladyslav 27.11.2020 2:3
Trunov Mihail - Kaminskyi, Valentyn 27.11.2020 3:2
Kostenko, Anatolii - Yurenev, Oleh 27.11.2020 3:0
Degtyarov, Oleksiy - Zholubak, Roman 27.11.2020 0:3
Danchenko, Valerii - Stepanchuk, Yaroslav 27.11.2020 1:3
Ivanov, Viktor - Trunov, Yevhen 27.11.2020 3:0
Yakubov, Marat - Semenets Sergey 27.11.2020 2:3
Sydorenko, Vitalii - Bielokon, Yevhen 27.11.2020 2:3
Gudimenko, Evgeniy - Trunov Mihail 27.11.2020 1:3
Klymenko, Kostiantyn - Dovzhenko, Sergey 27.11.2020 1:3
Voronenkov, Vladimir - Levshin, Anatoly 27.11.2020 3:0
Stepanchuk, Yaroslav - Portnov, Hennadii 27.11.2020 3:1
Trunov, Yevhen - Kistechko, Mykhailo 27.11.2020 0:3
Yakubov, Marat - Yurenev, Oleh 27.11.2020 3:2
Sliuzenko, Vladyslav - Zholubak, Roman 27.11.2020 1:3
Ivanov, Viktor - Kaminskyi, Valentyn 27.11.2020 3:1
Dovzhenko, Sergey - Kostenko, Anatolii 27.11.2020 3:1
Levshin, Anatoly - Degtyarov, Oleksiy 27.11.2020 1:3
Sydorenko, Vitalii - Stepanchuk, Yaroslav 27.11.2020 1:3
Trunov Mihail - Trunov, Yevhen 27.11.2020 3:1
Klymenko, Kostiantyn - Semenets Sergey 27.11.2020 3:0
Marynkevych, Illia - Bielokon, Yevhen 27.11.2020 0:3
Gudimenko, Evgeniy - Kaminskyi, Valentyn 27.11.2020 3:2
Yakubov, Marat - Dovzhenko, Sergey 27.11.2020 2:3
Sliuzenko, Vladyslav - Levshin, Anatoly 27.11.2020 3:2
Danchenko, Valerii - Portnov, Hennadii 27.11.2020 0:3
Ivanov, Viktor - Kistechko, Mykhailo 27.11.2020 2:3
Semenets Sergey - Yurenev, Oleh 27.11.2020 3:0
Stepanchuk, Yaroslav - Marynkevych, Illia 27.11.2020 3:0
Klymenko, Kostiantyn - Kostenko, Anatolii 27.11.2020 3:0
Voronenkov, Vladimir - Degtyarov, Oleksiy 27.11.2020 3:1
Sydorenko, Vitalii - Portnov, Hennadii 27.11.2020 1:3
Dovzhenko, Sergey - Semenets Sergey 27.11.2020 3:1
Levshin, Anatoly - Retynskyi, Serhii 27.11.2020 3:2
Danchenko, Valerii - Bielokon, Yevhen 27.11.2020 1:3
Yakubov, Marat - Kostenko, Anatolii 27.11.2020 3:0
Sliuzenko, Vladyslav - Degtyarov, Oleksiy 27.11.2020 3:1
Ivanov, Evgeniy - Bonishchuk, Taras 27.11.2020 1:3
Mukhin, Vitalii - Podolian, Andrii 27.11.2020 3:2
Klymenko, Kostiantyn - Yurenev, Oleh 27.11.2020 3:1
Voronenkov, Vladimir - Zholubak, Roman 27.11.2020 1:3
Sokoltsov, Yevhenii - Peretiatko, Andrii 27.11.2020 0:3
Kononikhin, Volodymyr - Yakimenko, Stefan 27.11.2020 0:3
Kurtenko, Andrey - Kolesnykov, Valeriy 27.11.2020 0:3
Obischenko, Andrey - Tkachenko, Artem 27.11.2020 3:2
Sotnikov, Eduard - Buianover, Hennadii 27.11.2020 3:2
Khairov, Dmitry - Kucheryavyi, Vadym 27.11.2020 0:3
Kozlov, Denys - Dmitruk, Igor 27.11.2020 3:2
Havryliuk, Bohdan - Bereza, Viktor (1) 27.11.2020 1:3
Syvych, Viktor - Sydorenko, Andrii 27.11.2020 0:3
Bonishchuk, Taras - Peretiatko, Andrii 27.11.2020 0:3
Podolian, Andrii - Yakimenko, Stefan 27.11.2020 2:3
Arevkin, Timofey - Leonenko, Alexander 27.11.2020 3:2
Mytsyk, Alexander - Melnykov, Mykola 27.11.2020 3:2
Popov, Serhii - Aleksandr, Gress 27.11.2020 0:3
Yemelianov, Taras - Ivanov, Evgeniy 27.11.2020 3:1
Kucheryavyi, Vadym - Mukhin, Vitalii 27.11.2020 3:2
Kolesnykov, Valeriy - Dmitruk, Igor 27.11.2020 3:2
Tkachenko, Artem - Bereza, Viktor (1) 27.11.2020 0:3
Buianover, Hennadii - Sydorenko, Andrii 27.11.2020 3:1
Khairov, Dmitry - Kononikhin, Volodymyr 27.11.2020 3:1
Leonenko, Alexander - Kurtenko, Andrey 27.11.2020 1:3
Melnykov, Mykola - Obischenko, Andrey 27.11.2020 0:3
Aleksandr, Gress - Sotnikov, Eduard 27.11.2020 3:0
Yemelianov, Taras - Peretiatko, Andrii 27.11.2020 2:3
Kucheryavyi, Vadym - Yakimenko, Stefan 27.11.2020 3:2
Arevkin, Timofey - Kozlov, Denys 27.11.2020 2:3
Mytsyk, Alexander - Havryliuk, Bohdan 27.11.2020 0:3
Popov, Serhii - Syvych, Viktor 27.11.2020 3:1
Kapinus, Rodion - Valchuk, Ilya 27.11.2020 3:2
Sokoltsov, Yevhenii - Bonishchuk, Taras 27.11.2020 3:2
Kononikhin, Volodymyr - Podolian, Andrii 27.11.2020 1:3
Leonenko, Alexander - Dmitruk, Igor 27.11.2020 2:3
Melnykov, Mykola - Bereza, Viktor (1) 27.11.2020 3:0
Aleksandr, Gress - Sydorenko, Andrii 27.11.2020 2:3
Merzlikin, Valery - Dombrovskyi, Andrii 27.11.2020 3:1
Khairov, Dmitry - Mukhin, Vitalii 27.11.2020 3:0
Kozlov, Denys - Kolesnykov, Valeriy 27.11.2020 2:3
Havryliuk, Bohdan - Tkachenko, Artem 27.11.2020 2:3
Syvych, Viktor - Buianover, Hennadii 27.11.2020 0:3
Kapinus, Rodion - Zhyrnov, Oleksandr 27.11.2020 2:3
Yemelianov, Taras - Sokoltsov, Yevhenii 27.11.2020 2:3
Kucheryavyi, Vadym - Kononikhin, Volodymyr 27.11.2020 2:3
Arevkin, Timofey - Kurtenko, Andrey 27.11.2020 0:3
Mytsyk, Alexander - Obischenko, Andrey 27.11.2020 3:2
Popov, Serhii - Sotnikov, Eduard 27.11.2020 1:3
Valchuk, Ilya - Merzlikin, Valery 27.11.2020 3:1
Ivanov, Evgeniy - Peretiatko, Andrii 27.11.2020 3:1
Mukhin, Vitalii - Yakimenko, Stefan 27.11.2020 0:3
Leonenko, Alexander - Kozlov, Denys 27.11.2020 1:3
Melnykov, Mykola - Havryliuk, Bohdan 27.11.2020 0:3
Aleksandr, Gress - Syvych, Viktor 27.11.2020 3:2
Zhyrnov, Oleksandr - Dombrovskyi, Andrii 27.11.2020 3:0
Khairov, Dmitry - Podolian, Andrii 27.11.2020 3:2
Kurtenko, Andrey - Dmitruk, Igor 27.11.2020 1:3
Obischenko, Andrey - Bereza, Viktor (1) 27.11.2020 3:1
Sotnikov, Eduard - Sydorenko, Andrii 27.11.2020 1:3
Kapinus, Rodion - Merzlikin, Valery 27.11.2020 3:1
Sokoltsov, Yevhenii - Ivanov, Evgeniy 27.11.2020 0:3
Kononikhin, Volodymyr - Mukhin, Vitalii 27.11.2020 0:3
Arevkin, Timofey - Kolesnykov, Valeriy 27.11.2020 1:3
Mytsyk, Alexander - Tkachenko, Artem 27.11.2020 2:3
Popov, Serhii - Buianover, Hennadii 27.11.2020 3:1
Valchuk, Ilya - Zhyrnov, Oleksandr 27.11.2020 3:2
Yemelianov, Taras - Bonishchuk, Taras 27.11.2020 2:3
Kucheryavyi, Vadym - Podolian, Andrii 27.11.2020 2:3
Kozlov, Denys - Kurtenko, Andrey 27.11.2020 0:3
Havryliuk, Bohdan - Obischenko, Andrey 27.11.2020 2:3
Syvych, Viktor - Sotnikov, Eduard 27.11.2020 3:1
Kapinus, Rodion - Dombrovskyi, Andrii 27.11.2020 3:1
Kostenko, Vasyl - Peretiatko, Andrii 27.11.2020 2:3
Khairov, Dmitry - Yakimenko, Stefan 27.11.2020 2:3
Leonenko, Alexander - Kolesnykov, Valeriy 27.11.2020 1:3
Melnykov, Mykola - Tkachenko, Artem 27.11.2020 3:0
Aleksandr, Gress - Buianover, Hennadii 27.11.2020 3:1
Zhyrnov, Oleksandr - Merzlikin, Valery 27.11.2020 0:3
Arevkin, Timofey - Dmitruk, Igor 27.11.2020 3:2
Mytsyk, Alexander - Bereza, Viktor (1) 27.11.2020 3:2
Popov, Serhii - Sydorenko, Andrii 27.11.2020 1:3
Valchuk, Ilya - Dombrovskyi, Andrii 27.11.2020 3:0
Kyi, Yevhen - Sulim, Aleksandr 27.11.2020 1:3
Vlasenko, Valeriy - Tkachev, Sergey 27.11.2020 1:3
Makarenko, Roman - Likhitsky, Alexander 27.11.2020 3:1
Sulim, Aleksandr - Tkachev, Sergey 27.11.2020 1:3
Likhitsky, Alexander - Kyi, Yevhen 27.11.2020 0:3
Makarenko, Roman - Vlasenko, Valeriy 27.11.2020 1:3
Likhitsky, Alexander - Tkachev, Sergey 27.11.2020 1:3
Vlasenko, Valeriy - Sulim, Aleksandr 27.11.2020 3:1
Makarenko, Roman - Kyi, Yevhen 27.11.2020 0:3
Likhitsky, Alexander - Vlasenko, Valeriy 27.11.2020 2:3
Kyi, Yevhen - Tkachev, Sergey 27.11.2020 3:1
Makarenko, Roman - Sulim, Aleksandr 27.11.2020 2:3
Vlasenko, Valeriy - Kyi, Yevhen 27.11.2020 3:0
Likhitsky, Alexander - Sulim, Aleksandr 26.11.2020 1:3
Makarenko, Roman - Tkachev, Sergey 26.11.2020 0:3
Klim, Vladislav - Voronenkov, Vladimir 26.11.2020 3:2
Lutskiy, Vladimir - Chornobab, Volodymyr 26.11.2020 0:3
Levshin, Anatoly - Lukatsky, Andrey 26.11.2020 0:3
Ivashkin, Aleksander - Matvieiev Denys 26.11.2020 3:2
Klim, Vladislav - Korniyenko, Mykola 26.11.2020 3:0
Scherbak, Andrey - Kolesnik, Yuriy 26.11.2020 3:2
Valchuk, Ilya - Dombrovskyi, Andrii 26.11.2020 2:3
Zholubak, Mykhailo - Yolkin, Anton 26.11.2020 2:3
Voronenkov, Vladimir - Levshin, Anatoly 26.11.2020 3:0
Zaporozhets, Dmitriy - Troian, Andrii 26.11.2020 3:2
Gnoeviy, Roman - Lyushnya, Aleksandr 26.11.2020 3:1
Mischenko, Vladislav - Merzlikin, Valery 26.11.2020 3:0
Chornobab, Volodymyr - Matvieiev Denys 26.11.2020 3:2
Korniyenko, Mykola - Lukatsky, Andrey 26.11.2020 3:0
Martyniuk, Andrii - Kazmyrchuk, Volodymyr 26.11.2020 1:3
Marchuk, Maksym - Solomko, Ruslan 26.11.2020 0:3
Kapinus, Rodion - Nadoporozhsky, Alexey 26.11.2020 3:1
Yolkin, Anton - Lutskiy, Vladimir 26.11.2020 3:1
Klim, Vladislav - Levshin, Anatoly 26.11.2020 3:0
Kolesnik, Yuriy - Lyushnya, Aleksandr 26.11.2020 1:3
Dombrovskyi, Andrii - Merzlikin, Valery 26.11.2020 3:2
Voronenkov, Vladimir - Korniyenko, Mykola 26.11.2020 3:0
Kazmyrchuk, Volodymyr - Melnykov, Volodymyr 26.11.2020 3:0
Solomko, Ruslan - Scherbak, Andrey 26.11.2020 3:1
Nadoporozhsky, Alexey - Valchuk, Ilya 26.11.2020 3:1
Martyniuk, Andrii - Zaporozhets, Dmitriy 26.11.2020 3:0
Mytsyk, Alexander - Bereza, Viktor (1) 26.11.2020 3:2
Marchuk, Maksym - Gnoeviy, Roman 26.11.2020 2:3
Kapinus, Rodion - Mischenko, Vladislav 26.11.2020 3:2
Ivashkin, Aleksander - Chornobab, Volodymyr 26.11.2020 3:0
Korniyenko, Mykola - Levshin, Anatoly 26.11.2020 3:1
Kazmyrchuk, Volodymyr - Troian, Andrii 26.11.2020 2:3
Volynets, Oleg - Tkachenko, Artem 26.11.2020 3:0
Solomko, Ruslan - Lyushnya, Aleksandr 26.11.2020 3:2
Nadoporozhsky, Alexey - Merzlikin, Valery 26.11.2020 3:1
Mytsyk, Alexander - Dmitruk, Igor 26.11.2020 3:1
Gnoeviy, Roman - Kolesnik, Yuriy 26.11.2020 0:3
Mischenko, Vladislav - Dombrovskyi, Andrii 26.11.2020 0:3
Yolkin, Anton - Ivashkin, Aleksander 26.11.2020 3:0
Martyniuk, Andrii - Melnykov, Volodymyr 26.11.2020 1:3
Bereza, Viktor (1) - Volynets, Oleg 26.11.2020 1:3
Marchuk, Maksym - Scherbak, Andrey 26.11.2020 2:3
Kapinus, Rodion - Valchuk, Ilya 26.11.2020 3:0
Kazmyrchuk, Volodymyr - Zaporozhets, Dmitriy 26.11.2020 3:0
Dmitruk, Igor - Tkachenko, Artem 26.11.2020 0:3
Solomko, Ruslan - Gnoeviy, Roman 26.11.2020 3:1
Nadoporozhsky, Alexey - Mischenko, Vladislav 26.11.2020 3:1
Zholubak, Mykhailo - Chornobab, Volodymyr 26.11.2020 1:3
Melnykov, Volodymyr - Troian, Andrii 26.11.2020 3:0
Mytsyk, Alexander - Volynets, Oleg 26.11.2020 0:3
Scherbak, Andrey - Lyushnya, Aleksandr 26.11.2020 2:3
Valchuk, Ilya - Merzlikin, Valery 26.11.2020 3:1
Martyniuk, Andrii - Lymarenko, Oleksandr 26.11.2020 2:3
Bereza, Viktor (1) - Dmitruk, Igor 26.11.2020 3:0
Marchuk, Maksym - Kolesnik, Yuriy 26.11.2020 0:3
Kapinus, Rodion - Dombrovskyi, Andrii 26.11.2020 1:3
Yolkin, Anton - Chornobab, Volodymyr 26.11.2020 1:3
Zaporozhets, Dmitriy - Melnykov, Volodymyr 26.11.2020 3:1
Mytsyk, Alexander - Tkachenko, Artem 26.11.2020 2:3
Gnoeviy, Roman - Scherbak, Andrey 26.11.2020 3:0
Mischenko, Vladislav - Valchuk, Ilya 26.11.2020 3:2
Zholubak, Mykhailo - Matvieiev Denys 26.11.2020 2:3
Dmitruk, Igor - Volynets, Oleg 26.11.2020 0:3
Solomko, Ruslan - Kolesnik, Yuriy 26.11.2020 3:1
Nadoporozhsky, Alexey - Dombrovskyi, Andrii 26.11.2020 3:0
Danchenko, Valerii - Kovalchuk, Kostiantyn 26.11.2020 2:3
Martyniuk, Andrii - Troian, Andrii 26.11.2020 0:3
Bereza, Viktor (1) - Tkachenko, Artem 26.11.2020 3:2
Marchuk, Maksym - Lyushnya, Aleksandr 26.11.2020 1:3
Kapinus, Rodion - Merzlikin, Valery 26.11.2020 3:1
Tolstykh, Ruslan - Kuprykov, Serhii 26.11.2020 2:3
Havryliuk, Bohdan - Voitenko, Yaroslav 26.11.2020 1:3
Burdelnyy, Sergey - Pakhnyuk, Victor 26.11.2020 0:3
Sydorenko, Vitalii - Melashenko, Oleksandr 26.11.2020 0:3
Kovpak, Egor - Krasutskyi, Adam 26.11.2020 0:3
Klymenko, Kostiantyn - Dynaburg, Leonid 26.11.2020 0:3
Kovalchuk, Kostiantyn - Kuprykov, Serhii 26.11.2020 3:2
Antonyan, Armen - Sachuk, Sviatoslav 26.11.2020 3:2
Reva, Yuriy - Solomko, Serhii 26.11.2020 0:3
Melashenko, Oleksandr - Danchenko, Valerii 26.11.2020 3:1
Voitenko, Yaroslav - Krasutskyi, Adam 26.11.2020 3:2
Pakhnyuk, Victor - Dynaburg, Leonid 26.11.2020 3:2
Sydorenko, Vitalii - Tolstykh, Ruslan 26.11.2020 1:3
Sachuk, Sviatoslav - Havryliuk, Bohdan 26.11.2020 3:2
Solomko, Serhii - Burdelnyy, Sergey 26.11.2020 3:0
Melashenko, Oleksandr - Kuprykov, Serhii 26.11.2020 3:2
Antonyan, Armen - Kovpak, Egor 26.11.2020 2:3
Reva, Yuriy - Klymenko, Kostiantyn 26.11.2020 3:2
Bochkovskiy, Vadim - Struk, Ivan 26.11.2020 1:3
Tolstykh, Ruslan - Kovalchuk, Kostiantyn 26.11.2020 1:3
Sachuk, Sviatoslav - Krasutskyi, Adam 26.11.2020 3:1
Solomko, Serhii - Dynaburg, Leonid 26.11.2020 3:1
Yurchenko, Kyrylo - Zholubak, Roman 26.11.2020 3:0
Sydorenko, Vitalii - Danchenko, Valerii 26.11.2020 0:3
Kovpak, Egor - Voitenko, Yaroslav 26.11.2020 3:2
Klymenko, Kostiantyn - Pakhnyuk, Victor 26.11.2020 3:1
Bochkovskiy, Vadim - Voytekhov, Timur 26.11.2020 2:3
Melashenko, Oleksandr - Tolstykh, Ruslan 26.11.2020 3:1
Antonyan, Armen - Havryliuk, Bohdan 26.11.2020 1:3
Reva, Yuriy - Burdelnyy, Sergey 26.11.2020 3:0
Struk, Ivan - Yurchenko, Kyrylo 26.11.2020 3:1
Danchenko, Valerii - Kuprykov, Serhii 26.11.2020 2:3
Sachuk, Sviatoslav - Kovpak, Egor 26.11.2020 3:2
Solomko, Serhii - Klymenko, Kostiantyn 26.11.2020 3:1
Voytekhov, Timur - Zholubak, Roman 26.11.2020 3:1
Sydorenko, Vitalii - Kovalchuk, Kostiantyn 26.11.2020 3:1
Havryliuk, Bohdan - Krasutskyi, Adam 26.11.2020 1:3
Burdelnyy, Sergey - Dynaburg, Leonid 26.11.2020 3:2
Bochkovskiy, Vadim - Yurchenko, Kyrylo 26.11.2020 0:3
Tolstykh, Ruslan - Danchenko, Valerii 26.11.2020 3:2
Antonyan, Armen - Voitenko, Yaroslav 26.11.2020 0:3
Reva, Yuriy - Pakhnyuk, Victor 26.11.2020 3:2
Struk, Ivan - Voytekhov, Timur 26.11.2020 1:3
Melashenko, Oleksandr - Kovalchuk, Kostiantyn 26.11.2020 3:2
Kovpak, Egor - Havryliuk, Bohdan 26.11.2020 1:3
Klymenko, Kostiantyn - Burdelnyy, Sergey 26.11.2020 0:3
Bochkovskiy, Vadim - Zholubak, Roman 26.11.2020 2:3
Sydorenko, Vitalii - Kuprykov, Serhii 26.11.2020 0:3
Sachuk, Sviatoslav - Voitenko, Yaroslav 26.11.2020 0:3
Solomko, Serhii - Pakhnyuk, Victor 26.11.2020 0:3
Voytekhov, Timur - Yurchenko, Kyrylo 26.11.2020 3:1
Antonyan, Armen - Krasutskyi, Adam 26.11.2020 2:3
Reva, Yuriy - Dynaburg, Leonid 26.11.2020 1:3
Struk, Ivan - Zholubak, Roman 26.11.2020 3:2
Zholubak, Mykhailo - Malinka, Roman 26.11.2020 3:0
Matvieiev Denys - Ivashkin, Aleksander 26.11.2020 3:1
Yolkin, Anton - Lutskiy, Vladimir 26.11.2020 1:3
Malinka, Roman - Ivashkin, Aleksander 26.11.2020 0:3
Lutskiy, Vladimir - Zholubak, Mykhailo 26.11.2020 0:3
Yolkin, Anton - Matvieiev Denys 26.11.2020 3:2
Lutskiy, Vladimir - Ivashkin, Aleksander 26.11.2020 3:1
Matvieiev Denys - Malinka, Roman 26.11.2020 3:2
Yolkin, Anton - Zholubak, Mykhailo 26.11.2020 1:3
Lutskiy, Vladimir - Matvieiev Denys 26.11.2020 3:2
Zholubak, Mykhailo - Ivashkin, Aleksander 26.11.2020 3:0
Yolkin, Anton - Malinka, Roman 26.11.2020 3:1
Matvieiev Denys - Zholubak, Mykhailo 26.11.2020 0:3
Lutskiy, Vladimir - Malinka, Roman 25.11.2020 3:0
Droshchynskyi, Andrii - Borysiuk Oleksandr 25.11.2020 2:3
Yolkin, Anton - Ivashkin, Aleksander 25.11.2020 3:2
Riadynskyi, Yehor - Mrykh, Maksym 25.11.2020 1:3
Mrykh, Maksym - Riadynskyi, Yehor 25.11.2020 3:1
Borysiuk Oleksandr - Kolbasenko, Alexander 25.11.2020 3:1
Riadynskyi, Yehor - Droshchynskyi, Andrii 25.11.2020 0:3
Voitenko, Yaroslav - Sachuk, Sviatoslav 25.11.2020 2:3
Pakhnyuk, Victor - Reva, Yuriy 25.11.2020 0:3
Melchenko, Andrii - Antonyan, Armen 25.11.2020 3:1
Vasko, Vitaly - Solomko, Serhii 25.11.2020 3:1
Riadynskyi, Yehor - Kolbasenko, Alexander 25.11.2020 3:2
Klymenko, Kostiantyn - Volkovskyi, Viktor 25.11.2020 3:1
Sachuk, Sviatoslav - Antonyan, Armen 25.11.2020 2:3
Reva, Yuriy - Solomko, Serhii 25.11.2020 3:2
Mrykh, Maksym - Droshchynskyi, Andrii 25.11.2020 1:3
Volkovskyi, Viktor - Pakhnyuk, Victor 25.11.2020 0:3
Volynets, Oleg - Melchenko, Andrii 25.11.2020 1:3
Klymenko, Kostiantyn - Vasko, Vitaly 25.11.2020 3:2
Bochkovskiy, Vadim - Zholubak, Roman 25.11.2020 2:3
Droshchynskyi, Andrii - Kolbasenko, Alexander 25.11.2020 3:1
Koshkodan, Igor - Antonyan, Armen 25.11.2020 0:3
Volkovskyi, Viktor - Solomko, Serhii 25.11.2020 1:3
Voytekhov, Timur - Yurchenko, Kyrylo 25.11.2020 3:2
Borysiuk Oleksandr - Mrykh, Maksym 25.11.2020 1:3
Melchenko, Andrii - Sachuk, Sviatoslav 25.11.2020 3:1
Vasko, Vitaly - Reva, Yuriy 25.11.2020 3:0
Bochkovskiy, Vadim - Struk, Ivan 25.11.2020 3:2
Volynets, Oleg - Voitenko, Yaroslav 25.11.2020 1:3
Klymenko, Kostiantyn - Pakhnyuk, Victor 25.11.2020 1:3
Kanunnikov, Ilya - Mishchenko, Alexander 25.11.2020 0:3
Zholubak, Roman - Voytekhov, Timur 25.11.2020 3:1
Riadynskyi, Yehor - Borysiuk Oleksandr 25.11.2020 3:1
Koshkodan, Igor - Melchenko, Andrii 25.11.2020 2:3
Volkovskyi, Viktor - Vasko, Vitaly 25.11.2020 0:3
Struk, Ivan - Yurchenko, Kyrylo 25.11.2020 0:3
Kolbasenko, Alexander - Mrykh, Maksym 25.11.2020 3:2
Voitenko, Yaroslav - Antonyan, Armen 25.11.2020 3:0
Pakhnyuk, Victor - Solomko, Serhii 25.11.2020 3:0
Mishchenko, Alexander - Dukhovenko, Oleksandr 25.11.2020 3:2
Bochkovskiy, Vadim - Voytekhov, Timur 25.11.2020 3:2
Volynets, Oleg - Sachuk, Sviatoslav 25.11.2020 2:3
Klymenko, Kostiantyn - Reva, Yuriy 25.11.2020 1:3
Kanunnikov, Ilya - Kovalchuk, Oleksandr 25.11.2020 1:3
Zholubak, Roman - Struk, Ivan 25.11.2020 3:1
Melchenko, Andrii - Voitenko, Yaroslav 25.11.2020 3:0
Vasko, Vitaly - Pakhnyuk, Victor 25.11.2020 3:0
Bochkovskiy, Vadim - Yurchenko, Kyrylo 25.11.2020 3:2
Koshkodan, Igor - Sachuk, Sviatoslav 25.11.2020 2:3
Volkovskyi, Viktor - Reva, Yuriy 25.11.2020 3:0
Struk, Ivan - Voytekhov, Timur 25.11.2020 1:3
Shapoval, Aleksandr - Balakirev, Maxim 25.11.2020 0:3
Volynets, Oleg - Antonyan, Armen 25.11.2020 2:3
Klymenko, Kostiantyn - Solomko, Serhii 25.11.2020 1:3
Kanunnikov, Ilya - Dukhovenko, Oleksandr 25.11.2020 3:0
Zholubak, Roman - Yurchenko, Kyrylo 25.11.2020 0:3
Litvinov, Vladislav - Rehotun, Dmytro 25.11.2020 1:3
Volkov, Pavlo - Lisechko, Artem 25.11.2020 3:0
Khakhamidi, Pavlo - Chelpanov, Serhii 25.11.2020 0:3
Yemelianov, Taras - Kuleshov, Grigoriy 25.11.2020 1:3
Balakirev, Maxim - Rehotun, Dmytro 25.11.2020 2:3
Diachenko, Ivan - Onischenko, Ruslan 25.11.2020 3:0
Chelpanov, Serhii - Shapoval, Aleksandr 25.11.2020 3:2
Lisechko, Artem - Kuleshov, Grigoriy 25.11.2020 0:3
Khakhamidi, Pavlo - Litvinov, Vladislav 25.11.2020 3:1
Onischenko, Ruslan - Volkov, Pavlo 25.11.2020 2:3
Chelpanov, Serhii - Rehotun, Dmytro 25.11.2020 3:2
Sklyarenko, Andriy - Skripnik, Sergey 25.11.2020 1:3
Diachenko, Ivan - Yemelianov, Taras 25.11.2020 0:3
Rybka, Aleksey - Filenko, Oleh 25.11.2020 3:2
Litvinov, Vladislav - Balakirev, Maxim 25.11.2020 2:3
Kostuk, Borys - Ivchuk, Oleksandr 25.11.2020 3:0
Onischenko, Ruslan - Kuleshov, Grigoriy 25.11.2020 2:3
Ratushniak, Vladislav - Kalachevskyi, Denis 25.11.2020 3:1
Khakhamidi, Pavlo - Shapoval, Aleksandr 25.11.2020 0:3
Sklyarenko, Andriy - Tridukh, Igor 25.11.2020 3:0
Yemelianov, Taras - Lisechko, Artem 25.11.2020 2:3
Rybka, Aleksey - Omelchuk, Ivan 25.11.2020 3:0
Chelpanov, Serhii - Litvinov, Vladislav 25.11.2020 3:1
Skripnik, Sergey - Kostuk, Borys 25.11.2020 3:1
Diachenko, Ivan - Volkov, Pavlo 25.11.2020 0:3
Filenko, Oleh - Ratushniak, Vladislav 25.11.2020 2:3
Shapoval, Aleksandr - Rehotun, Dmytro 25.11.2020 3:2
Tridukh, Igor - Ivchuk, Oleksandr 25.11.2020 1:3
Onischenko, Ruslan - Yemelianov, Taras 25.11.2020 1:3
Omelchuk, Ivan - Kalachevskyi, Denis 25.11.2020 1:3
Khakhamidi, Pavlo - Balakirev, Maxim 25.11.2020 1:3
Sklyarenko, Andriy - Kostuk, Borys 25.11.2020 3:2
Volkov, Pavlo - Kuleshov, Grigoriy 25.11.2020 3:1
Rybka, Aleksey - Ratushniak, Vladislav 25.11.2020 0:3
Litvinov, Vladislav - Shapoval, Aleksandr 25.11.2020 3:2
Skripnik, Sergey - Tridukh, Igor 25.11.2020 3:1
Diachenko, Ivan - Lisechko, Artem 25.11.2020 1:3
Filenko, Oleh - Omelchuk, Ivan 25.11.2020 1:3
Chelpanov, Serhii - Balakirev, Maxim 25.11.2020 3:2
Sklyarenko, Andriy - Ivchuk, Oleksandr 25.11.2020 3:2
Yemelianov, Taras - Volkov, Pavlo 25.11.2020 3:1
Rybka, Aleksey - Kalachevskyi, Denis 25.11.2020 1:3
Khakhamidi, Pavlo - Rehotun, Dmytro 25.11.2020 2:3
Tridukh, Igor - Kostuk, Borys 25.11.2020 3:2
Onischenko, Ruslan - Lisechko, Artem 25.11.2020 3:1
Omelchuk, Ivan - Ratushniak, Vladislav 25.11.2020 1:3
Skripnik, Sergey - Ivchuk, Oleksandr 25.11.2020 3:0
Diachenko, Ivan - Kuleshov, Grigoriy 25.11.2020 0:3
Filenko, Oleh - Kalachevskyi, Denis 25.11.2020 3:2
Dukhovenko, Oleksandr - Kovalchuk, Oleksandr 25.11.2020 0:3
Mishchenko, Alexander - Kovalchuk, Oleksandr 25.11.2020 1:3
Mishchenko, Alexander - Dukhovenko, Oleksandr 25.11.2020 0:3
Klim, Vladislav - Voronenkov, Vladimir 24.11.2020 3:1
Khakhamidi, Pavlo - Shapoval, Aleksandr 24.11.2020 0:3
Litvinov, Vladislav - Rehotun, Dmytro 24.11.2020 1:3
Klim, Vladislav - Korniyenko, Mykola 24.11.2020 3:2
Ivchuk, Oleksandr - Mrykh, Maksym 24.11.2020 2:3
Balakirev, Maxim - Sokolov, Sergey 24.11.2020 3:1
Sklyarenko, Andriy - Kostuk, Borys 24.11.2020 2:3
Shapoval, Aleksandr - Rehotun, Dmytro 24.11.2020 3:2
Korniyenko, Mykola - Levshin, Anatoly 24.11.2020 3:1
Nazarov, Anatoliy - Tridukh, Igor 24.11.2020 3:0
Sokolov, Sergey - Khakhamidi, Pavlo 24.11.2020 2:3
Mrykh, Maksym - Kostuk, Borys 24.11.2020 2:3
Balakirev, Maxim - Litvinov, Vladislav 24.11.2020 1:3
Voronenkov, Vladimir - Korniyenko, Mykola 24.11.2020 3:1
Nazarov, Anatoliy - Ivchuk, Oleksandr 24.11.2020 0:3
Sokolov, Sergey - Rehotun, Dmytro 24.11.2020 1:3
Klim, Vladislav - Levshin, Anatoly 24.11.2020 1:3
Tridukh, Igor - Sklyarenko, Andriy 24.11.2020 1:3
Litvinov, Vladislav - Shapoval, Aleksandr 24.11.2020 3:1
Nazarov, Anatoliy - Kostuk, Borys 24.11.2020 3:0
Balakirev, Maxim - Khakhamidi, Pavlo 24.11.2020 3:0
Voronenkov, Vladimir - Levshin, Anatoly 24.11.2020 3:0
Sklyarenko, Andriy - Mrykh, Maksym 24.11.2020 3:2
Sokolov, Sergey - Litvinov, Vladislav 24.11.2020 3:0
Tridukh, Igor - Ivchuk, Oleksandr 24.11.2020 3:2
Khakhamidi, Pavlo - Rehotun, Dmytro 24.11.2020 1:3
Nazarov, Anatoliy - Sklyarenko, Andriy 24.11.2020 3:1
Balakirev, Maxim - Shapoval, Aleksandr 24.11.2020 3:2
Ivchuk, Oleksandr - Kostuk, Borys 24.11.2020 0:3
Kyi, Yevhen - Likhitsky, Alexander 24.11.2020 3:0
Litvinov, Vladislav - Khakhamidi, Pavlo 24.11.2020 1:3
Tridukh, Igor - Mrykh, Maksym 24.11.2020 0:3
Sokolov, Sergey - Shapoval, Aleksandr 24.11.2020 1:3
Sklyarenko, Andriy - Ivchuk, Oleksandr 24.11.2020 2:3
Balakirev, Maxim - Rehotun, Dmytro 24.11.2020 3:2
Nazarov, Anatoliy - Mrykh, Maksym 24.11.2020 3:0
Kostenko, Vasyl - Polusmuak, Valentin 24.11.2020 0:3
Tridukh, Igor - Kostuk, Borys 24.11.2020 1:3
Vlasenko, Valeriy - Makarenko, Roman 24.11.2020 2:3
Yushko, Roman - Ivanov, Evgeniy 24.11.2020 3:2
Peretiatko, Andrii - Bonishchuk, Taras 24.11.2020 3:1
Volkov, Pavlo - Lisechko, Artem 24.11.2020 3:0
Polusmuak, Valentin - Ivanov, Evgeniy 24.11.2020 3:2
Kuleshov, Grigoriy - Onischenko, Ruslan 24.11.2020 2:3
Bonishchuk, Taras - Kostenko, Vasyl 24.11.2020 3:2
Peretiatko, Andrii - Yushko, Roman 24.11.2020 2:3
Kochetkov, Oleksandr - Kryvyi, Ivan 24.11.2020 3:2
Onischenko, Ruslan - Diachenko, Ivan 24.11.2020 3:1
Bonishchuk, Taras - Ivanov, Evgeniy 24.11.2020 2:3
Stukalov, Vladyslav - Bryzhevatyi, Oleksandr 24.11.2020 2:3
Zhyrnov, Oleksandr - Kurischenko, Yuriy 24.11.2020 1:3
Kuleshov, Grigoriy - Volkov, Pavlo 24.11.2020 3:1
Rybka, Aleksey - Ratushniak, Vladislav 24.11.2020 3:1
Yushko, Roman - Polusmuak, Valentin 24.11.2020 3:1
Kochetkov, Oleksandr - Hudushyn, Ihor 24.11.2020 0:3
Hrymovsky, Oleksii - Yurkov, Artem 24.11.2020 3:1
Onischenko, Ruslan - Lisechko, Artem 24.11.2020 3:0
Samokysh, Kirill - Omelchuk, Ivan 24.11.2020 2:3
Peretiatko, Andrii - Kostenko, Vasyl 24.11.2020 3:0
Kryvyi, Ivan - Stukalov, Vladyslav 24.11.2020 3:0
Zhyrnov, Oleksandr - Teteruk, Michael 24.11.2020 1:3
Rybka, Aleksey - Kozachuk, Ivan 24.11.2020 3:0
Bonishchuk, Taras - Yushko, Roman 24.11.2020 0:3
Hudushyn, Ihor - Bryzhevatyi, Oleksandr 24.11.2020 3:2
Kurischenko, Yuriy - Hrymovsky, Oleksii 24.11.2020 0:3
Kuleshov, Grigoriy - Diachenko, Ivan 24.11.2020 3:0
Ratushniak, Vladislav - Samokysh, Kirill 24.11.2020 0:3
Kostenko, Vasyl - Ivanov, Evgeniy 24.11.2020 0:3
Kochetkov, Oleksandr - Stukalov, Vladyslav 24.11.2020 3:1
Teteruk, Michael - Yurkov, Artem 24.11.2020 3:1
Onischenko, Ruslan - Volkov, Pavlo 24.11.2020 1:3
Kozachuk, Ivan - Omelchuk, Ivan 24.11.2020 0:3
Peretiatko, Andrii - Polusmuak, Valentin 24.11.2020 3:1
Kryvyi, Ivan - Hudushyn, Ihor 24.11.2020 2:3
Zhyrnov, Oleksandr - Hrymovsky, Oleksii 24.11.2020 1:3
Diachenko, Ivan - Lisechko, Artem 24.11.2020 0:3
Rybka, Aleksey - Samokysh, Kirill 24.11.2020 3:1
Yushko, Roman - Kostenko, Vasyl 24.11.2020 3:2
Kochetkov, Oleksandr - Bryzhevatyi, Oleksandr 24.11.2020 3:1
Kurischenko, Yuriy - Teteruk, Michael 24.11.2020 2:3
Ratushniak, Vladislav - Kozachuk, Ivan 24.11.2020 1:3
Bonishchuk, Taras - Polusmuak, Valentin 24.11.2020 2:3
Hudushyn, Ihor - Stukalov, Vladyslav 24.11.2020 3:0
Zhyrnov, Oleksandr - Yurkov, Artem 24.11.2020 0:3
Volkov, Pavlo - Diachenko, Ivan 24.11.2020 3:0
Rybka, Aleksey - Omelchuk, Ivan 24.11.2020 3:0
Peretiatko, Andrii - Ivanov, Evgeniy 24.11.2020 3:2
Kryvyi, Ivan - Bryzhevatyi, Oleksandr 24.11.2020 3:2
Teteruk, Michael - Hrymovsky, Oleksii 24.11.2020 3:2
Ratushniak, Vladislav - Omelchuk, Ivan 24.11.2020 0:3
Makarenko, Roman - Mishchenko, Alexander 24.11.2020 3:2
Vlasenko, Valeriy - Likhitsky, Alexander 24.11.2020 0:3
Kyi, Yevhen - Tkachev, Sergey 24.11.2020 3:1
Mishchenko, Alexander - Likhitsky, Alexander 24.11.2020 3:1
Tkachev, Sergey - Makarenko, Roman 24.11.2020 2:3
Kyi, Yevhen - Vlasenko, Valeriy 24.11.2020 3:1
Tkachev, Sergey - Likhitsky, Alexander 24.11.2020 3:1
Vlasenko, Valeriy - Mishchenko, Alexander 24.11.2020 3:2
Kyi, Yevhen - Makarenko, Roman 24.11.2020 0:3
Tkachev, Sergey - Vlasenko, Valeriy 24.11.2020 2:3
Makarenko, Roman - Likhitsky, Alexander 24.11.2020 3:2
Kyi, Yevhen - Mishchenko, Alexander 24.11.2020 2:3
Vlasenko, Valeriy - Makarenko, Roman 24.11.2020 2:3
Tkachev, Sergey - Mishchenko, Alexander 23.11.2020 3:2
Droshchynskyi, Andrii - Ishchuk, Vadim 23.11.2020 3:2
Kyi, Yevhen - Likhitsky, Alexander 23.11.2020 2:3
Mrykh, Maksym - Sklyarenko, Andriy 23.11.2020 1:3
Ishchuk, Vadim - Sklyarenko, Andriy 23.11.2020 2:3
Obukhov, Vitalii - Kryvyi, Ivan 23.11.2020 2:3
Nazarov, Anatoliy - Mrykh, Maksym 23.11.2020 2:3
Tsoi, Konstiantyn - Kunchurov, Dmitriy 23.11.2020 3:0
Adyntsev, Maksym - Kononikhin, Volodymyr 23.11.2020 3:0
Smyk, Vasil - Dynaburg, Leonid 23.11.2020 3:1
Mrykh, Maksym - Ishchuk, Vadim 23.11.2020 0:3
Kryvyi, Ivan - Kunchurov, Dmitriy 23.11.2020 3:1
Dovzhenko, Sergey - Semenets Sergey 23.11.2020 3:1
Nazarov, Anatoliy - Droshchynskyi, Andrii 23.11.2020 3:0
Kononikhin, Volodymyr - Obukhov, Vitalii 23.11.2020 3:2
Smyk, Vasil - Karpenko, Oleh 23.11.2020 3:2
Adyntsev, Maksym - Tsoi, Konstiantyn 23.11.2020 3:0
Dynaburg, Leonid - Dovzhenko, Sergey 23.11.2020 3:1
Gudimenko, Dmytro - Yurkov, Artem 23.11.2020 2:3
Droshchynskyi, Andrii - Sklyarenko, Andriy 23.11.2020 1:3
Kononikhin, Volodymyr - Kunchurov, Dmitriy 23.11.2020 1:3
Karpenko, Oleh - Semenets Sergey 23.11.2020 3:0
Kapinus, Rodion - Hrymovsky, Oleksii 23.11.2020 2:3
Nazarov, Anatoliy - Ishchuk, Vadim 23.11.2020 2:3
Tsoi, Konstiantyn - Kryvyi, Ivan 23.11.2020 3:0
Smyk, Vasil - Dovzhenko, Sergey 23.11.2020 3:1
Gudimenko, Dmytro - Kurischenko, Yuriy 23.11.2020 1:3
Mrykh, Maksym - Droshchynskyi, Andrii 23.11.2020 3:1
Adyntsev, Maksym - Obukhov, Vitalii 23.11.2020 3:1
Dynaburg, Leonid - Karpenko, Oleh 23.11.2020 3:1
Yurkov, Artem - Kapinus, Rodion 23.11.2020 3:1
Kononikhin, Volodymyr - Tsoi, Konstiantyn 23.11.2020 3:0
Smyk, Vasil - Semenets Sergey 23.11.2020 3:1
Kurischenko, Yuriy - Hrymovsky, Oleksii 23.11.2020 1:3
Nazarov, Anatoliy - Sklyarenko, Andriy 23.11.2020 3:1
Obukhov, Vitalii - Kunchurov, Dmitriy 23.11.2020 1:3
Karpenko, Oleh - Dovzhenko, Sergey 23.11.2020 3:0
Gudimenko, Dmytro - Kapinus, Rodion 23.11.2020 3:1
Adyntsev, Maksym - Kryvyi, Ivan 23.11.2020 2:3
Dynaburg, Leonid - Semenets Sergey 23.11.2020 3:0
Yurkov, Artem - Kurischenko, Yuriy 23.11.2020 3:1
Tsoi, Konstiantyn - Obukhov, Vitalii 23.11.2020 3:1
Gudimenko, Dmytro - Hrymovsky, Oleksii 23.11.2020 2:3
Kononikhin, Volodymyr - Kryvyi, Ivan 23.11.2020 3:1
Kurischenko, Yuriy - Kapinus, Rodion 23.11.2020 2:3
Mukhin, Vitalii - Podolian, Andrii 23.11.2020 3:2
Adyntsev, Maksym - Kunchurov, Dmitriy 23.11.2020 3:2
Yurkov, Artem - Hrymovsky, Oleksii 23.11.2020 1:3
Yakimenko, Stefan - Yurenev, Oleh 23.11.2020 0:3
Yolkin, Anton - Yurchenko, Kyrylo 23.11.2020 3:2
Ponomarenko, Oleg - Khairov, Dmitry 23.11.2020 2:3
Podolian, Andrii - Yurenev, Oleh 23.11.2020 3:1
Zholubak, Mykhailo - Ivashkin, Aleksander 23.11.2020 3:0
Khairov, Dmitry - Mukhin, Vitalii 23.11.2020 3:2
Dushak, Viktor - Zaporozhets, Dmitriy 23.11.2020 3:1
Ponomarenko, Oleg - Yakimenko, Stefan 23.11.2020 1:3
Tkachenko, Artem - Kurtenko, Andrey 23.11.2020 3:1
Ivashkin, Aleksander - Yolkin, Anton 23.11.2020 0:3
Khairov, Dmitry - Yurenev, Oleh 23.11.2020 0:3
Dushak, Viktor - Arevkin, Timofey 23.11.2020 1:3
Zholubak, Mykhailo - Malinka, Roman 23.11.2020 3:2
Yakimenko, Stefan - Podolian, Andrii 23.11.2020 1:3
Zaporozhets, Dmitriy - Tkachenko, Artem 23.11.2020 3:1
Ivashkin, Aleksander - Diachenko, Viacheslav 23.11.2020 2:3
Ponomarenko, Oleg - Mukhin, Vitalii 23.11.2020 0:3
Arevkin, Timofey - Kurtenko, Andrey 23.11.2020 3:1
Malinka, Roman - Yurchenko, Kyrylo 23.11.2020 3:2
Khairov, Dmitry - Yakimenko, Stefan 23.11.2020 1:3
Dushak, Viktor - Tkachenko, Artem 23.11.2020 3:0
Zholubak, Mykhailo - Yolkin, Anton 23.11.2020 3:1
Mukhin, Vitalii - Yurenev, Oleh 23.11.2020 1:3
Zaporozhets, Dmitriy - Arevkin, Timofey 23.11.2020 2:3
Ivashkin, Aleksander - Malinka, Roman 23.11.2020 3:0
Ponomarenko, Oleg - Podolian, Andrii 23.11.2020 3:1
Dushak, Viktor - Kurtenko, Andrey 23.11.2020 3:2
Yolkin, Anton - Diachenko, Viacheslav 23.11.2020 3:1
Yakimenko, Stefan - Mukhin, Vitalii 23.11.2020 0:3
Arevkin, Timofey - Tkachenko, Artem 23.11.2020 1:3
Zholubak, Mykhailo - Yurchenko, Kyrylo 23.11.2020 0:3
Khairov, Dmitry - Podolian, Andrii 23.11.2020 3:1
Zaporozhets, Dmitriy - Kurtenko, Andrey 23.11.2020 3:1
Malinka, Roman - Yolkin, Anton 23.11.2020 0:3
Ponomarenko, Oleg - Yurenev, Oleh 23.11.2020 3:0
Ivashkin, Aleksander - Yurchenko, Kyrylo 23.11.2020 0:3
Zholubak, Mykhailo - Diachenko, Viacheslav 23.11.2020 3:0
Halibmaiev, Rustam - Lisechko, Artem 23.11.2020 1:3
Khandetsky, Sergey - Ivanov, Leonid 23.11.2020 0:3
Lisechko, Artem - Volkov, Pavlo 23.11.2020 1:3
Ivanov, Leonid - Halibmaiev, Rustam 23.11.2020 3:0
Ivanov, Leonid - Volkov, Pavlo 23.11.2020 3:0
Khandetsky, Sergey - Halibmaiev, Rustam 23.11.2020 3:1
Halibmaiev, Rustam - Volkov, Pavlo 23.11.2020 0:3
Khandetsky, Sergey - Lisechko, Artem 23.11.2020 3:1
Ivanov, Leonid - Lisechko, Artem 22.11.2020 2:3
Leonenko, Alexander - Dushak, Viktor 22.11.2020 0:3
Khandetsky, Sergey - Volkov, Pavlo 22.11.2020 1:3
Troian, Andrii - Melnykov, Volodymyr 22.11.2020 3:2
Melnykov, Volodymyr - Leonenko, Alexander 22.11.2020 2:3
Troian, Andrii - Zaporozhets, Dmitriy 22.11.2020 1:3
Zaporozhets, Dmitriy - Dushak, Viktor 22.11.2020 3:1
Marchuk, Maksym - Lyushnya, Aleksandr 22.11.2020 3:2
Troian, Andrii - Leonenko, Alexander 22.11.2020 0:3
Melnykov, Volodymyr - Zaporozhets, Dmitriy 22.11.2020 1:3
Solomko, Ruslan - Tridukh, Igor 22.11.2020 3:0
Ivashkin, Aleksander - Malinka, Roman 22.11.2020 3:2
Marchuk, Maksym - Scherbak, Andrey 22.11.2020 1:3
Kolesnik, Yuriy - Diachenko, Serhii 22.11.2020 3:1
Diachenko, Viacheslav - Yolkin, Anton 22.11.2020 3:2
Lyushnya, Aleksandr - Gomilko, Oleksandr 22.11.2020 3:1
Troian, Andrii - Dushak, Viktor 22.11.2020 3:1
Solomko, Ruslan - Gnoeviy, Roman 22.11.2020 3:0
Ivashkin, Aleksander - Zholubak, Mykhailo 22.11.2020 0:3
Scherbak, Andrey - Bondarenko, Serhii 22.11.2020 0:3
Zaporozhets, Dmitriy - Leonenko, Alexander 22.11.2020 3:2
Tridukh, Igor - Kolesnik, Yuriy 22.11.2020 1:3
Malinka, Roman - Diachenko, Viacheslav 22.11.2020 1:3
Melnykov, Volodymyr - Dushak, Viktor 22.11.2020 2:3
Gnoeviy, Roman - Diachenko, Serhii 22.11.2020 1:3
Zholubak, Mykhailo - Yolkin, Anton 22.11.2020 3:0
Lyushnya, Aleksandr - Scherbak, Andrey 22.11.2020 3:1
Solomko, Ruslan - Kolesnik, Yuriy 22.11.2020 3:1
Ivashkin, Aleksander - Diachenko, Viacheslav 22.11.2020 2:3
Tridukh, Igor - Gnoeviy, Roman 22.11.2020 1:3
Malinka, Roman - Zholubak, Mykhailo 22.11.2020 3:1
Scherbak, Andrey - Gomilko, Oleksandr 22.11.2020 1:3
Solomko, Ruslan - Diachenko, Serhii 22.11.2020 1:3
Ivashkin, Aleksander - Yolkin, Anton 22.11.2020 1:3
Lyushnya, Aleksandr - Bondarenko, Serhii 22.11.2020 3:1
Gnoeviy, Roman - Kolesnik, Yuriy 22.11.2020 3:2
Zholubak, Mykhailo - Diachenko, Viacheslav 22.11.2020 3:1
Sydorenko, Andrii - Reva, Vadim 22.11.2020 3:1
Tridukh, Igor - Diachenko, Serhii 22.11.2020 0:3
Malinka, Roman - Yolkin, Anton 22.11.2020 1:3
Kovalchuk, Kostiantyn - Paksiutov, Serhii 22.11.2020 3:0
Rumezhak, Kyrylo - Khakhamidi, Pavlo 22.11.2020 3:2
Pereguda, Oleg - Burdelnyy, Sergey 22.11.2020 2:3
Syvych, Viktor - Aleksandr, Gress 22.11.2020 3:1
Zagriychuk, Petro - Parnyvoda Ilya 22.11.2020 3:0
Solomko, Serhii - Churpita, Yevhen 22.11.2020 1:3
Reva, Vadim - Paksiutov, Serhii 22.11.2020 3:1
Skorobahatyi, Yevhen - Lavrinenko, Pavel 22.11.2020 1:3
Novikov, Andrey - Klymenko, Kostiantyn 22.11.2020 1:3
Aleksandr, Gress - Sydorenko, Andrii 22.11.2020 2:3
Khakhamidi, Pavlo - Parnyvoda Ilya 22.11.2020 3:2
Burdelnyy, Sergey - Churpita, Yevhen 22.11.2020 3:1
Syvych, Viktor - Kovalchuk, Kostiantyn 22.11.2020 2:3
Lavrinenko, Pavel - Rumezhak, Kyrylo 22.11.2020 3:1
Klymenko, Kostiantyn - Pereguda, Oleg 22.11.2020 3:0
Aleksandr, Gress - Paksiutov, Serhii 22.11.2020 3:0
Skorobahatyi, Yevhen - Zagriychuk, Petro 22.11.2020 3:1
Novikov, Andrey - Solomko, Serhii 22.11.2020 2:3
Kovalchuk, Kostiantyn - Reva, Vadim 22.11.2020 3:1
Lavrinenko, Pavel - Parnyvoda Ilya 22.11.2020 0:3
Klymenko, Kostiantyn - Churpita, Yevhen 22.11.2020 1:3
Kovalchuk, Oleksandr - Shyndel, Igor 22.11.2020 3:2
Syvych, Viktor - Sydorenko, Andrii 22.11.2020 1:3
Zagriychuk, Petro - Khakhamidi, Pavlo 22.11.2020 2:3
Solomko, Serhii - Burdelnyy, Sergey 22.11.2020 3:0
Kanunnikov, Ilya - Dukhovenko, Oleksandr 22.11.2020 0:3
Aleksandr, Gress - Kovalchuk, Kostiantyn 22.11.2020 0:3
Skorobahatyi, Yevhen - Rumezhak, Kyrylo 22.11.2020 0:3
Novikov, Andrey - Pereguda, Oleg 22.11.2020 3:2
Sydorenko, Andrii - Paksiutov, Serhii 22.11.2020 3:0
Lavrinenko, Pavel - Zagriychuk, Petro 22.11.2020 0:3
Klymenko, Kostiantyn - Solomko, Serhii 22.11.2020 3:0
Dukhovenko, Oleksandr - Shyndel, Igor 22.11.2020 3:2
Syvych, Viktor - Reva, Vadim 22.11.2020 0:3
Rumezhak, Kyrylo - Parnyvoda Ilya 22.11.2020 3:2
Pereguda, Oleg - Churpita, Yevhen 22.11.2020 0:3
Kanunnikov, Ilya - Kovalchuk, Oleksandr 22.11.2020 3:1
Kovalchuk, Kostiantyn - Sydorenko, Andrii 22.11.2020 3:0
Skorobahatyi, Yevhen - Khakhamidi, Pavlo 22.11.2020 2:3
Novikov, Andrey - Burdelnyy, Sergey 22.11.2020 1:3
Aleksandr, Gress - Reva, Vadim 22.11.2020 3:2
Zagriychuk, Petro - Rumezhak, Kyrylo 22.11.2020 2:3
Solomko, Serhii - Pereguda, Oleg 22.11.2020 0:3
Kanunnikov, Ilya - Shyndel, Igor 22.11.2020 3:0
Syvych, Viktor - Paksiutov, Serhii 22.11.2020 0:3
Lavrinenko, Pavel - Khakhamidi, Pavlo 22.11.2020 3:2
Klymenko, Kostiantyn - Burdelnyy, Sergey 22.11.2020 0:3
Dukhovenko, Oleksandr - Kovalchuk, Oleksandr 22.11.2020 0:3
Skorobahatyi, Yevhen - Parnyvoda Ilya 22.11.2020 3:0
Novikov, Andrey - Churpita, Yevhen 22.11.2020 3:1
Bondarenko, Serhii - Gomilko, Oleksandr 22.11.2020 1:3
Ishchuk, Vadim - Rehotun, Dmytro 22.11.2020 3:1
Solomko, Ruslan - Lyushnya, Aleksandr 22.11.2020 3:2
Shapoval, Aleksandr - Khandetsky, Sergey 22.11.2020 1:3
Marchuk, Maksym - Tytskyi, Maksym 22.11.2020 0:3
Balakirev, Maxim - Sokolov, Sergey 22.11.2020 3:2
Gomilko, Oleksandr - Lyushnya, Aleksandr 22.11.2020 3:2
Rehotun, Dmytro - Khandetsky, Sergey 22.11.2020 3:2
Tytskyi, Maksym - Bondarenko, Serhii 22.11.2020 3:0
Sokolov, Sergey - Ishchuk, Vadim 22.11.2020 3:1
Marchuk, Maksym - Solomko, Ruslan 22.11.2020 0:3
Balakirev, Maxim - Shapoval, Aleksandr 22.11.2020 3:1
Tytskyi, Maksym - Lyushnya, Aleksandr 22.11.2020 3:1
Sokolov, Sergey - Khandetsky, Sergey 22.11.2020 3:2
Solomko, Ruslan - Gomilko, Oleksandr 22.11.2020 3:0
Shapoval, Aleksandr - Rehotun, Dmytro 22.11.2020 3:1
Marchuk, Maksym - Bondarenko, Serhii 22.11.2020 1:3
Balakirev, Maxim - Ishchuk, Vadim 22.11.2020 3:0
Tytskyi, Maksym - Solomko, Ruslan 22.11.2020 1:3
Sokolov, Sergey - Shapoval, Aleksandr 22.11.2020 0:3
Ishchuk, Vadim - Khandetsky, Sergey 22.11.2020 3:0
Marchuk, Maksym - Gomilko, Oleksandr 22.11.2020 3:1
Balakirev, Maxim - Rehotun, Dmytro 22.11.2020 1:3
Solomko, Ruslan - Bondarenko, Serhii 22.11.2020 3:0
Shapoval, Aleksandr - Ishchuk, Vadim 22.11.2020 3:2
Tytskyi, Maksym - Gomilko, Oleksandr 21.11.2020 3:1
Sokolov, Sergey - Rehotun, Dmytro 21.11.2020 2:3
Marchuk, Maksym - Lyushnya, Aleksandr 21.11.2020 3:2
Balakirev, Maxim - Khandetsky, Sergey 21.11.2020 3:1
Kozachuk, Ivan - Yurchenko, Kyrylo 21.11.2020 1:3
Diachenko, Viacheslav - Zholubak, Mykhailo 21.11.2020 0:3
Kozachuk, Ivan - Bochkovskiy, Vadim 21.11.2020 3:1
Novikov, Andrey - Demchuk, Dmitry 21.11.2020 3:2
Melashenko, Oleksandr - Polysynskyi, Mykola 21.11.2020 1:3
Yurchenko, Kyrylo - Diachenko, Viacheslav 21.11.2020 1:3
Smyk, Vasil - Churpita, Yevhen 21.11.2020 2:3
Ivanov, Leonid - Vasyukov, Vladimir 21.11.2020 3:1
Bochkovskiy, Vadim - Zholubak, Mykhailo 21.11.2020 3:1
Yatsenko, Sergey - Vasko, Vitaly 21.11.2020 3:2
Sydorenko, Vitalii - Sharanyuk, Oleksandr 21.11.2020 3:1
Kozachuk, Ivan - Diachenko, Viacheslav 21.11.2020 2:3
Demchuk, Dmitry - Churpita, Yevhen 21.11.2020 3:0
Polysynskyi, Mykola - Vasyukov, Vladimir 21.11.2020 2:3
Yurchenko, Kyrylo - Bochkovskiy, Vadim 21.11.2020 3:2
Vasko, Vitaly - Novikov, Andrey 21.11.2020 2:3
Sharanyuk, Oleksandr - Melashenko, Oleksandr 21.11.2020 0:3
Kozachuk, Ivan - Zholubak, Mykhailo 21.11.2020 3:2
Rumezhak, Kyrylo - Khakhamidi, Pavlo 21.11.2020 1:3
Yatsenko, Sergey - Smyk, Vasil 21.11.2020 1:3
Sydorenko, Vitalii - Ivanov, Leonid 21.11.2020 1:3
Bochkovskiy, Vadim - Diachenko, Viacheslav 21.11.2020 1:3
Skorobahatyi, Yevhen - Parnyvoda Ilya 21.11.2020 3:1
Vasko, Vitaly - Churpita, Yevhen 21.11.2020 2:3
Sharanyuk, Oleksandr - Vasyukov, Vladimir 21.11.2020 3:0
Yurchenko, Kyrylo - Zholubak, Mykhailo 21.11.2020 0:3
Rumezhak, Kyrylo - Mrykh, Maksym 21.11.2020 3:2
Smyk, Vasil - Demchuk, Dmitry 21.11.2020 0:3
Ivanov, Leonid - Polysynskyi, Mykola 21.11.2020 3:2
Mishchenko, Alexander - Shyndel, Igor 21.11.2020 3:0
Khakhamidi, Pavlo - Skorobahatyi, Yevhen 21.11.2020 3:0
Yatsenko, Sergey - Novikov, Andrey 21.11.2020 3:2
Sydorenko, Vitalii - Melashenko, Oleksandr 21.11.2020 2:3
Mrykh, Maksym - Parnyvoda Ilya 21.11.2020 3:1
Vasko, Vitaly - Smyk, Vasil 21.11.2020 3:1
Sharanyuk, Oleksandr - Ivanov, Leonid 21.11.2020 2:3
Kovalchuk, Oleksandr - Shyndel, Igor 21.11.2020 3:0
Rumezhak, Kyrylo - Skorobahatyi, Yevhen 21.11.2020 0:3
Novikov, Andrey - Churpita, Yevhen 21.11.2020 3:0
Melashenko, Oleksandr - Vasyukov, Vladimir 21.11.2020 3:1
Khakhamidi, Pavlo - Mrykh, Maksym 21.11.2020 2:3
Yatsenko, Sergey - Demchuk, Dmitry 21.11.2020 3:1
Sydorenko, Vitalii - Polysynskyi, Mykola 21.11.2020 1:3
Kovalchuk, Oleksandr - Mishchenko, Alexander 21.11.2020 3:1
Rumezhak, Kyrylo - Parnyvoda Ilya 21.11.2020 3:1
Smyk, Vasil - Novikov, Andrey 21.11.2020 3:1
Ivanov, Leonid - Melashenko, Oleksandr 21.11.2020 3:0
Mrykh, Maksym - Skorobahatyi, Yevhen 21.11.2020 3:1
Vasko, Vitaly - Demchuk, Dmitry 21.11.2020 3:0
Sharanyuk, Oleksandr - Polysynskyi, Mykola 21.11.2020 3:2
Khakhamidi, Pavlo - Parnyvoda Ilya 21.11.2020 3:2
Yatsenko, Sergey - Churpita, Yevhen 21.11.2020 0:3
Sydorenko, Vitalii - Vasyukov, Vladimir 21.11.2020 0:3
Diachenko, Serhii - Kyi, Yevhen 21.11.2020 1:3
Lazuryk, Dmytro - Fedoryshyn, Ivan 21.11.2020 0:3
Likhitsky, Alexander - Makarenko, Roman 21.11.2020 3:0
Mischenko, Vladislav - Budnikov, Alexandr 21.11.2020 3:1
Kurischenko, Yuriy - Tkachev, Sergey 21.11.2020 0:3
Hordiichuk, Oleksandr - Merzlikin, Valery 21.11.2020 3:1
Kyi, Yevhen - Makarenko, Roman 21.11.2020 3:0
Fedoryshyn, Ivan - Budnikov, Alexandr 21.11.2020 3:1
Teteruk, Michael - Bernyk, Pavlo 21.11.2020 3:0
Tkachev, Sergey - Diachenko, Serhii 21.11.2020 3:1
Merzlikin, Valery - Lazuryk, Dmytro 21.11.2020 3:2
Gudimenko, Dmytro - Kaminskyi, Valentyn 21.11.2020 0:3
Chornobab, Volodymyr - Klim, Vladislav 21.11.2020 1:3
Kurischenko, Yuriy - Likhitsky, Alexander 21.11.2020 3:0
Hordiichuk, Oleksandr - Mischenko, Vladislav 21.11.2020 3:0
Teteruk, Michael - Gudimenko, Evgeniy 21.11.2020 1:3
Korniyenko, Mykola - Zholubak, Roman 21.11.2020 0:3
Tkachev, Sergey - Makarenko, Roman 21.11.2020 3:1
Merzlikin, Valery - Budnikov, Alexandr 21.11.2020 3:1
Bernyk, Pavlo - Gudimenko, Dmytro 21.11.2020 0:3
Likhitsky, Alexander - Kyi, Yevhen 21.11.2020 0:3
Mischenko, Vladislav - Fedoryshyn, Ivan 21.11.2020 3:1
Gudimenko, Evgeniy - Kaminskyi, Valentyn 21.11.2020 2:3
Chornobab, Volodymyr - Korniyenko, Mykola 21.11.2020 3:0
Kurischenko, Yuriy - Diachenko, Serhii 21.11.2020 3:1
Hordiichuk, Oleksandr - Lazuryk, Dmytro 21.11.2020 2:3
Teteruk, Michael - Gudimenko, Dmytro 21.11.2020 1:3
Tkachev, Sergey - Likhitsky, Alexander 21.11.2020 0:3
Merzlikin, Valery - Mischenko, Vladislav 21.11.2020 0:3
Bernyk, Pavlo - Gudimenko, Evgeniy 21.11.2020 0:3
Korniyenko, Mykola - Klim, Vladislav 21.11.2020 3:1
Diachenko, Serhii - Makarenko, Roman 21.11.2020 3:0
Lazuryk, Dmytro - Budnikov, Alexandr 21.11.2020 0:3
Teteruk, Michael - Kaminskyi, Valentyn 21.11.2020 3:2
Kurischenko, Yuriy - Kyi, Yevhen 21.11.2020 0:3
Hordiichuk, Oleksandr - Fedoryshyn, Ivan 21.11.2020 3:2
Gudimenko, Evgeniy - Gudimenko, Dmytro 21.11.2020 3:1
Klim, Vladislav - Zholubak, Roman 21.11.2020 2:3
Likhitsky, Alexander - Diachenko, Serhii 21.11.2020 3:1
Mischenko, Vladislav - Lazuryk, Dmytro 21.11.2020 2:3
Bernyk, Pavlo - Kaminskyi, Valentyn 21.11.2020 3:0
Tkachev, Sergey - Kyi, Yevhen 21.11.2020 3:1
Merzlikin, Valery - Fedoryshyn, Ivan 21.11.2020 2:3
Chornobab, Volodymyr - Zholubak, Roman 21.11.2020 3:0
Kurischenko, Yuriy - Makarenko, Roman 21.11.2020 0:3
Hordiichuk, Oleksandr - Budnikov, Alexandr 21.11.2020 3:1
Bondarenko, Serhii - Gnoeviy, Roman 21.11.2020 3:1
Tridukh, Igor - Lyushnya, Aleksandr 21.11.2020 2:3
Matvieiev Denys - Yolkin, Anton 21.11.2020 3:1
Scherbak, Andrey - Gomilko, Oleksandr 21.11.2020 3:1
Malinka, Roman - Dukhovenko, Oleksandr 21.11.2020 2:3
Gnoeviy, Roman - Lyushnya, Aleksandr 21.11.2020 1:3
Matvieiev Denys - Ivashkin, Aleksander 21.11.2020 2:3
Gomilko, Oleksandr - Bondarenko, Serhii 21.11.2020 3:1
Yolkin, Anton - Malinka, Roman 21.11.2020 3:2
Scherbak, Andrey - Tridukh, Igor 21.11.2020 2:3
Ivashkin, Aleksander - Dukhovenko, Oleksandr 21.11.2020 3:0
Gomilko, Oleksandr - Lyushnya, Aleksandr 21.11.2020 3:2
Matvieiev Denys - Malinka, Roman 21.11.2020 1:3
Tridukh, Igor - Gnoeviy, Roman 21.11.2020 3:2
Yolkin, Anton - Ivashkin, Aleksander 21.11.2020 3:2
Scherbak, Andrey - Bondarenko, Serhii 21.11.2020 0:3
Matvieiev Denys - Dukhovenko, Oleksandr 21.11.2020 0:3
Gomilko, Oleksandr - Tridukh, Igor 21.11.2020 3:0
Ivashkin, Aleksander - Malinka, Roman 21.11.2020 2:3
Bondarenko, Serhii - Lyushnya, Aleksandr 21.11.2020 2:3
Yolkin, Anton - Dukhovenko, Oleksandr 21.11.2020 3:1
Scherbak, Andrey - Gnoeviy, Roman 21.11.2020 3:2
Tridukh, Igor - Bondarenko, Serhii 21.11.2020 2:3
Gomilko, Oleksandr - Gnoeviy, Roman 20.11.2020 3:1
Scherbak, Andrey - Lyushnya, Aleksandr 20.11.2020 0:3
Klim, Vladislav - Kaminskyi, Valentyn 20.11.2020 3:1
Korniyenko, Mykola - Bernyk, Pavlo 20.11.2020 3:0
Vasiuk, Vadym - Klim, Vladislav 20.11.2020 1:3
Kyi, Yevhen - Kurischenko, Yuriy 20.11.2020 0:3
Fedoryshyn, Ivan - Lazuryk, Dmytro 20.11.2020 2:3
Korniyenko, Mykola - Kaminskyi, Valentyn 20.11.2020 3:0
Makarenko, Roman - Tkachev, Sergey 20.11.2020 0:3
Budnikov, Alexandr - Efimenko, Ivan 20.11.2020 1:3
Vasiuk, Vadym - Bernyk, Pavlo 20.11.2020 3:2
Voronenkov, Vladimir - Levshin, Anatoly 20.11.2020 3:0
Diachenko, Serhii - Likhitsky, Alexander 20.11.2020 3:2
Merzlikin, Valery - Hordiichuk, Oleksandr 20.11.2020 1:3
Klim, Vladislav - Korniyenko, Mykola 20.11.2020 1:3
Kurischenko, Yuriy - Tkachev, Sergey 20.11.2020 2:3
Lazuryk, Dmytro - Efimenko, Ivan 20.11.2020 3:2
Vasiuk, Vadym - Kaminskyi, Valentyn 20.11.2020 3:1
Levshin, Anatoly - Chornobab, Volodymyr 20.11.2020 0:3
Likhitsky, Alexander - Kyi, Yevhen 20.11.2020 2:3
Hordiichuk, Oleksandr - Fedoryshyn, Ivan 20.11.2020 3:1
Klim, Vladislav - Bernyk, Pavlo 20.11.2020 3:1
Diachenko, Serhii - Makarenko, Roman 20.11.2020 1:3
Merzlikin, Valery - Budnikov, Alexandr 20.11.2020 0:3
Vasiuk, Vadym - Korniyenko, Mykola 20.11.2020 3:2
Levshin, Anatoly - Zholubak, Roman 20.11.2020 0:3
Likhitsky, Alexander - Tkachev, Sergey 20.11.2020 0:3
Hordiichuk, Oleksandr - Efimenko, Ivan 20.11.2020 1:3
Kaminskyi, Valentyn - Bernyk, Pavlo 20.11.2020 2:3
Makarenko, Roman - Kurischenko, Yuriy 20.11.2020 0:3
Budnikov, Alexandr - Lazuryk, Dmytro 20.11.2020 0:3
Voronenkov, Vladimir - Chornobab, Volodymyr 20.11.2020 1:3
Diachenko, Serhii - Kyi, Yevhen 20.11.2020 1:3
Merzlikin, Valery - Fedoryshyn, Ivan 20.11.2020 2:3
Levshin, Anatoly - Oleskevych, Aleksandr 20.11.2020 3:0
Likhitsky, Alexander - Makarenko, Roman 20.11.2020 2:3
Hordiichuk, Oleksandr - Budnikov, Alexandr 20.11.2020 1:3
Chornobab, Volodymyr - Zholubak, Roman 20.11.2020 2:3
Kyi, Yevhen - Tkachev, Sergey 20.11.2020 0:3
Fedoryshyn, Ivan - Efimenko, Ivan 20.11.2020 3:0
Diachenko, Serhii - Kurischenko, Yuriy 20.11.2020 3:1
Merzlikin, Valery - Lazuryk, Dmytro 20.11.2020 2:3
Oleskevych, Aleksandr - Chornobab, Volodymyr 20.11.2020 1:3
Makarenko, Roman - Kyi, Yevhen 20.11.2020 0:3
Budnikov, Alexandr - Fedoryshyn, Ivan 20.11.2020 0:3
Likhitsky, Alexander - Kurischenko, Yuriy 20.11.2020 2:3
Hordiichuk, Oleksandr - Lazuryk, Dmytro 20.11.2020 3:1
Voitenko, Yaroslav - Kolesnykov Valeriy 20.11.2020 3:1
Voronenkov, Vladimir - Zholubak, Roman 20.11.2020 0:3
Diachenko, Serhii - Tkachev, Sergey 20.11.2020 3:1
Merzlikin, Valery - Efimenko, Ivan 20.11.2020 0:3
Sokolov, Sergey - Balakirev, Maxim 20.11.2020 2:3
Kovpak, Egor - Prokopenko, Dmitry 20.11.2020 3:2
Rehotun, Dmytro - Litvinov, Vladislav 20.11.2020 3:1
Havryliuk, Bohdan - Melnykov Mykola 20.11.2020 3:1
Khandetsky, Sergey - Balakirev, Maxim 20.11.2020 3:1
Kolesnykov Valeriy - Prokopenko, Dmitry 20.11.2020 1:3
Melnykov Mykola - Voitenko, Yaroslav 20.11.2020 0:3
Rehotun, Dmytro - Sokolov, Sergey 20.11.2020 3:1
Havryliuk, Bohdan - Kovpak, Egor 20.11.2020 3:1
Litvinov, Vladislav - Balakirev, Maxim 20.11.2020 3:2
Melnykov Mykola - Prokopenko, Dmitry 20.11.2020 1:3
Oranskiy, Igor - Ishchuk, Vadim 20.11.2020 1:3
Sokolov, Sergey - Khandetsky, Sergey 20.11.2020 1:3
Kovpak, Egor - Kolesnykov Valeriy 20.11.2020 3:0
Havryliuk, Bohdan - Voitenko, Yaroslav 20.11.2020 3:1
Oranskiy, Igor - Yemelianov, Taras 20.11.2020 0:3
Litvinov, Vladislav - Sokolov, Sergey 20.11.2020 0:3
Melnykov Mykola - Kovpak, Egor 20.11.2020 0:3
Voitenko, Yaroslav - Prokopenko, Dmitry 20.11.2020 3:1
Yemelianov, Taras - Peretiatko, Andrii 20.11.2020 3:2
Rybka, Aleksey - Omelchuk, Ivan 20.11.2020 3:1
Rehotun, Dmytro - Khandetsky, Sergey 20.11.2020 3:2
Havryliuk, Bohdan - Kolesnykov Valeriy 20.11.2020 3:1
Kostuk, Borys - Kolbasenko, Alexander 20.11.2020 3:2
Kalachevskyi, Denis - Ratushniak, Vladislav 20.11.2020 0:3
Kovpak, Egor - Voitenko, Yaroslav 20.11.2020 3:0
Kolbasenko, Alexander - Kolodiy, Denis 20.11.2020 3:1
Ishchuk, Vadim - Yemelianov, Taras 20.11.2020 3:2
Ratushniak, Vladislav - Omelchuk, Ivan 20.11.2020 3:0
Litvinov, Vladislav - Khandetsky, Sergey 20.11.2020 3:2
Melnykov Mykola - Kolesnykov Valeriy 20.11.2020 3:1
Oranskiy, Igor - Peretiatko, Andrii 20.11.2020 3:1
Kalachevskyi, Denis - Rybka, Aleksey 20.11.2020 2:3
Rehotun, Dmytro - Balakirev, Maxim 20.11.2020 3:1
Havryliuk, Bohdan - Prokopenko, Dmitry 20.11.2020 3:1
Ratushniak, Vladislav - Rybka, Aleksey 20.11.2020 3:1
Kostuk, Borys - Kolodiy, Denis 20.11.2020 3:2
Ishchuk, Vadim - Peretiatko, Andrii 20.11.2020 0:3
Kalachevskyi, Denis - Omelchuk, Ivan 20.11.2020 3:2
Ivashkin, Aleksander - Lutskiy, Vladimir 20.11.2020 3:1
Polusmuak, Valentin - Onischenko, Ruslan 20.11.2020 0:3
Malinka, Roman - Diachenko, Viacheslav 20.11.2020 2:3
Kuleshov, Grigoriy - Obrazkov, Oleg 20.11.2020 3:0
Matvieiev Denys - Yolkin, Anton 20.11.2020 0:3
Kobets, Vitalii - Sokoltsov, Yevhenii 20.11.2020 0:3
Lutskiy, Vladimir - Diachenko, Viacheslav 20.11.2020 0:3
Onischenko, Ruslan - Obrazkov, Oleg 20.11.2020 3:2
Yolkin, Anton - Ivashkin, Aleksander 20.11.2020 3:1
Sokoltsov, Yevhenii - Polusmuak, Valentin 20.11.2020 1:3
Matvieiev Denys - Malinka, Roman 20.11.2020 2:3
Kobets, Vitalii - Kuleshov, Grigoriy 20.11.2020 1:3
Yolkin, Anton - Diachenko, Viacheslav 20.11.2020 3:2
Sokoltsov, Yevhenii - Obrazkov, Oleg 20.11.2020 1:3
Malinka, Roman - Lutskiy, Vladimir 20.11.2020 1:3
Kuleshov, Grigoriy - Onischenko, Ruslan 20.11.2020 0:3
Matvieiev Denys - Ivashkin, Aleksander 20.11.2020 3:2
Kobets, Vitalii - Polusmuak, Valentin 20.11.2020 1:3
Yolkin, Anton - Malinka, Roman 20.11.2020 0:3
Sokoltsov, Yevhenii - Kuleshov, Grigoriy 20.11.2020 2:3
Ivashkin, Aleksander - Diachenko, Viacheslav 20.11.2020 3:1
Polusmuak, Valentin - Obrazkov, Oleg 20.11.2020 3:1
Matvieiev Denys - Lutskiy, Vladimir 20.11.2020 0:3
Kobets, Vitalii - Onischenko, Ruslan 20.11.2020 1:3
Malinka, Roman - Ivashkin, Aleksander 20.11.2020 1:3
Kuleshov, Grigoriy - Polusmuak, Valentin 20.11.2020 3:2
Yolkin, Anton - Lutskiy, Vladimir 19.11.2020 0:3
Prokopenko, Dmitry - Havryliuk, Bohdan 19.11.2020 2:3
Sokoltsov, Yevhenii - Onischenko, Ruslan 19.11.2020 1:3
Matvieiev Denys - Diachenko, Viacheslav 19.11.2020 3:2
Kobets, Vitalii - Obrazkov, Oleg 19.11.2020 3:1
Riadynskyi, Yehor - Melchenko, Andrii 19.11.2020 3:0
Havryliuk, Bohdan - Krasutskyi Adam 19.11.2020 3:2
Melchenko, Andrii - Prokopenko, Dmitry 19.11.2020 3:1
Udovenko, Ivan - Tkachenko, Artem 19.11.2020 2:3
Kolesnik, Yuriy - Tridukh, Igor 19.11.2020 3:0
Fedoryshyn, Ivan - Lazuryk, Dmytro 19.11.2020 2:3
Riadynskyi, Yehor - Koshkodan, Igor 19.11.2020 3:0
Mytsyk, Alexander - Kurtenko, Andrey 19.11.2020 3:2
Lyushnya, Aleksandr - Solomko, Ruslan 19.11.2020 0:3
Efimenko, Ivan - Budnikov, Alexandr 19.11.2020 3:2
Melchenko, Andrii - Krasutskyi Adam 19.11.2020 1:3
Obischenko, Andrey - Sydoruk, Andrii 19.11.2020 0:3
Scherbak, Andrey - Marchuk, Maksym 19.11.2020 3:2
Mischenko, Vladislav - Merzlikin, Valery 19.11.2020 3:1
Koshkodan, Igor - Havryliuk, Bohdan 19.11.2020 3:0
Tkachenko, Artem - Kurtenko, Andrey 19.11.2020 3:1
Tridukh, Igor - Solomko, Ruslan 19.11.2020 0:3
Lazuryk, Dmytro - Budnikov, Alexandr 19.11.2020 3:1
Riadynskyi, Yehor - Prokopenko, Dmitry 19.11.2020 3:2
Sydoruk, Andrii - Udovenko, Ivan 19.11.2020 2:3
Marchuk, Maksym - Kolesnik, Yuriy 19.11.2020 3:0
Merzlikin, Valery - Fedoryshyn, Ivan 19.11.2020 2:3
Melchenko, Andrii - Koshkodan, Igor 19.11.2020 3:1
Obischenko, Andrey - Mytsyk, Alexander 19.11.2020 1:3
Scherbak, Andrey - Lyushnya, Aleksandr 19.11.2020 3:1
Efimenko, Ivan - Mischenko, Vladislav 19.11.2020 2:3
Likhitsky, Alexander - Kanunnikov, Ilya 19.11.2020 3:1
Prokopenko, Dmitry - Krasutskyi Adam 19.11.2020 0:3
Sydoruk, Andrii - Kurtenko, Andrey 19.11.2020 0:3
Marchuk, Maksym - Solomko, Ruslan 19.11.2020 3:2
Merzlikin, Valery - Budnikov, Alexandr 19.11.2020 3:2
Riadynskyi, Yehor - Havryliuk, Bohdan 19.11.2020 3:0
Mytsyk, Alexander - Tkachenko, Artem 19.11.2020 1:3
Lyushnya, Aleksandr - Tridukh, Igor 19.11.2020 3:2
Efimenko, Ivan - Lazuryk, Dmytro 19.11.2020 0:3
Kanunnikov, Ilya - Kovalchuk, Oleksandr 19.11.2020 3:2
Koshkodan, Igor - Prokopenko, Dmitry 19.11.2020 3:1
Obischenko, Andrey - Udovenko, Ivan 19.11.2020 3:2
Scherbak, Andrey - Kolesnik, Yuriy 19.11.2020 1:3
Mischenko, Vladislav - Fedoryshyn, Ivan 19.11.2020 3:1
Likhitsky, Alexander - Dukhovenko, Oleksandr 19.11.2020 0:3
Melchenko, Andrii - Havryliuk, Bohdan 19.11.2020 0:3
Sydoruk, Andrii - Mytsyk, Alexander 19.11.2020 0:3
Marchuk, Maksym - Lyushnya, Aleksandr 19.11.2020 0:3
Merzlikin, Valery - Efimenko, Ivan 19.11.2020 0:3
Riadynskyi, Yehor - Krasutskyi Adam 19.11.2020 3:1
Udovenko, Ivan - Kurtenko, Andrey 19.11.2020 3:0
Kolesnik, Yuriy - Solomko, Ruslan 19.11.2020 3:1
Fedoryshyn, Ivan - Budnikov, Alexandr 19.11.2020 3:1
Likhitsky, Alexander - Kovalchuk, Oleksandr 19.11.2020 1:3
Obischenko, Andrey - Tkachenko, Artem 19.11.2020 0:3
Scherbak, Andrey - Tridukh, Igor 19.11.2020 2:3
Mischenko, Vladislav - Lazuryk, Dmytro 19.11.2020 0:3
Kanunnikov, Ilya - Dukhovenko, Oleksandr 19.11.2020 0:3
Mytsyk, Alexander - Udovenko, Ivan 19.11.2020 2:3
Lyushnya, Aleksandr - Kolesnik, Yuriy 19.11.2020 3:1
Efimenko, Ivan - Fedoryshyn, Ivan 19.11.2020 3:1
Sydoruk, Andrii - Tkachenko, Artem 19.11.2020 3:0
Marchuk, Maksym - Tridukh, Igor 19.11.2020 1:3
Obischenko, Andrey - Kurtenko, Andrey 19.11.2020 3:1
Scherbak, Andrey - Solomko, Ruslan 19.11.2020 1:3
Mischenko, Vladislav - Budnikov, Alexandr 19.11.2020 2:3
Bonishchuk, Taras - Peretiatko, Andrii 19.11.2020 0:3
Ivanov, Evgeniy - Yemelianov, Taras 19.11.2020 0:3
Zhyrnov, Oleksandr - Hrymovsky, Oleksii 19.11.2020 1:3
Dombrovskyi, Andrii - Teteruk, Michael 19.11.2020 1:3
Yemelianov, Taras - Litvinov, Vladislav 19.11.2020 2:3
Trunov, Yevhen - Hrymovsky, Oleksii 19.11.2020 3:0
Ivanov, Evgeniy - Bonishchuk, Taras 19.11.2020 2:3
Teteruk, Michael - Kapinus, Rodion 19.11.2020 3:2
Yemelianov, Taras - Peretiatko, Andrii 19.11.2020 2:3
Dombrovskyi, Andrii - Zhyrnov, Oleksandr 19.11.2020 1:3
Teteruk, Michael - Hrymovsky, Oleksii 19.11.2020 1:3
Ivanov, Evgeniy - Litvinov, Vladislav 19.11.2020 0:3
Zhyrnov, Oleksandr - Trunov, Yevhen 19.11.2020 1:3
Yemelianov, Taras - Bonishchuk, Taras 19.11.2020 3:0
Buberenko, Aleksandr - Alieksieev, Oleksandr 19.11.2020 2:3
Dombrovskyi, Andrii - Kapinus, Rodion 19.11.2020 2:3
Litvinov, Vladislav - Peretiatko, Andrii 19.11.2020 3:1
Kostuk, Borys - Kolbasenko, Alexander 19.11.2020 1:3
Teteruk, Michael - Zhyrnov, Oleksandr 19.11.2020 3:0
Yurchenko, Kyrylo - Kozachuk, Ivan 19.11.2020 0:3
Kolbasenko, Alexander - Alieksieev, Oleksandr 19.11.2020 3:2
Kapinus, Rodion - Hrymovsky, Oleksii 19.11.2020 0:3
Omelchuk, Ivan - Samokysh, Kirill 19.11.2020 3:1
Bonishchuk, Taras - Litvinov, Vladislav 19.11.2020 1:3
Kostuk, Borys - Buberenko, Aleksandr 19.11.2020 0:3
Dombrovskyi, Andrii - Trunov, Yevhen 19.11.2020 3:2
Samokysh, Kirill - Kozachuk, Ivan 19.11.2020 3:1
Kolbasenko, Alexander - Buberenko, Aleksandr 19.11.2020 1:3
Zhyrnov, Oleksandr - Kapinus, Rodion 19.11.2020 3:2
Omelchuk, Ivan - Yurchenko, Kyrylo 19.11.2020 3:0
Ivanov, Evgeniy - Peretiatko, Andrii 19.11.2020 1:3
Kostuk, Borys - Alieksieev, Oleksandr 19.11.2020 1:3
Teteruk, Michael - Trunov, Yevhen 19.11.2020 0:3
Dombrovskyi, Andrii - Hrymovsky, Oleksii 19.11.2020 1:3
Omelchuk, Ivan - Kozachuk, Ivan 19.11.2020 3:2
Mishchenko, Alexander - Dukhovenko, Oleksandr 19.11.2020 1:3
Kyi, Yevhen - Mishchenko, Alexander 19.11.2020 1:3
Kovalchuk, Oleksandr - Dukhovenko, Oleksandr 19.11.2020 3:0
Kyi, Yevhen - Kovalchuk, Oleksandr 19.11.2020 2:3