Utilizziamo nostri cookies o cookies di terze parti per offrirle sempre un'esperienza utente personalizzata. Con l'utilizzo di questo sito internet si dichiara d'accordo all'utilizzo di suddetti cookies.

Tennis da Tavolo

TT Cup Uomini

Lebed, Dmitriy - Kryshtal, Dmytro 28.11.2020 2:3
Semenets, Oleksandr - Kolos, Maksym 28.11.2020 2:3
Kozyr, Ivan - Kinash, Sergey 28.11.2020 0:3
Vahta, Dmitriy - Hrytsyienko, Nazarii 28.11.2020 3:1
Kryshtal, Dmytro - Kolos, Maksym 28.11.2020 3:1
Kinash, Sergey - Lebed, Dmitriy 28.11.2020 2:3
Nechyporuk, Vadym - Avraham, Nazrin 28.11.2020 3:2
Mosuk, Nazar - Pesternikov, Denys 28.11.2020 3:2
Krutko, Aleksey - Verbyany, Vasily 28.11.2020 2:3
Kozyr, Ivan - Semenets, Oleksandr 28.11.2020 3:2
Kinash, Sergey - Kolos, Maksym 28.11.2020 1:3
Avraham, Nazrin - Vahta, Dmitriy 28.11.2020 2:3
Maksiuta, Volodymyr - Plishilo, Volodymyr 28.11.2020 0:3
Teterya, Yuriy - Tkachenko, Oleksandr 28.11.2020 1:3
Semenets, Oleksandr - Kryshtal, Dmytro 28.11.2020 3:1
Kozyr, Ivan - Lebed, Dmitriy 28.11.2020 3:2
Nechyporuk, Vadym - Kotik, Andrey 28.11.2020 3:2
Plishilo, Volodymyr - Mosuk, Nazar 28.11.2020 3:0
Tkachenko, Oleksandr - Krutko, Aleksey 28.11.2020 2:3
Kinash, Sergey - Semenets, Oleksandr 28.11.2020 2:3
Lebed, Dmitriy - Kolos, Maksym 28.11.2020 3:0
Kotik, Andrey - Hrytsyienko, Nazarii 28.11.2020 0:3
Maksiuta, Volodymyr - Gordiy, Andrey 28.11.2020 1:3
Teterya, Yuriy - Molochko, Anton 28.11.2020 1:3
Kozyr, Ivan - Kryshtal, Dmytro 28.11.2020 3:1
Semenets, Oleksandr - Lebed, Dmitriy 28.11.2020 0:3
Nechyporuk, Vadym - Vahta, Dmitriy 28.11.2020 3:1
Gordiy, Andrey - Pesternikov, Denys 28.11.2020 3:2
Molochko, Anton - Verbyany, Vasily 28.11.2020 3:1
Kinash, Sergey - Kryshtal, Dmytro 28.11.2020 1:3
Kozyr, Ivan - Kolos, Maksym 28.11.2020 2:3
Avraham, Nazrin - Kotik, Andrey 28.11.2020 2:3
Maksiuta, Volodymyr - Mosuk, Nazar 28.11.2020 3:0
Teterya, Yuriy - Krutko, Aleksey 28.11.2020 1:3
Nechyporuk, Vadym - Hrytsyienko, Nazarii 28.11.2020 2:3
Plishilo, Volodymyr - Gordiy, Andrey 28.11.2020 2:3
Tkachenko, Oleksandr - Molochko, Anton 28.11.2020 1:3
Rubtsov, Eduard - Pirveli, Rodion 28.11.2020 2:3
Kotik, Andrey - Vahta, Dmitriy 28.11.2020 2:3
Maksiuta, Volodymyr - Pesternikov, Denys 28.11.2020 3:2
Teterya, Yuriy - Verbyany, Vasily 28.11.2020 2:3
Lopatnuk, Artur - Kuzyo, Levko 28.11.2020 1:3
Avraham, Nazrin - Hrytsyienko, Nazarii 28.11.2020 3:0
Gordiy, Andrey - Mosuk, Nazar 28.11.2020 2:3
Molochko, Anton - Krutko, Aleksey 28.11.2020 3:2
Dzyabura, Aleksander - Rubtsov, Nikita 28.11.2020 3:2
Didukh, Viktor - Tsybulin, Sergey 28.11.2020 1:3
Krivorotko, Evgeniy - Laevsky, Maksim 28.11.2020 2:3
Plishilo, Volodymyr - Pesternikov, Denys 28.11.2020 3:2
Tkachenko, Oleksandr - Verbyany, Vasily 28.11.2020 3:1
Fashchevskiy, Ivan - Abalmaz, Spartak 28.11.2020 0:3
Pismenniy, Evgeniy - Telnoy, Nikolay 28.11.2020 3:2
Pirveli, Rodion - Kuzyo, Levko 28.11.2020 0:3
Solovey, Vitaliy - Derevinskiy, Dmitriy 28.11.2020 0:3
Gogenko, Sergiy - Zakladniy, Genadiy 28.11.2020 3:0
Laevsky, Maksim - Rubtsov, Eduard 28.11.2020 2:3
Rubtsov, Nikita - Abalmaz, Spartak 28.11.2020 3:1
Tsybulin, Sergey - Telnoy, Nikolay 28.11.2020 3:0
Krivorotko, Evgeniy - Lopatnuk, Artur 28.11.2020 3:0
Lytvynenko, Mykola - Zhukovskij, Aleksandr 28.11.2020 1:3
Treschetka, Mykolay - Kurotich, Anatoliy 28.11.2020 3:1
Yefimov, Viktor - Didukh, Oleksandr 28.11.2020 3:2
Derevinskiy, Dmitriy - Dzyabura, Aleksander 28.11.2020 3:1
Zakladniy, Genadiy - Didukh, Viktor 28.11.2020 3:2
Laevsky, Maksim - Kuzyo, Levko 28.11.2020 3:2
Schepanskiy, Yuriy - Dubrovin, Dmitry 28.11.2020 3:2
Tulenin Aleksandr - Vashchuk, Roman 28.11.2020 3:1
Zhmudenko, Yaroslav - Pysar, Dmytro 28.11.2020 2:3
Solovey, Vitaliy - Fashchevskiy, Ivan 28.11.2020 1:3
Gogenko, Sergiy - Pismenniy, Evgeniy 28.11.2020 2:3
Lopatnuk, Artur - Pirveli, Rodion 28.11.2020 3:2
Dubrovin, Dmitry - Lytvynenko, Mykola 28.11.2020 2:3
Vashchuk, Roman - Treschetka, Mykolay 28.11.2020 3:0
Pysar, Dmytro - Yefimov, Viktor 28.11.2020 3:0
Derevinskiy, Dmitriy - Abalmaz, Spartak 28.11.2020 3:2
Zakladniy, Genadiy - Telnoy, Nikolay 28.11.2020 3:1
Krivorotko, Evgeniy - Rubtsov, Eduard 28.11.2020 3:0
Schepanskiy, Yuriy - Filatov, Sergey 28.11.2020 3:2
Tulenin Aleksandr - Oliynyk, Roman 28.11.2020 0:3
Zhmudenko, Yaroslav - Lyevshyn, Vitaliy 28.11.2020 1:3
Fashchevskiy, Ivan - Rubtsov, Nikita 28.11.2020 2:3
Pismenniy, Evgeniy - Tsybulin, Sergey 28.11.2020 2:3
Laevsky, Maksim - Lopatnuk, Artur 28.11.2020 3:1
Filatov, Sergey - Zhukovskij, Aleksandr 28.11.2020 3:2
Oliynyk, Roman - Kurotich, Anatoliy 28.11.2020 2:3
Lyevshyn, Vitaliy - Didukh, Oleksandr 28.11.2020 3:2
Solovey, Vitaliy - Dzyabura, Aleksander 28.11.2020 3:0
Gogenko, Sergiy - Didukh, Viktor 28.11.2020 0:3
Rubtsov, Eduard - Kuzyo, Levko 28.11.2020 1:3
Schepanskiy, Yuriy - Lytvynenko, Mykola 28.11.2020 3:1
Zhmudenko, Yaroslav - Yefimov, Viktor 28.11.2020 3:1
Derevinskiy, Dmitriy - Fashchevskiy, Ivan 28.11.2020 3:0
Zakladniy, Genadiy - Pismenniy, Evgeniy 28.11.2020 3:1
Dubrovin, Dmitry - Filatov, Sergey 28.11.2020 2:3
Krivorotko, Evgeniy - Pirveli, Rodion 28.11.2020 2:3
Vashchuk, Roman - Oliynyk, Roman 28.11.2020 3:0
Pysar, Dmytro - Lyevshyn, Vitaliy 28.11.2020 1:3
Dzyabura, Aleksander - Abalmaz, Spartak 28.11.2020 3:1
Didukh, Viktor - Telnoy, Nikolay 28.11.2020 3:2
Lopatnuk, Artur - Rubtsov, Eduard 28.11.2020 3:0
Schepanskiy, Yuriy - Zhukovskij, Aleksandr 28.11.2020 2:3
Zhmudenko, Yaroslav - Didukh, Oleksandr 28.11.2020 2:3
Solovey, Vitaliy - Rubtsov, Nikita 28.11.2020 0:3
Gogenko, Sergiy - Tsybulin, Sergey 28.11.2020 1:3
Laevsky, Maksim - Pirveli, Rodion 28.11.2020 3:1
Filatov, Sergey - Lytvynenko, Mykola 28.11.2020 0:3
Oliynyk, Roman - Treschetka, Mykolay 28.11.2020 3:0
Lyevshyn, Vitaliy - Yefimov, Viktor 28.11.2020 3:1
Fashchevskiy, Ivan - Dzyabura, Aleksander 28.11.2020 1:3
Pismenniy, Evgeniy - Didukh, Viktor 28.11.2020 3:0
Dubrovin, Dmitry - Zhukovskij, Aleksandr 28.11.2020 1:3
Krivorotko, Evgeniy - Kuzyo, Levko 28.11.2020 0:3
Vashchuk, Roman - Kurotich, Anatoliy 28.11.2020 3:2
Pysar, Dmytro - Didukh, Oleksandr 28.11.2020 1:3
Derevinskiy, Dmitriy - Rubtsov, Nikita 28.11.2020 2:3
Zakladniy, Genadiy - Tsybulin, Sergey 28.11.2020 3:1
Solovey, Vitaliy - Abalmaz, Spartak 28.11.2020 0:3
Gogenko, Sergiy - Telnoy, Nikolay 28.11.2020 1:3
Malashevsky, Vladimir - Chyzh, Pavlo 28.11.2020 0:3
Lohosha, Dmytro - Demchuk, Igor 28.11.2020 2:3
Demchuk, Igor - Malashevsky, Vladimir 28.11.2020 3:0
Lohosha, Dmytro - Trachuk, Viktor 28.11.2020 3:1
Trachuk, Viktor - Chyzh, Pavlo 28.11.2020 1:3
Lohosha, Dmytro - Malashevsky, Vladimir 28.11.2020 3:0
Demchuk, Igor - Trachuk, Viktor 28.11.2020 3:1
Lohosha, Dmytro - Chyzh, Pavlo 27.11.2020 3:1
Chermensky, Andrey - Vovk, Vitalii 27.11.2020 3:1
Trachuk, Viktor - Malashevsky, Vladimir 27.11.2020 3:2
Ponomarenko, Sergey - Kovalov, Oleksandr 27.11.2020 1:3
Demchuk, Igor - Chyzh, Pavlo 27.11.2020 3:0
Kovalov, Oleksandr - Chermensky, Andrey 27.11.2020 3:0
Ponomarenko, Sergey - Simonchuk, David 27.11.2020 2:3
Simonchuk, David - Vovk, Vitalii 27.11.2020 3:0
Ponomarenko, Sergey - Chermensky, Andrey 27.11.2020 3:0
Kovalov, Oleksandr - Simonchuk, David 27.11.2020 1:3
Ponomarenko, Sergey - Vovk, Vitalii 27.11.2020 2:3
Simonchuk, David - Chermensky, Andrey 27.11.2020 3:0
Kovalov, Oleksandr - Vovk, Vitalii 27.11.2020 0:3
Avraham, Nazrin - Kotik, Andrey 27.11.2020 3:0
Solovey, Vitaliy - Kuznetsov, Ihor 27.11.2020 2:3
Hrytsyienko, Nazarii - Nechyporuk, Vadym 27.11.2020 3:0
Kozenkov, Tymur - Panchenko, Bogdan 27.11.2020 2:3
Nechyporuk, Vadym - Avraham, Nazrin 27.11.2020 3:1
Kunda, Igor - Tuchkevych, Volodymyr 27.11.2020 3:1
Hrytsyienko, Nazarii - Vahta, Dmitriy 27.11.2020 0:3
Tuchkevych, Volodymyr - Kozenkov, Tymur 27.11.2020 1:3
Kuznetsov, Ihor - Zhuravliov, Maxim 27.11.2020 3:2
Abalmaz, Spartak - Rubtsov, Nikita 27.11.2020 3:1
Vahta, Dmitriy - Kotik, Andrey 27.11.2020 2:3
Kunda, Igor - Solovyov, Ihor 27.11.2020 3:1
Kolesnik, Petro - Solovey, Vitaliy 27.11.2020 2:3
Dzyabura, Aleksander - Derevinskiy, Dmitriy 27.11.2020 3:1
Hrytsyienko, Nazarii - Avraham, Nazrin 27.11.2020 3:1
Solovyov, Ihor - Panchenko, Bogdan 27.11.2020 3:0
Pokydko, Sergey - Stasevskyi, Oleh 27.11.2020 1:3
Kryshtal, Dmytro - Kolos, Maksym 27.11.2020 3:2
Nechyporuk, Vadym - Vahta, Dmitriy 27.11.2020 3:1
Kunda, Igor - Kozenkov, Tymur 27.11.2020 3:0
Zhuravliov, Maxim - Solovey, Vitaliy 27.11.2020 0:3
Rubtsov, Nikita - Derevinskiy, Dmitriy 27.11.2020 0:3
Hrytsyienko, Nazarii - Kotik, Andrey 27.11.2020 1:3
Tuchkevych, Volodymyr - Solovyov, Ihor 27.11.2020 2:3
Stasevskyi, Oleh - Kolesnik, Petro 27.11.2020 3:0
Kolos, Maksym - Dzyabura, Aleksander 27.11.2020 3:1
Pirveli, Rodion - Krivorotko, Evgeniy 27.11.2020 1:3
Kunda, Igor - Panchenko, Bogdan 27.11.2020 3:1
Pokydko, Sergey - Kubrak, Serhii 27.11.2020 2:3
Kryshtal, Dmytro - Kinash, Sergey 27.11.2020 3:2
Kuzyo, Levko - Rubtsov, Eduard 27.11.2020 3:0
Stasevskyi, Oleh - Zhuravliov, Maxim 27.11.2020 3:2
Kolos, Maksym - Rubtsov, Nikita 27.11.2020 3:0
Laevsky, Maksim - Lopatnuk, Artur 27.11.2020 3:2
Tuchkevych, Volodymyr - Panchenko, Bogdan 27.11.2020 3:0
Kubrak, Serhii - Kuznetsov, Ihor 27.11.2020 2:3
Kinash, Sergey - Abalmaz, Spartak 27.11.2020 3:0
Krivorotko, Evgeniy - Rubtsov, Eduard 27.11.2020 1:3
Pokydko, Sergey - Kolesnik, Petro 27.11.2020 3:0
Kryshtal, Dmytro - Dzyabura, Aleksander 27.11.2020 3:2
Lopatnuk, Artur - Pirveli, Rodion 27.11.2020 3:1
Kubrak, Serhii - Solovey, Vitaliy 27.11.2020 1:3
Kinash, Sergey - Derevinskiy, Dmitriy 27.11.2020 3:1
Laevsky, Maksim - Kuzyo, Levko 27.11.2020 0:3
Rybalchenko, Kyrylo - Omelchuk, Bogdan 27.11.2020 3:2
Gavrilyuk, Oleg - Shevchuk, Oleg 27.11.2020 1:3
Pysar, Dmytro - Yefimov, Viktor 27.11.2020 3:2
Kolesnik, Petro - Zhuravliov, Maxim 27.11.2020 2:3
Dzyabura, Aleksander - Rubtsov, Nikita 27.11.2020 2:3
Lopatnuk, Artur - Rubtsov, Eduard 27.11.2020 3:0
Pyasta, Pavlo - Kyryliuk, Oleksandr 27.11.2020 3:1
Michalus, Alexander - Treschetka, Mykolay 27.11.2020 1:3
Zhmudenko, Yaroslav - Didukh, Oleksandr 27.11.2020 0:3
Pokydko, Sergey - Kuznetsov, Ihor 27.11.2020 3:0
Kryshtal, Dmytro - Abalmaz, Spartak 27.11.2020 3:2
Kuzyo, Levko - Krivorotko, Evgeniy 27.11.2020 3:1
Kyryliuk, Oleksandr - Rybalchenko, Kyrylo 27.11.2020 0:3
Treschetka, Mykolay - Gavrilyuk, Oleg 27.11.2020 0:3
Didukh, Oleksandr - Pysar, Dmytro 27.11.2020 3:0
Stasevskyi, Oleh - Kubrak, Serhii 27.11.2020 3:1
Kolos, Maksym - Kinash, Sergey 27.11.2020 3:0
Laevsky, Maksim - Pirveli, Rodion 27.11.2020 0:3
Pyasta, Pavlo - Moshynskyy, Oleg 27.11.2020 1:3
Michalus, Alexander - Kotov, Viktor 27.11.2020 0:3
Zhmudenko, Yaroslav - Lyevshyn, Vitaliy 27.11.2020 3:0
Kuznetsov, Ihor - Solovey, Vitaliy 27.11.2020 2:3
Abalmaz, Spartak - Derevinskiy, Dmitriy 27.11.2020 1:3
Lopatnuk, Artur - Kuzyo, Levko 27.11.2020 3:1
Moshynskyy, Oleg - Omelchuk, Bogdan 27.11.2020 1:3
Kotov, Viktor - Shevchuk, Oleg 27.11.2020 3:2
Parhomenko, Vadim - Vasylchuk, Pavlo 27.11.2020 1:3
Lyevshyn, Vitaliy - Yefimov, Viktor 27.11.2020 0:3
Pokydko, Sergey - Zhuravliov, Maxim 27.11.2020 0:3
Kryshtal, Dmytro - Rubtsov, Nikita 27.11.2020 3:1
Pirveli, Rodion - Rubtsov, Eduard 27.11.2020 0:3
Pyasta, Pavlo - Rybalchenko, Kyrylo 27.11.2020 3:2
Michalus, Alexander - Gavrilyuk, Oleg 27.11.2020 3:0
Belanchik, Dmitriy - Nesterenko, Artem 27.11.2020 2:3
Zhmudenko, Yaroslav - Pysar, Dmytro 27.11.2020 2:3
Kubrak, Serhii - Kolesnik, Petro 27.11.2020 3:0
Kinash, Sergey - Dzyabura, Aleksander 27.11.2020 3:2
Laevsky, Maksim - Krivorotko, Evgeniy 27.11.2020 3:1
Kyryliuk, Oleksandr - Moshynskyy, Oleg 27.11.2020 0:3
Treschetka, Mykolay - Kotov, Viktor 27.11.2020 0:3
Nesterenko, Artem - Vasylchuk, Pavlo 27.11.2020 1:3
Didukh, Oleksandr - Lyevshyn, Vitaliy 27.11.2020 2:3
Stasevskyi, Oleh - Kuznetsov, Ihor 27.11.2020 0:3
Kolos, Maksym - Abalmaz, Spartak 27.11.2020 3:2
Kuzyo, Levko - Pirveli, Rodion 27.11.2020 1:3
Pyasta, Pavlo - Omelchuk, Bogdan 27.11.2020 3:0
Michalus, Alexander - Shevchuk, Oleg 27.11.2020 0:3
Belanchik, Dmitriy - Parhomenko, Vadim 27.11.2020 3:0
Zhmudenko, Yaroslav - Yefimov, Viktor 27.11.2020 3:2
Pokydko, Sergey - Solovey, Vitaliy 27.11.2020 3:0
Kryshtal, Dmytro - Derevinskiy, Dmitriy 27.11.2020 3:1
Lopatnuk, Artur - Krivorotko, Evgeniy 27.11.2020 3:2
Moshynskyy, Oleg - Rybalchenko, Kyrylo 27.11.2020 1:3
Kotov, Viktor - Gavrilyuk, Oleg 27.11.2020 0:3
Nesterenko, Artem - Parhomenko, Vadim 27.11.2020 3:2
Lyevshyn, Vitaliy - Pysar, Dmytro 27.11.2020 1:3
Kolesnik, Petro - Kuznetsov, Ihor 27.11.2020 0:3
Dzyabura, Aleksander - Abalmaz, Spartak 27.11.2020 2:3
Laevsky, Maksim - Rubtsov, Eduard 27.11.2020 3:0
Kyryliuk, Oleksandr - Omelchuk, Bogdan 27.11.2020 2:3
Treschetka, Mykolay - Shevchuk, Oleg 27.11.2020 3:2
Belanchik, Dmitriy - Vasylchuk, Pavlo 27.11.2020 1:3
Didukh, Oleksandr - Yefimov, Viktor 27.11.2020 3:0
Kubrak, Serhii - Zhuravliov, Maxim 27.11.2020 3:0
Kinash, Sergey - Rubtsov, Nikita 27.11.2020 3:2
Stasevskyi, Oleh - Solovey, Vitaliy 27.11.2020 1:3
Kolos, Maksym - Derevinskiy, Dmitriy 27.11.2020 2:3
Gilitukha, Sergey - Matsehora, Ihor 27.11.2020 3:2
Tsykhotskiy, Andrey - Melkumyan, Samvel 27.11.2020 3:2
Melkumyan, Samvel - Gilitukha, Sergey 27.11.2020 3:1
Tsykhotskiy, Andrey - Kostiuk, Oleksandr 27.11.2020 3:1
Kostiuk, Oleksandr - Matsehora, Ihor 27.11.2020 3:0
Alekseenko, Dmytro - Vakulenko, Denis 27.11.2020 3:2
Tsykhotskiy, Andrey - Gilitukha, Sergey 27.11.2020 2:3
Vakulenko, Denis - Skachenko, Serhii 27.11.2020 3:1
Melkumyan, Samvel - Kostiuk, Oleksandr 27.11.2020 1:3
Tsykhotskiy, Andrey - Matsehora, Ihor 26.11.2020 3:0
Alekseenko, Dmytro - Skachenko, Serhii 26.11.2020 2:3
Kostiuk, Oleksandr - Gilitukha, Sergey 26.11.2020 3:2
Vakulenko, Denis - Ivanov, Ruslan 26.11.2020 2:3
Melkumyan, Samvel - Matsehora, Ihor 26.11.2020 1:3
Ivanov, Ruslan - Skachenko, Serhii 26.11.2020 3:2
Lugovskyi, Sergii - Rybachuk, Roman 26.11.2020 0:3
Vovk, Vitalii - Chermensky, Andrey 26.11.2020 2:3
Ponomarenko, Sergey - Kovalov, Oleksandr 26.11.2020 3:1
Novak, Ruslan - Semeniuk, Illya 26.11.2020 3:1
Semenenko, Artem - Panchenko, Bogdan 26.11.2020 1:3
Kovalov, Oleksandr - Vovk, Vitalii 26.11.2020 0:3
Ponomarenko, Sergey - Simonchuk, David 26.11.2020 1:3
Lugovskyi, Sergii - Novak, Ruslan 26.11.2020 3:0
Solovyov, Ihor - Tuchkevych, Volodymyr 26.11.2020 3:2
Simonchuk, David - Chermensky, Andrey 26.11.2020 2:3
Ponomarenko, Sergey - Vovk, Vitalii 26.11.2020 3:0
Derypaska, Roman - Trofimov, Nikita 26.11.2020 2:3
Kovalov, Oleksandr - Simonchuk, David 26.11.2020 3:2
Ponomarenko, Sergey - Chermensky, Andrey 26.11.2020 3:2
Pismenniy, Evgeniy - Cherevko, Roman 26.11.2020 1:3
Simonchuk, David - Vovk, Vitalii 26.11.2020 1:3
Kovalov, Oleksandr - Chermensky, Andrey 26.11.2020 3:0
Cherevko, Roman - Derypaska, Roman 26.11.2020 3:1
Pismenniy, Evgeniy - Masko, Evgeniy 26.11.2020 0:3
Rybachuk, Roman - Novak, Ruslan 26.11.2020 1:3
Masko, Evgeniy - Trofimov, Nikita 26.11.2020 3:1
Semeniuk, Illya - Lugovskyi, Sergii 26.11.2020 1:3
Tuchkevych, Volodymyr - Semenenko, Artem 26.11.2020 0:3
Pismenniy, Evgeniy - Derypaska, Roman 26.11.2020 1:3
Rybachuk, Roman - Semeniuk, Illya 26.11.2020 2:3
Panchenko, Bogdan - Solovyov, Ihor 26.11.2020 2:3
Cherevko, Roman - Masko, Evgeniy 26.11.2020 3:1
Novak, Ruslan - Lugovskyi, Sergii 26.11.2020 1:3
Solovyov, Ihor - Semenenko, Artem 26.11.2020 0:3
Pismenniy, Evgeniy - Trofimov, Nikita 26.11.2020 0:3
Semeniuk, Illya - Novak, Ruslan 26.11.2020 3:1
Panchenko, Bogdan - Tuchkevych, Volodymyr 26.11.2020 1:3
Masko, Evgeniy - Derypaska, Roman 26.11.2020 0:3
Rybachuk, Roman - Lugovskyi, Sergii 26.11.2020 1:3
Solovyov, Ihor - Tuchkevych, Volodymyr 26.11.2020 3:0
Tsybulin, Sergey - Levadniy, Aleksandr 26.11.2020 0:3
Cherevko, Roman - Trofimov, Nikita 26.11.2020 1:3
Panchenko, Bogdan - Semenenko, Artem 26.11.2020 0:3
Kac, Lev - Shkurupii, Aleksandr 26.11.2020 0:3
Krutko, Aleksey - Tkachenko, Oleksandr 26.11.2020 1:3
Levadniy, Aleksandr - Shkurupii, Aleksandr 26.11.2020 3:2
Kyryliuk, Oleksandr - Omelchuk, Bogdan 26.11.2020 1:3
Kohut, Bohdan - Nikolenko, Maxim 26.11.2020 1:3
Nykyforuk, Stepan - Levytskyi, Maksym 26.11.2020 3:0
Krysak, Andrey - Bosak, Viktor 26.11.2020 3:2
Golomozyk, Kyrylo - Protopopov, Vitaly 26.11.2020 3:1
Zinov, Nikita - Pidleteichuk, Petro 26.11.2020 1:3
Tkachenko, Oleksandr - Tsybulin, Sergey 26.11.2020 2:3
Pyasta, Pavlo - Rybalchenko, Kyrylo 26.11.2020 1:3
Gorbanenko, Alexsey - May, Ivan 26.11.2020 0:3
Vakarash, Roman - Savenkov, Oleg 26.11.2020 1:3
Khvysiuk, Andrii - Zdrobylko, Bogdan 26.11.2020 2:3
Zapletniuk, Anatolii - Vasylchuk, Pavlo 26.11.2020 3:0
Ulianchych, Mykola - Sandulenko, Uriy 26.11.2020 0:3
Yanishevskiy, Ilya - Volokhov, Vladislav 26.11.2020 2:3
Krutko, Aleksey - Kac, Lev 26.11.2020 0:3
May, Ivan - Kohut, Bohdan 26.11.2020 1:3
Rybalchenko, Kyrylo - Kyryliuk, Oleksandr 26.11.2020 3:2
Savenkov, Oleg - Nykyforuk, Stepan 26.11.2020 3:1
Zdrobylko, Bogdan - Krysak, Andrey 26.11.2020 0:3
Vasylchuk, Pavlo - Golomozyk, Kyrylo 26.11.2020 0:3
Sandulenko, Uriy - Zinov, Nikita 26.11.2020 3:1
Paukov, Vadim - Yarovoi, Oleksandr 26.11.2020 3:2
Tkachenko, Oleksandr - Shkurupii, Aleksandr 26.11.2020 0:3
Gorbanenko, Alexsey - Melnik, Valeriy 26.11.2020 0:3
Pyasta, Pavlo - Moshynskyy, Oleg 26.11.2020 3:1
Vakarash, Roman - Tsolik, Petro 26.11.2020 3:1
Khvysiuk, Andrii - Guchok, Andrey 26.11.2020 3:1
Zapletniuk, Anatolii - Belanchik, Dmitriy 26.11.2020 2:3
Ulianchych, Mykola - Halai, Dmitry 26.11.2020 3:0
Yarovoi, Oleksandr - Yanishevskiy, Ilya 26.11.2020 3:0
Kac, Lev - Levadniy, Aleksandr 26.11.2020 3:0
Melnik, Valeriy - Nikolenko, Maxim 26.11.2020 3:1
Moshynskyy, Oleg - Omelchuk, Bogdan 26.11.2020 3:0
Tsolik, Petro - Levytskyi, Maksym 26.11.2020 3:1
Guchok, Andrey - Bosak, Viktor 26.11.2020 2:3
Belanchik, Dmitriy - Protopopov, Vitaly 26.11.2020 0:3
Halai, Dmitry - Pidleteichuk, Petro 26.11.2020 3:1
Paukov, Vadim - Zakladnyi, Mykola 26.11.2020 3:2
Krutko, Aleksey - Tsybulin, Sergey 26.11.2020 1:3
Gorbanenko, Alexsey - Kohut, Bohdan 26.11.2020 1:3
Pyasta, Pavlo - Kyryliuk, Oleksandr 26.11.2020 3:1
Vakarash, Roman - Nykyforuk, Stepan 26.11.2020 3:0
Khvysiuk, Andrii - Krysak, Andrey 26.11.2020 3:2
Zapletniuk, Anatolii - Golomozyk, Kyrylo 26.11.2020 1:3
Ulianchych, Mykola - Zinov, Nikita 26.11.2020 1:3
Zakladnyi, Mykola - Volokhov, Vladislav 26.11.2020 3:2
Tkachenko, Oleksandr - Kac, Lev 26.11.2020 2:3
Rybalchenko, Kyrylo - Moshynskyy, Oleg 26.11.2020 3:0
May, Ivan - Melnik, Valeriy 26.11.2020 3:1
Savenkov, Oleg - Tsolik, Petro 26.11.2020 1:3
Zdrobylko, Bogdan - Guchok, Andrey 26.11.2020 3:1
Vasylchuk, Pavlo - Belanchik, Dmitriy 26.11.2020 3:1
Sandulenko, Uriy - Halai, Dmitry 26.11.2020 3:1
Paukov, Vadim - Yanishevskiy, Ilya 26.11.2020 0:3
Tsybulin, Sergey - Shkurupii, Aleksandr 26.11.2020 1:3
Gorbanenko, Alexsey - Nikolenko, Maxim 26.11.2020 1:3
Pyasta, Pavlo - Omelchuk, Bogdan 26.11.2020 3:1
Vakarash, Roman - Levytskyi, Maksym 26.11.2020 2:3
Khvysiuk, Andrii - Bosak, Viktor 26.11.2020 0:3
Zapletniuk, Anatolii - Protopopov, Vitaly 26.11.2020 3:2
Ulianchych, Mykola - Pidleteichuk, Petro 26.11.2020 0:3
Yarovoi, Oleksandr - Zakladnyi, Mykola 26.11.2020 2:3
Krutko, Aleksey - Levadniy, Aleksandr 26.11.2020 3:2
Moshynskyy, Oleg - Kyryliuk, Oleksandr 26.11.2020 3:2
Melnik, Valeriy - Kohut, Bohdan 26.11.2020 2:3
Tsolik, Petro - Nykyforuk, Stepan 26.11.2020 3:0
Guchok, Andrey - Krysak, Andrey 26.11.2020 1:3
Belanchik, Dmitriy - Golomozyk, Kyrylo 26.11.2020 1:3
Halai, Dmitry - Zinov, Nikita 26.11.2020 1:3
Paukov, Vadim - Volokhov, Vladislav 26.11.2020 3:2
Kac, Lev - Tsybulin, Sergey 26.11.2020 2:3
May, Ivan - Nikolenko, Maxim 26.11.2020 3:2
Rybalchenko, Kyrylo - Omelchuk, Bogdan 26.11.2020 3:1
Savenkov, Oleg - Levytskyi, Maksym 26.11.2020 1:3
Zdrobylko, Bogdan - Bosak, Viktor 26.11.2020 3:1
Vasylchuk, Pavlo - Protopopov, Vitaly 26.11.2020 3:2
Sandulenko, Uriy - Pidleteichuk, Petro 26.11.2020 1:3
Zakladnyi, Mykola - Yanishevskiy, Ilya 26.11.2020 3:1
Tkachenko, Oleksandr - Levadniy, Aleksandr 26.11.2020 0:3
Yarovoi, Oleksandr - Volokhov, Vladislav 26.11.2020 2:3
Krutko, Aleksey - Shkurupii, Aleksandr 26.11.2020 3:1
Chyzh, Pavlo - Kotov, Viktor 26.11.2020 1:3
Skachenko, Serhii - Alekseenko, Dmytro 26.11.2020 1:3
Kotov, Viktor - Matcyk, Andrey 26.11.2020 3:0
Alekseenko, Dmytro - Vakulenko, Denis 26.11.2020 2:3
Chyzh, Pavlo - Malashevsky, Vladimir 26.11.2020 2:3
Skachenko, Serhii - Ivanov, Ruslan 26.11.2020 3:1
Chyzh, Pavlo - Matcyk, Andrey 25.11.2020 3:1
Skachenko, Serhii - Vakulenko, Denis 25.11.2020 1:3
Kotov, Viktor - Malashevsky, Vladimir 25.11.2020 2:3
Alekseenko, Dmytro - Ivanov, Ruslan 25.11.2020 3:2
Malashevsky, Vladimir - Matcyk, Andrey 25.11.2020 3:0
Ivanov, Ruslan - Vakulenko, Denis 25.11.2020 0:3
Harenko, Stanislav - Olefirenko Oleksandr 25.11.2020 3:0
Olefirenko Oleksandr - Shchytka, Oleksandr 25.11.2020 1:3
Harenko, Stanislav - Obidnyi, Oleg 25.11.2020 2:3
Obidnyi, Oleg - Lysak, Alexander 25.11.2020 1:3
Harenko, Stanislav - Shchytka, Oleksandr 25.11.2020 3:1
Cherevko, Roman - Masko, Evgeniy 25.11.2020 3:1
Zharskiy, Vitaliy - Mykytiuk, Maksym 25.11.2020 3:1
Parhomenko, Vadim - Golomozyk, Kyrylo 25.11.2020 1:3
Myrza, Anton - Korbut, Nikita 25.11.2020 3:2
Harenko, Stanislav - Lysak, Alexander 25.11.2020 3:1
Pismenniy, Evgeniy - Derypaska, Roman 25.11.2020 1:3
Zenyuk, Andrey - Sidorak, Nazariy 25.11.2020 3:1
Nesterenko, Artem - Zapletniuk, Anatolii 25.11.2020 0:3
Semenenko, Artem - Tsyhanenko, Vladimir 25.11.2020 3:1
Obidnyi, Oleg - Shchytka, Oleksandr 25.11.2020 1:3
Derypaska, Roman - Cherevko, Roman 25.11.2020 1:3
Sidorak, Nazariy - Zharskiy, Vitaliy 25.11.2020 2:3
Zapletniuk, Anatolii - Parhomenko, Vadim 25.11.2020 3:1
Tsyhanenko, Vladimir - Myrza, Anton 25.11.2020 1:3
Pismenniy, Evgeniy - Trofimov, Nikita 25.11.2020 3:2
Zenyuk, Andrey - Petryshyn, Igor 25.11.2020 3:0
Semeniuk, Illya - Novak, Ruslan 25.11.2020 1:3
Nesterenko, Artem - Karpenko, Andrey 25.11.2020 3:1
Semenenko, Artem - Protopopov, Vitaly 25.11.2020 3:1
Trofimov, Nikita - Masko, Evgeniy 25.11.2020 3:0
Petryshyn, Igor - Mykytiuk, Maksym 25.11.2020 2:3
Rybachuk, Roman - Tsykhotskiy, Andrey 25.11.2020 3:1
Karpenko, Andrey - Golomozyk, Kyrylo 25.11.2020 0:3
Protopopov, Vitaly - Korbut, Nikita 25.11.2020 2:3
Pismenniy, Evgeniy - Cherevko, Roman 25.11.2020 3:2
Zenyuk, Andrey - Zharskiy, Vitaliy 25.11.2020 1:3
Semeniuk, Illya - Rybachuk, Roman 25.11.2020 1:3
Nesterenko, Artem - Parhomenko, Vadim 25.11.2020 3:2
Semenenko, Artem - Myrza, Anton 25.11.2020 3:0
Derypaska, Roman - Trofimov, Nikita 25.11.2020 3:1
Sidorak, Nazariy - Petryshyn, Igor 25.11.2020 2:3
Novak, Ruslan - Tsykhotskiy, Andrey 25.11.2020 2:3
Zapletniuk, Anatolii - Karpenko, Andrey 25.11.2020 3:0
Tsyhanenko, Vladimir - Protopopov, Vitaly 25.11.2020 3:0
Pismenniy, Evgeniy - Masko, Evgeniy 25.11.2020 1:3
Zenyuk, Andrey - Mykytiuk, Maksym 25.11.2020 3:1
Rybachuk, Roman - Novak, Ruslan 25.11.2020 1:3
Nesterenko, Artem - Golomozyk, Kyrylo 25.11.2020 1:3
Semenenko, Artem - Korbut, Nikita 25.11.2020 3:1
Trofimov, Nikita - Cherevko, Roman 25.11.2020 3:2
Petryshyn, Igor - Zharskiy, Vitaliy 25.11.2020 1:3
Semeniuk, Illya - Tsykhotskiy, Andrey 25.11.2020 3:1
Karpenko, Andrey - Parhomenko, Vadim 25.11.2020 2:3
Protopopov, Vitaly - Myrza, Anton 25.11.2020 0:3
Zaika, Bogdan - Volokhov, Vladislav 25.11.2020 3:2
Kac, Lev - Krutko, Aleksey 25.11.2020 3:1
Derypaska, Roman - Masko, Evgeniy 25.11.2020 1:3
Zapletniuk, Anatolii - Golomozyk, Kyrylo 25.11.2020 3:2
Tsyhanenko, Vladimir - Korbut, Nikita 25.11.2020 3:2
Yarovoi, Oleksandr - Yanishevskiy, Ilya 25.11.2020 3:1
Levadniy, Aleksandr - Shkurupii, Aleksandr 25.11.2020 3:1
Paukov, Vadim - Zakladnyi, Mykola 25.11.2020 1:3
Tsybulin, Sergey - Tkachenko, Oleksandr 25.11.2020 3:1
Volokhov, Vladislav - Yanishevskiy, Ilya 25.11.2020 2:3
Krutko, Aleksey - Shkurupii, Aleksandr 25.11.2020 2:3
Semenets, Oleksandr - Petukhov, Valery 25.11.2020 2:3
Gorbanenko, Alexsey - May, Ivan 25.11.2020 0:3
Savenkov, Oleg - Nykyforuk, Stepan 25.11.2020 1:3
Avraham, Nazrin - Kotik, Andrey 25.11.2020 0:3
Zinov, Nikita - Pidleteichuk, Petro 25.11.2020 0:3
Zakladnyi, Mykola - Zaika, Bogdan 25.11.2020 3:1
Tkachenko, Oleksandr - Kac, Lev 25.11.2020 3:0
Nikolenko, Maxim - Kohut, Bohdan 25.11.2020 0:3
Zaderei, Pavlo - Baystryuchenko, Dmitriy 25.11.2020 3:2
Tsolik, Petro - Levytskyi, Maksym 25.11.2020 2:3
Vahta, Dmitriy - Hrytsyienko, Nazarii 25.11.2020 2:3
Ulianchych, Mykola - Halai, Dmitry 25.11.2020 0:3
Paukov, Vadim - Yarovoi, Oleksandr 25.11.2020 0:3
Tsybulin, Sergey - Levadniy, Aleksandr 25.11.2020 0:3
Baystryuchenko, Dmitriy - Semenets, Oleksandr 25.11.2020 3:2
Kohut, Bohdan - Gorbanenko, Alexsey 25.11.2020 3:1
Levytskyi, Maksym - Savenkov, Oleg 25.11.2020 3:1
Hrytsyienko, Nazarii - Avraham, Nazrin 25.11.2020 3:1
Halai, Dmitry - Zinov, Nikita 25.11.2020 0:3
Zakladnyi, Mykola - Yanishevskiy, Ilya 25.11.2020 3:2
Tkachenko, Oleksandr - Shkurupii, Aleksandr 25.11.2020 0:3
Zaderei, Pavlo - Bugay, Andriy 25.11.2020 0:3
Nikolenko, Maxim - Melnik, Valeriy 25.11.2020 2:3
Tsolik, Petro - Vakarash, Roman 25.11.2020 3:2
Vahta, Dmitriy - Nechyporuk, Vadym 25.11.2020 3:0
Ulianchych, Mykola - Sandulenko, Uriy 25.11.2020 3:2
Yarovoi, Oleksandr - Volokhov, Vladislav 25.11.2020 3:1
Levadniy, Aleksandr - Krutko, Aleksey 25.11.2020 1:3
Melnik, Valeriy - May, Ivan 25.11.2020 1:3
Bugay, Andriy - Petukhov, Valery 25.11.2020 3:2
Vakarash, Roman - Nykyforuk, Stepan 25.11.2020 0:3
Nechyporuk, Vadym - Kotik, Andrey 25.11.2020 2:3
Sandulenko, Uriy - Pidleteichuk, Petro 25.11.2020 3:1
Paukov, Vadim - Zaika, Bogdan 25.11.2020 3:2
Tsybulin, Sergey - Kac, Lev 25.11.2020 3:0
Zaderei, Pavlo - Semenets, Oleksandr 25.11.2020 3:1
Nikolenko, Maxim - Gorbanenko, Alexsey 25.11.2020 3:1
Tsolik, Petro - Savenkov, Oleg 25.11.2020 3:1
Vahta, Dmitriy - Avraham, Nazrin 25.11.2020 2:3
Ulianchych, Mykola - Zinov, Nikita 25.11.2020 3:1
Zakladnyi, Mykola - Yarovoi, Oleksandr 25.11.2020 3:2
Tkachenko, Oleksandr - Levadniy, Aleksandr 25.11.2020 1:3
Kohut, Bohdan - Melnik, Valeriy 25.11.2020 1:3
Baystryuchenko, Dmitriy - Bugay, Andriy 25.11.2020 0:3
Levytskyi, Maksym - Vakarash, Roman 25.11.2020 3:2
Hrytsyienko, Nazarii - Nechyporuk, Vadym 25.11.2020 3:1
Halai, Dmitry - Sandulenko, Uriy 25.11.2020 0:3
Zaika, Bogdan - Yanishevskiy, Ilya 25.11.2020 3:0
Kac, Lev - Shkurupii, Aleksandr 25.11.2020 1:3
Nikolenko, Maxim - May, Ivan 25.11.2020 2:3
Zaderei, Pavlo - Petukhov, Valery 25.11.2020 1:3
Tsolik, Petro - Nykyforuk, Stepan 25.11.2020 0:3
Vahta, Dmitriy - Kotik, Andrey 25.11.2020 1:3
Ulianchych, Mykola - Pidleteichuk, Petro 25.11.2020 3:0
Paukov, Vadim - Volokhov, Vladislav 25.11.2020 2:3
Tsybulin, Sergey - Krutko, Aleksey 25.11.2020 3:1
Bugay, Andriy - Semenets, Oleksandr 25.11.2020 3:0
Melnik, Valeriy - Gorbanenko, Alexsey 25.11.2020 3:0
Vakarash, Roman - Savenkov, Oleg 25.11.2020 3:1
Nechyporuk, Vadym - Avraham, Nazrin 25.11.2020 3:1
Sandulenko, Uriy - Zinov, Nikita 25.11.2020 3:1
Yarovoi, Oleksandr - Zaika, Bogdan 25.11.2020 2:3
Levadniy, Aleksandr - Kac, Lev 25.11.2020 3:0
Kohut, Bohdan - May, Ivan 25.11.2020 3:1
Baystryuchenko, Dmitriy - Petukhov, Valery 25.11.2020 0:3
Levytskyi, Maksym - Nykyforuk, Stepan 25.11.2020 1:3
Hrytsyienko, Nazarii - Kotik, Andrey 25.11.2020 3:2
Halai, Dmitry - Pidleteichuk, Petro 25.11.2020 2:3
Zakladnyi, Mykola - Volokhov, Vladislav 25.11.2020 3:1
Tkachenko, Oleksandr - Krutko, Aleksey 25.11.2020 0:3
Paukov, Vadim - Yanishevskiy, Ilya 25.11.2020 3:1
Tsybulin, Sergey - Shkurupii, Aleksandr 25.11.2020 3:1
Lohosha, Dmytro - Trachuk, Viktor 25.11.2020 3:0
Kotov, Viktor - Trachuk, Viktor 25.11.2020 1:3
Chaplyanka, Anatoliy - Smetenko, Vadim 25.11.2020 0:3
Lohosha, Dmytro - Treschetka, Mykolay 25.11.2020 3:0
Metla, Alexey - Kovalenko, Vyacheslav 25.11.2020 3:2
Treschetka, Mykolay - Kotov, Viktor 25.11.2020 0:3
Kovalenko, Vyacheslav - Chaplyanka, Anatoliy 25.11.2020 3:0
Lohosha, Dmytro - Michalus, Alexander 25.11.2020 3:0
Metla, Alexey - Krokhmal, Vitaliy 25.11.2020 3:0
Michalus, Alexander - Trachuk, Viktor 25.11.2020 0:3
Krokhmal, Vitaliy - Smetenko, Vadim 25.11.2020 3:2
Lohosha, Dmytro - Kotov, Viktor 25.11.2020 0:3
Metla, Alexey - Chaplyanka, Anatoliy 25.11.2020 2:3
Treschetka, Mykolay - Michalus, Alexander 25.11.2020 3:1
Lohosha, Dmytro - Trachuk, Viktor 24.11.2020 3:1
Michalus, Alexander - Kotov, Viktor 24.11.2020 3:2
Krokhmal, Vitaliy - Chaplyanka, Anatoliy 24.11.2020 3:1
Treschetka, Mykolay - Trachuk, Viktor 24.11.2020 1:3
Kovalenko, Vyacheslav - Smetenko, Vadim 24.11.2020 3:2
Demidov, Sergey - Shchytka, Oleksandr 24.11.2020 1:3
Harenko, Stanislav - Obidnyi, Oleg 24.11.2020 3:2
Obidnyi, Oleg - Demidov, Sergey 24.11.2020 3:0
Harenko, Stanislav - Lysak, Alexander 24.11.2020 3:0
Lysak, Alexander - Shchytka, Oleksandr 24.11.2020 1:3
Harenko, Stanislav - Demidov, Sergey 24.11.2020 3:0
Grushko, Vadim - Butkov, Maksim 24.11.2020 2:3
Ivasiv, Volodymyr - Kunynets, Serhii 24.11.2020 3:2
Nesterenko, Artem - Parhomenko, Vadim 24.11.2020 1:3
Vadim, Tokar - Sidorenko, Vadim 24.11.2020 3:1
Obidnyi, Oleg - Lysak, Alexander 24.11.2020 3:1
Harenko, Stanislav - Shchytka, Oleksandr 24.11.2020 3:2
Zaychenko, Valentin - Reznichenko, Roman 24.11.2020 2:3
Aksenin, Vasyl - Vorsulyak, Yaroslav 24.11.2020 2:3
Golomozyk, Kyrylo - Zapletniuk, Anatolii 24.11.2020 1:3
Scherinskiy, Andrey - Rutskiy, Sergei 24.11.2020 1:3
Lysak, Alexander - Demidov, Sergey 24.11.2020 3:1
Obidnyi, Oleg - Shchytka, Oleksandr 24.11.2020 2:3
Reznichenko, Roman - Grushko, Vadim 24.11.2020 1:3
Vorsulyak, Yaroslav - Ivasiv, Volodymyr 24.11.2020 2:3
Zapletniuk, Anatolii - Nesterenko, Artem 24.11.2020 1:3
Zaychenko, Valentin - Presnyakov, Mikhail 24.11.2020 1:3
Aksenin, Vasyl - Tkachuk, Oleksii 24.11.2020 2:3
Matsehora, Ihor - Voytovich, Sergiy 24.11.2020 3:1
Golomozyk, Kyrylo - Karpenko, Andrey 24.11.2020 3:0
Scherinskiy, Andrey - Bondarchuk, Alexander 24.11.2020 3:2
Vovk, Vitalii - Pesternikov, Denys 24.11.2020 1:3
Chermensky, Andrey - Kovalov, Oleksandr 24.11.2020 3:2
Presnyakov, Mikhail - Butkov, Maksim 24.11.2020 2:3
Tkachuk, Oleksii - Kunynets, Serhii 24.11.2020 3:1
Sinitsky, Ivan - Kostiuk, Oleksandr 24.11.2020 3:1
Karpenko, Andrey - Parhomenko, Vadim 24.11.2020 1:3
Bondarchuk, Alexander - Sidorenko, Vadim 24.11.2020 3:1
Kovalov, Oleksandr - Vovk, Vitalii 24.11.2020 0:3
Chermensky, Andrey - Riabukhin, Anton 24.11.2020 3:2
Zaychenko, Valentin - Grushko, Vadim 24.11.2020 3:1
Aksenin, Vasyl - Ivasiv, Volodymyr 24.11.2020 2:3
Matsehora, Ihor - Sinitsky, Ivan 24.11.2020 1:3
Golomozyk, Kyrylo - Nesterenko, Artem 24.11.2020 3:2
Scherinskiy, Andrey - Vadim, Tokar 24.11.2020 3:0
Riabukhin, Anton - Pesternikov, Denys 24.11.2020 0:3
Chermensky, Andrey - Vovk, Vitalii 24.11.2020 3:0
Reznichenko, Roman - Presnyakov, Mikhail 24.11.2020 1:3
Vorsulyak, Yaroslav - Tkachuk, Oleksii 24.11.2020 3:2
Voytovich, Sergiy - Kostiuk, Oleksandr 24.11.2020 2:3
Zapletniuk, Anatolii - Karpenko, Andrey 24.11.2020 3:2
Rutskiy, Sergei - Bondarchuk, Alexander 24.11.2020 3:2
Kovalov, Oleksandr - Riabukhin, Anton 24.11.2020 2:3
Chermensky, Andrey - Pesternikov, Denys 24.11.2020 0:3
Zaychenko, Valentin - Butkov, Maksim 24.11.2020 3:0
Aksenin, Vasyl - Kunynets, Serhii 24.11.2020 2:3
Sinitsky, Ivan - Voytovich, Sergiy 24.11.2020 3:0
Golomozyk, Kyrylo - Parhomenko, Vadim 24.11.2020 3:1
Scherinskiy, Andrey - Sidorenko, Vadim 24.11.2020 3:1
Riabukhin, Anton - Vovk, Vitalii 24.11.2020 3:2
Kovalov, Oleksandr - Pesternikov, Denys 24.11.2020 2:3
Presnyakov, Mikhail - Grushko, Vadim 24.11.2020 1:3
Tkachuk, Oleksii - Ivasiv, Volodymyr 24.11.2020 3:2
Matsehora, Ihor - Kostiuk, Oleksandr 24.11.2020 0:3
Karpenko, Andrey - Nesterenko, Artem 24.11.2020 1:3
Bondarchuk, Alexander - Vadim, Tokar 24.11.2020 0:3
Makarchuk, Konstantin - Zaika, Bogdan 24.11.2020 3:1
Ivanov, Ruslan - Ovcharenko, Maksim 24.11.2020 3:0
Reznichenko, Roman - Butkov, Maksim 24.11.2020 1:3
Vorsulyak, Yaroslav - Kunynets, Serhii 24.11.2020 2:3
Zapletniuk, Anatolii - Parhomenko, Vadim 24.11.2020 3:0
Rutskiy, Sergei - Sidorenko, Vadim 24.11.2020 3:2
Rybalchenko, Kyrylo - Vasylchuk, Pavlo 24.11.2020 3:1
Veliev, Anton - Alekseenko, Dmytro 24.11.2020 0:3
Misevra, Vadim - Kiilo, Serhii 24.11.2020 0:3
Vakulenko, Denis - Rubtsov, Eduard 24.11.2020 3:0
Zaika, Bogdan - Vasylchuk, Pavlo 24.11.2020 3:0
Ovcharenko, Maksim - Alekseenko, Dmytro 24.11.2020 3:0
Petukhov, Valery - Zaderei, Pavlo 24.11.2020 3:2
Zhuravlev, Aleksandr - Cherednichenko, Pavel 24.11.2020 0:3
Kozenkov, Tymur - Matviienko, Serhii 24.11.2020 3:1
Batenko, Vladislav - Vadim, Tokar 24.11.2020 0:3
Kiilo, Serhii - Makarchuk, Konstantin 24.11.2020 2:3
Semenets, Oleksandr - Baystryuchenko, Dmitriy 24.11.2020 1:3
Solovey, Vitaliy - Kubrak, Serhii 24.11.2020 3:1
Gergelyuk, Sergei - Gilitukha, Sergey 24.11.2020 2:3
Skyba, Aleksander - Rutskiy, Sergei 24.11.2020 3:1
Misevra, Vadim - Rybalchenko, Kyrylo 24.11.2020 2:3
Vakulenko, Denis - Veliev, Anton 24.11.2020 3:2
Baystryuchenko, Dmitriy - Petukhov, Valery 24.11.2020 2:3
Kubrak, Serhii - Zhuravlev, Aleksandr 24.11.2020 3:0
Gilitukha, Sergey - Kozenkov, Tymur 24.11.2020 1:3
Rutskiy, Sergei - Batenko, Vladislav 24.11.2020 3:0
Kiilo, Serhii - Vasylchuk, Pavlo 24.11.2020 1:3
Rubtsov, Eduard - Alekseenko, Dmytro 24.11.2020 1:3
Semenets, Oleksandr - Bugay, Andriy 24.11.2020 1:3
Solovey, Vitaliy - Derevinskiy, Dmitriy 24.11.2020 1:3
Gergelyuk, Sergei - Tsykhotskiy, Andrey 24.11.2020 1:3
Skyba, Aleksander - Herasymenko, Andrii 24.11.2020 1:3
Rybalchenko, Kyrylo - Zaika, Bogdan 24.11.2020 3:1
Veliev, Anton - Ovcharenko, Maksim 24.11.2020 2:3
Bugay, Andriy - Zaderei, Pavlo 24.11.2020 1:3
Derevinskiy, Dmitriy - Cherednichenko, Pavel 24.11.2020 3:2
Gordiy, Andrey - Kushnyr, Vasiliy 24.11.2020 0:3
Tuchkevych, Volodymyr - Melkumyan, Samvel 24.11.2020 0:3
Tsykhotskiy, Andrey - Matviienko, Serhii 24.11.2020 3:1
Herasymenko, Andrii - Vadim, Tokar 24.11.2020 3:1
Misevra, Vadim - Makarchuk, Konstantin 24.11.2020 2:3
Vakulenko, Denis - Ivanov, Ruslan 24.11.2020 3:1
Semenets, Oleksandr - Petukhov, Valery 24.11.2020 0:3
Solovey, Vitaliy - Zhuravlev, Aleksandr 24.11.2020 3:0
Kushnyr, Vasiliy - Kovalchuk, Nazar 24.11.2020 0:3
Glazkov, Alexey - Tovkach, Mykola 24.11.2020 0:3
Gergelyuk, Sergei - Kozenkov, Tymur 24.11.2020 3:1
Skyba, Aleksander - Batenko, Vladislav 24.11.2020 3:2
Kiilo, Serhii - Rybalchenko, Kyrylo 24.11.2020 0:3
Rubtsov, Eduard - Veliev, Anton 24.11.2020 1:3
Baystryuchenko, Dmitriy - Bugay, Andriy 24.11.2020 2:3
Kubrak, Serhii - Derevinskiy, Dmitriy 24.11.2020 0:3
Gordiy, Andrey - Verbyany, Vasily 24.11.2020 3:0
Tuchkevych, Volodymyr - Glazkov, Alexey 24.11.2020 0:3
Gilitukha, Sergey - Tsykhotskiy, Andrey 24.11.2020 3:2
Rutskiy, Sergei - Herasymenko, Andrii 24.11.2020 0:3
Makarchuk, Konstantin - Vasylchuk, Pavlo 24.11.2020 3:0
Ivanov, Ruslan - Alekseenko, Dmytro 24.11.2020 0:3
Semenets, Oleksandr - Zaderei, Pavlo 24.11.2020 2:3
Solovey, Vitaliy - Cherednichenko, Pavel 24.11.2020 1:3
Gordiy, Andrey - Kovalchuk, Nazar 24.11.2020 2:3
Melkumyan, Samvel - Tovkach, Mykola 24.11.2020 3:1
Gergelyuk, Sergei - Matviienko, Serhii 24.11.2020 2:3
Skyba, Aleksander - Vadim, Tokar 24.11.2020 1:3
Misevra, Vadim - Zaika, Bogdan 24.11.2020 0:3
Vakulenko, Denis - Ovcharenko, Maksim 24.11.2020 0:3
Bugay, Andriy - Petukhov, Valery 24.11.2020 0:3
Derevinskiy, Dmitriy - Zhuravlev, Aleksandr 24.11.2020 3:2
Kushnyr, Vasiliy - Verbyany, Vasily 24.11.2020 1:3
Glazkov, Alexey - Melkumyan, Samvel 24.11.2020 0:3
Tsykhotskiy, Andrey - Kozenkov, Tymur 24.11.2020 3:0
Herasymenko, Andrii - Batenko, Vladislav 24.11.2020 3:1
Rybalchenko, Kyrylo - Makarchuk, Konstantin 24.11.2020 3:0
Veliev, Anton - Ivanov, Ruslan 24.11.2020 1:3
Baystryuchenko, Dmitriy - Zaderei, Pavlo 24.11.2020 0:3
Kubrak, Serhii - Cherednichenko, Pavel 24.11.2020 1:3
Verbyany, Vasily - Kovalchuk, Nazar 24.11.2020 3:1
Tuchkevych, Volodymyr - Tovkach, Mykola 24.11.2020 3:2
Gilitukha, Sergey - Matviienko, Serhii 24.11.2020 1:3
Rutskiy, Sergei - Vadim, Tokar 24.11.2020 2:3
Kiilo, Serhii - Zaika, Bogdan 24.11.2020 3:2
Misevra, Vadim - Vasylchuk, Pavlo 24.11.2020 1:3
Vakulenko, Denis - Alekseenko, Dmytro 24.11.2020 1:3
Semeniuk, Illya - Zharskiy, Vitaliy 24.11.2020 0:3
Bosak, Viktor - Krysak, Andrey 24.11.2020 1:3
Krokhmal, Vitaliy - Kovalenko, Vyacheslav 24.11.2020 1:3
Maksimiv, Sergey - Sheshurak, Lubomir 24.11.2020 3:2
Kovalenko, Vyacheslav - Smetenko, Vadim 24.11.2020 3:2
Sheshurak, Lubomir - Semeniuk, Illya 24.11.2020 3:2
Khvysiuk, Andrii - Bosak, Viktor 24.11.2020 2:3
Krokhmal, Vitaliy - Metla, Alexey 24.11.2020 3:0
Maksimiv, Sergey - Haievyi, Nazarii 24.11.2020 1:3
Zdrobylko, Bogdan - Krysak, Andrey 24.11.2020 0:3
Haievyi, Nazarii - Zharskiy, Vitaliy 24.11.2020 3:1
Krysak, Andrey - Khvysiuk, Andrii 24.11.2020 3:1
Maksimiv, Sergey - Semeniuk, Illya 24.11.2020 3:1
Zdrobylko, Bogdan - Guchok, Andrey 24.11.2020 3:2
Metla, Alexey - Smetenko, Vadim 24.11.2020 3:1
Sheshurak, Lubomir - Haievyi, Nazarii 24.11.2020 3:1
Guchok, Andrey - Bosak, Viktor 24.11.2020 1:3
Krokhmal, Vitaliy - Kovalenko, Vyacheslav 24.11.2020 1:3
Maksimiv, Sergey - Zharskiy, Vitaliy 24.11.2020 0:3
Zdrobylko, Bogdan - Khvysiuk, Andrii 24.11.2020 0:3
Kovalenko, Vyacheslav - Smetenko, Vadim 24.11.2020 1:3
Haievyi, Nazarii - Semeniuk, Illya 24.11.2020 2:3
Krysak, Andrey - Guchok, Andrey 24.11.2020 3:0
Krokhmal, Vitaliy - Metla, Alexey 24.11.2020 2:3
Sheshurak, Lubomir - Zharskiy, Vitaliy 24.11.2020 3:0
Zdrobylko, Bogdan - Bosak, Viktor 23.11.2020 2:3
Guchok, Andrey - Khvysiuk, Andrii 23.11.2020 2:3
Kovalenko, Vyacheslav - Metla, Alexey 23.11.2020 1:3
Krysak, Andrey - Bosak, Viktor 23.11.2020 0:3
Zhuravliov, Maxim - Yarovoi, Oleksandr 23.11.2020 3:2
Tytyunnik, Oleskii - Brezitskiy, Aleksandr 23.11.2020 3:2
Brezitskiy, Aleksandr - Zhuravliov, Maxim 23.11.2020 3:0
Tytyunnik, Oleskii - Pugach, Prokhor 23.11.2020 1:3
Chyzh, Pavlo - Lohosha, Dmytro 23.11.2020 0:3
Pugach, Prokhor - Yarovoi, Oleksandr 23.11.2020 3:1
Tytyunnik, Oleskii - Zhuravliov, Maxim 23.11.2020 3:2
Vorsulyak, Yaroslav - Tsolik, Petro 23.11.2020 2:3
Malashevsky, Vladimir - Trachuk, Viktor 23.11.2020 3:2
Myrza, Anton - Protopopov, Vitaly 23.11.2020 2:3
Batenko, Vladislav - Herasymenko, Andrii 23.11.2020 0:3
Brezitskiy, Aleksandr - Pugach, Prokhor 23.11.2020 1:3
Tytyunnik, Oleskii - Yarovoi, Oleksandr 23.11.2020 3:1
Ivasiv, Volodymyr - Kunynets, Serhii 23.11.2020 2:3
Trachuk, Viktor - Chyzh, Pavlo 23.11.2020 0:3
Tsyhanenko, Vladimir - Paukov, Vadim 23.11.2020 3:2
Scherinskiy, Andrey - Vadim, Tokar 23.11.2020 3:2
Pugach, Prokhor - Zhuravliov, Maxim 23.11.2020 3:0
Brezitskiy, Aleksandr - Yarovoi, Oleksandr 23.11.2020 3:0
Kunynets, Serhii - Vorsulyak, Yaroslav 23.11.2020 2:3
Malashevsky, Vladimir - Demchuk, Igor 23.11.2020 2:3
Paukov, Vadim - Myrza, Anton 23.11.2020 3:2
Vadim, Tokar - Batenko, Vladislav 23.11.2020 3:1
Ivasiv, Volodymyr - Aksenin, Vasyl 23.11.2020 3:0
Demchuk, Igor - Lohosha, Dmytro 23.11.2020 3:1
Tsyhanenko, Vladimir - Omelchuk, Bogdan 23.11.2020 0:3
Scherinskiy, Andrey - Rutskiy, Sergei 23.11.2020 2:3
Vovk, Vitalii - Riabukhin, Anton 23.11.2020 3:2
Pesternikov, Denys - Chermensky, Andrey 23.11.2020 2:3
Zaychenko, Valentin - Grushko, Vadim 23.11.2020 0:3
Aksenin, Vasyl - Tsolik, Petro 23.11.2020 2:3
Malashevsky, Vladimir - Chyzh, Pavlo 23.11.2020 0:3
Omelchuk, Bogdan - Protopopov, Vitaly 23.11.2020 1:3
Rutskiy, Sergei - Herasymenko, Andrii 23.11.2020 3:1
Chermensky, Andrey - Vovk, Vitalii 23.11.2020 2:3
Pesternikov, Denys - Kovalov, Oleksandr 23.11.2020 3:2
Grushko, Vadim - Butkov, Maksim 23.11.2020 1:3
Ivasiv, Volodymyr - Vorsulyak, Yaroslav 23.11.2020 3:2
Tsyhanenko, Vladimir - Myrza, Anton 23.11.2020 3:1
Scherinskiy, Andrey - Batenko, Vladislav 23.11.2020 0:3
Kovalov, Oleksandr - Riabukhin, Anton 23.11.2020 1:3
Pesternikov, Denys - Vovk, Vitalii 23.11.2020 3:0
Zaychenko, Valentin - Reznichenko, Roman 23.11.2020 2:3
Kunynets, Serhii - Aksenin, Vasyl 23.11.2020 3:1
Malashevsky, Vladimir - Lohosha, Dmytro 23.11.2020 1:3
Paukov, Vadim - Omelchuk, Bogdan 23.11.2020 3:1
Vadim, Tokar - Rutskiy, Sergei 23.11.2020 3:0
Chermensky, Andrey - Kovalov, Oleksandr 23.11.2020 2:3
Pesternikov, Denys - Riabukhin, Anton 23.11.2020 0:3
Zaychenko, Valentin - Butkov, Maksim 23.11.2020 3:0
Ivasiv, Volodymyr - Tsolik, Petro 23.11.2020 3:1
Demchuk, Igor - Chyzh, Pavlo 23.11.2020 2:3
Tsyhanenko, Vladimir - Protopopov, Vitaly 23.11.2020 3:2
Scherinskiy, Andrey - Herasymenko, Andrii 23.11.2020 3:0
Kovalov, Oleksandr - Vovk, Vitalii 23.11.2020 2:3
Chermensky, Andrey - Riabukhin, Anton 23.11.2020 3:0
Grushko, Vadim - Reznichenko, Roman 23.11.2020 2:3
Aksenin, Vasyl - Vorsulyak, Yaroslav 23.11.2020 1:3
Trachuk, Viktor - Lohosha, Dmytro 23.11.2020 3:1
Omelchuk, Bogdan - Myrza, Anton 23.11.2020 1:3
Rutskiy, Sergei - Batenko, Vladislav 23.11.2020 3:0
Zaika, Bogdan - Misevra, Vadim 23.11.2020 3:2
Ivanov, Ruslan - Rubtsov, Eduard 23.11.2020 3:0
Reznichenko, Roman - Butkov, Maksim 23.11.2020 3:1
Kunynets, Serhii - Tsolik, Petro 23.11.2020 2:3
Paukov, Vadim - Protopopov, Vitaly 23.11.2020 2:3
Vadim, Tokar - Herasymenko, Andrii 23.11.2020 3:1
Kiilo, Serhii - Rybalchenko, Kyrylo 23.11.2020 2:3
Veliev, Anton - Ovcharenko, Maksim 23.11.2020 2:3
Makarchuk, Konstantin - Vasylchuk, Pavlo 23.11.2020 1:3
Vakulenko, Denis - Alekseenko, Dmytro 23.11.2020 2:3
Misevra, Vadim - Rybalchenko, Kyrylo 23.11.2020 0:3
Rubtsov, Eduard - Ovcharenko, Maksim 23.11.2020 2:3
Plishilo, Volodymyr - Kovalchuk, Nazar 23.11.2020 0:3
Stelmashchuk, Stanislav - Tuchkevych, Volodymyr 23.11.2020 1:3
Gergelyuk, Sergei - Tsykhotskiy, Andrey 23.11.2020 0:3
Korbut, Nikita - Omicinskiy, Evgeniy 23.11.2020 0:3
Vasylchuk, Pavlo - Zaika, Bogdan 23.11.2020 3:2
Alekseenko, Dmytro - Ivanov, Ruslan 23.11.2020 3:2
Verbyany, Vasily - Mosuk, Nazar 23.11.2020 1:3
Glazkov, Alexey - Tovkach, Mykola 23.11.2020 2:3
Kozenkov, Tymur - Gilitukha, Sergey 23.11.2020 3:0
Semenenko, Artem - Guchok, Andrey 23.11.2020 3:1
Makarchuk, Konstantin - Kiilo, Serhii 23.11.2020 3:2
Vakulenko, Denis - Veliev, Anton 23.11.2020 3:1
Mosuk, Nazar - Plishilo, Volodymyr 23.11.2020 3:1
Tovkach, Mykola - Stelmashchuk, Stanislav 23.11.2020 1:3
Gilitukha, Sergey - Gergelyuk, Sergei 23.11.2020 3:0
Guchok, Andrey - Korbut, Nikita 23.11.2020 2:3
Vasylchuk, Pavlo - Rybalchenko, Kyrylo 23.11.2020 3:1
Alekseenko, Dmytro - Ovcharenko, Maksim 23.11.2020 3:2
Verbyany, Vasily - Gordiy, Andrey 23.11.2020 3:2
Glazkov, Alexey - Melkumyan, Samvel 23.11.2020 3:2
Kozenkov, Tymur - Matviienko, Serhii 23.11.2020 3:2
Semenenko, Artem - Ivanchatenko, Vladislav 23.11.2020 0:3
Kiilo, Serhii - Misevra, Vadim 23.11.2020 3:0
Veliev, Anton - Rubtsov, Eduard 23.11.2020 3:2
Petukhov, Valery - Zaderei, Pavlo 23.11.2020 3:0
Kubrak, Serhii - Derevinskiy, Dmitriy 23.11.2020 3:2
Gordiy, Andrey - Kovalchuk, Nazar 23.11.2020 1:3
Melkumyan, Samvel - Tuchkevych, Volodymyr 23.11.2020 1:3
Matviienko, Serhii - Tsykhotskiy, Andrey 23.11.2020 1:3
Ivanchatenko, Vladislav - Omicinskiy, Evgeniy 23.11.2020 1:3
Makarchuk, Konstantin - Zaika, Bogdan 23.11.2020 3:1
Vakulenko, Denis - Ivanov, Ruslan 23.11.2020 3:1
Zaderei, Pavlo - Semenets, Oleksandr 23.11.2020 2:3
Derevinskiy, Dmitriy - Cherednichenko, Pavel 23.11.2020 3:2
Verbyany, Vasily - Plishilo, Volodymyr 23.11.2020 3:2
Glazkov, Alexey - Stelmashchuk, Stanislav 23.11.2020 0:3
Kozenkov, Tymur - Gergelyuk, Sergei 23.11.2020 3:2
Semenenko, Artem - Korbut, Nikita 23.11.2020 1:3
Vasylchuk, Pavlo - Kiilo, Serhii 23.11.2020 2:3
Alekseenko, Dmytro - Veliev, Anton 23.11.2020 3:0
Petukhov, Valery - Baystryuchenko, Dmitriy 23.11.2020 3:0
Kubrak, Serhii - Zhuravlev, Aleksandr 23.11.2020 1:3
Mosuk, Nazar - Gordiy, Andrey 23.11.2020 2:3
Tovkach, Mykola - Melkumyan, Samvel 23.11.2020 3:2
Gilitukha, Sergey - Matviienko, Serhii 23.11.2020 3:1
Guchok, Andrey - Ivanchatenko, Vladislav 23.11.2020 2:3
Zaika, Bogdan - Rybalchenko, Kyrylo 23.11.2020 0:3
Ivanov, Ruslan - Ovcharenko, Maksim 23.11.2020 3:1
Kubrak, Serhii - Cherednichenko, Pavel 23.11.2020 1:3
Petukhov, Valery - Semenets, Oleksandr 23.11.2020 3:2
Verbyany, Vasily - Kovalchuk, Nazar 23.11.2020 3:1
Glazkov, Alexey - Tuchkevych, Volodymyr 23.11.2020 3:2
Kozenkov, Tymur - Tsykhotskiy, Andrey 23.11.2020 3:2
Semenenko, Artem - Omicinskiy, Evgeniy 23.11.2020 0:3
Makarchuk, Konstantin - Misevra, Vadim 23.11.2020 3:2
Vakulenko, Denis - Rubtsov, Eduard 23.11.2020 2:3
Derevinskiy, Dmitriy - Zhuravlev, Aleksandr 23.11.2020 3:0
Zaderei, Pavlo - Baystryuchenko, Dmitriy 23.11.2020 1:3
Gordiy, Andrey - Plishilo, Volodymyr 23.11.2020 3:1
Melkumyan, Samvel - Stelmashchuk, Stanislav 23.11.2020 1:3
Matviienko, Serhii - Gergelyuk, Sergei 23.11.2020 2:3
Ivanchatenko, Vladislav - Korbut, Nikita 23.11.2020 3:0
Kiilo, Serhii - Zaika, Bogdan 23.11.2020 3:0
Veliev, Anton - Ivanov, Ruslan 23.11.2020 3:2
Zhuravlev, Aleksandr - Cherednichenko, Pavel 23.11.2020 3:1
Baystryuchenko, Dmitriy - Semenets, Oleksandr 23.11.2020 3:0
Mosuk, Nazar - Kovalchuk, Nazar 23.11.2020 3:2
Tovkach, Mykola - Tuchkevych, Volodymyr 23.11.2020 3:1
Gilitukha, Sergey - Tsykhotskiy, Andrey 23.11.2020 0:3
Guchok, Andrey - Omicinskiy, Evgeniy 23.11.2020 0:3
Vasylchuk, Pavlo - Misevra, Vadim 23.11.2020 3:0
Alekseenko, Dmytro - Rubtsov, Eduard 23.11.2020 3:0
Makarchuk, Konstantin - Rybalchenko, Kyrylo 23.11.2020 2:3
Vakulenko, Denis - Ovcharenko, Maksim 23.11.2020 3:0
Pidleteichuk, Petro - Semeniuk, Illya 23.11.2020 2:3
Sheshurak, Lubomir - Haievyi, Nazarii 23.11.2020 3:1
Haievyi, Nazarii - Pidleteichuk, Petro 23.11.2020 2:3
Sheshurak, Lubomir - Maksimiv, Sergey 23.11.2020 1:3
Maksimiv, Sergey - Semeniuk, Illya 23.11.2020 0:3
Sheshurak, Lubomir - Pidleteichuk, Petro 23.11.2020 3:1
Haievyi, Nazarii - Maksimiv, Sergey 22.11.2020 3:1
Sheshurak, Lubomir - Semeniuk, Illya 22.11.2020 3:0
Maksimiv, Sergey - Pidleteichuk, Petro 22.11.2020 3:1
Haievyi, Nazarii - Semeniuk, Illya 22.11.2020 3:2
Tytyunnik, Oleskii - Brezitskiy, Aleksandr 22.11.2020 2:3
Zakladnyi, Mykola - Volokhov, Vladislav 22.11.2020 3:2
Pugach, Prokhor - Zhuravliov, Maxim 22.11.2020 1:3
Gavrilyuk, Oleg - Kotov, Viktor 22.11.2020 3:2
Brezitskiy, Aleksandr - Volokhov, Vladislav 22.11.2020 3:1
Zhuravliov, Maxim - Tytyunnik, Oleskii 22.11.2020 1:3
Mosuk, Nazar - Gordiy, Andrey 22.11.2020 3:1
Shevchuk, Oleg - Michalus, Alexander 22.11.2020 3:2
Omelchuk, Bogdan - Protopopov, Vitaly 22.11.2020 3:0
Tkachenko, Oleksandr - Avraham, Nazrin 22.11.2020 2:3
Pugach, Prokhor - Zakladnyi, Mykola 22.11.2020 0:3
Zhuravliov, Maxim - Volokhov, Vladislav 22.11.2020 3:2
Kovalchuk, Nazar - Plishilo, Volodymyr 22.11.2020 3:2
Michalus, Alexander - Gavrilyuk, Oleg 22.11.2020 0:3
Myrza, Anton - Paukov, Vadim 22.11.2020 3:1
Maksiuta, Volodymyr - Masko, Evgeniy 22.11.2020 1:3
Zakladnyi, Mykola - Brezitskiy, Aleksandr 22.11.2020 3:2
Pugach, Prokhor - Tytyunnik, Oleskii 22.11.2020 3:2
Plishilo, Volodymyr - Mosuk, Nazar 22.11.2020 3:0
Shevchuk, Oleg - Treschetka, Mykolay 22.11.2020 2:3
Paukov, Vadim - Omelchuk, Bogdan 22.11.2020 0:3
Masko, Evgeniy - Tkachenko, Oleksandr 22.11.2020 1:3
Zhuravliov, Maxim - Zakladnyi, Mykola 22.11.2020 3:0
Tytyunnik, Oleskii - Volokhov, Vladislav 22.11.2020 3:0
Kovalchuk, Nazar - Kushnyr, Vasiliy 22.11.2020 3:1
Treschetka, Mykolay - Kotov, Viktor 22.11.2020 2:3
Myrza, Anton - Tsyhanenko, Vladimir 22.11.2020 3:2
Maksiuta, Volodymyr - Molochko, Anton 22.11.2020 2:3
Pugach, Prokhor - Brezitskiy, Aleksandr 22.11.2020 0:3
Zakladnyi, Mykola - Tytyunnik, Oleskii 22.11.2020 3:1
Kushnyr, Vasiliy - Gordiy, Andrey 22.11.2020 1:3
Shevchuk, Oleg - Gavrilyuk, Oleg 22.11.2020 3:2
Tsyhanenko, Vladimir - Protopopov, Vitaly 22.11.2020 3:0
Molochko, Anton - Avraham, Nazrin 22.11.2020 1:3
Zhuravliov, Maxim - Brezitskiy, Aleksandr 22.11.2020 3:1
Pugach, Prokhor - Volokhov, Vladislav 22.11.2020 3:0
Kovalchuk, Nazar - Mosuk, Nazar 22.11.2020 2:3
Michalus, Alexander - Treschetka, Mykolay 22.11.2020 3:2
Myrza, Anton - Omelchuk, Bogdan 22.11.2020 2:3
Maksiuta, Volodymyr - Tkachenko, Oleksandr 22.11.2020 2:3
Plishilo, Volodymyr - Kushnyr, Vasiliy 22.11.2020 0:3
Shevchuk, Oleg - Kotov, Viktor 22.11.2020 2:3
Paukov, Vadim - Tsyhanenko, Vladimir 22.11.2020 2:3
Masko, Evgeniy - Molochko, Anton 22.11.2020 3:1
Kovalchuk, Nazar - Gordiy, Andrey 22.11.2020 3:2
Treschetka, Mykolay - Gavrilyuk, Oleg 22.11.2020 0:3
Myrza, Anton - Protopopov, Vitaly 22.11.2020 3:2
Maksiuta, Volodymyr - Avraham, Nazrin 22.11.2020 0:3
Kushnyr, Vasiliy - Mosuk, Nazar 22.11.2020 3:1
Michalus, Alexander - Kotov, Viktor 22.11.2020 0:3
Tsyhanenko, Vladimir - Omelchuk, Bogdan 22.11.2020 3:1
Molochko, Anton - Tkachenko, Oleksandr 22.11.2020 3:1
Selin, Andriy - Presnyakov, Mikhail 22.11.2020 0:3
Yunchyk, Valentyn - Telnoy, Nikolay 22.11.2020 0:3
Plishilo, Volodymyr - Gordiy, Andrey 22.11.2020 0:3
Paukov, Vadim - Protopopov, Vitaly 22.11.2020 3:2
Masko, Evgeniy - Avraham, Nazrin 22.11.2020 3:1
Ovcharenko, Maksim - Naida, Alexander 22.11.2020 3:2
Pismenniy, Evgeniy - Teterya, Yuriy 22.11.2020 2:3
Gubarev, Ilya - Kozyr, Ivan 22.11.2020 3:2
Kohut, Bohdan - Kibka, Evgenii 22.11.2020 3:2
Presnyakov, Mikhail - Naida, Alexander 22.11.2020 2:3
Telnoy, Nikolay - Teterya, Yuriy 22.11.2020 3:1
Yaroslav, Tebenko - Sydorenko, Andrii 22.11.2020 3:0
Baklykov, Andrey - Hrytsyienko, Nazarii 22.11.2020 0:3
Ivanchatenko, Vladislav - Matviienko, Serhii 22.11.2020 1:3
Kozyr, Ivan - Selin, Andriy 22.11.2020 3:1
Kibka, Evgenii - Yunchyk, Valentyn 22.11.2020 0:3
Syniavskyi, Ihor - Furman, Oleg 22.11.2020 3:1
Vahta, Dmitriy - Kotik, Andrey 22.11.2020 3:1
Omicinskiy, Evgeniy - Guchok, Andrey 22.11.2020 3:0
Gubarev, Ilya - Ovcharenko, Maksim 22.11.2020 3:1
Kohut, Bohdan - Pismenniy, Evgeniy 22.11.2020 0:3
Furman, Oleg - Yaroslav, Tebenko 22.11.2020 0:3
Kotik, Andrey - Baklykov, Andrey 22.11.2020 3:1
Guchok, Andrey - Ivanchatenko, Vladislav 22.11.2020 3:2
Kozyr, Ivan - Naida, Alexander 22.11.2020 3:2
Kibka, Evgenii - Teterya, Yuriy 22.11.2020 3:1
Syniavskyi, Ihor - Kalyniuk, Dmytro 22.11.2020 1:3
Vahta, Dmitriy - Nechyporuk, Vadym 22.11.2020 3:0
Omicinskiy, Evgeniy - Korbut, Nikita 22.11.2020 0:3
Ovcharenko, Maksim - Presnyakov, Mikhail 22.11.2020 3:0
Pismenniy, Evgeniy - Telnoy, Nikolay 22.11.2020 3:1
Kalyniuk, Dmytro - Sydorenko, Andrii 22.11.2020 3:0
Nechyporuk, Vadym - Hrytsyienko, Nazarii 22.11.2020 3:1
Korbut, Nikita - Matviienko, Serhii 22.11.2020 2:3
Gubarev, Ilya - Selin, Andriy 22.11.2020 3:0
Kohut, Bohdan - Yunchyk, Valentyn 22.11.2020 3:1
Syniavskyi, Ihor - Yaroslav, Tebenko 22.11.2020 1:3
Vahta, Dmitriy - Baklykov, Andrey 22.11.2020 3:0
Omicinskiy, Evgeniy - Ivanchatenko, Vladislav 22.11.2020 1:3
Kozyr, Ivan - Ovcharenko, Maksim 22.11.2020 2:3
Kibka, Evgenii - Pismenniy, Evgeniy 22.11.2020 2:3
Furman, Oleg - Kalyniuk, Dmytro 22.11.2020 0:3
Kotik, Andrey - Nechyporuk, Vadym 22.11.2020 1:3
Guchok, Andrey - Korbut, Nikita 22.11.2020 2:3
Selin, Andriy - Naida, Alexander 22.11.2020 3:1
Yunchyk, Valentyn - Teterya, Yuriy 22.11.2020 3:1
Syniavskyi, Ihor - Sydorenko, Andrii 22.11.2020 3:2
Vahta, Dmitriy - Hrytsyienko, Nazarii 22.11.2020 1:3
Omicinskiy, Evgeniy - Matviienko, Serhii 22.11.2020 0:3
Gubarev, Ilya - Presnyakov, Mikhail 22.11.2020 3:0
Kohut, Bohdan - Telnoy, Nikolay 22.11.2020 3:0
Kalyniuk, Dmytro - Yaroslav, Tebenko 22.11.2020 1:3
Nechyporuk, Vadym - Baklykov, Andrey 22.11.2020 2:3
Korbut, Nikita - Ivanchatenko, Vladislav 22.11.2020 3:2
Ovcharenko, Maksim - Selin, Andriy 22.11.2020 3:0
Pismenniy, Evgeniy - Yunchyk, Valentyn 22.11.2020 3:0
Furman, Oleg - Sydorenko, Andrii 22.11.2020 2:3
Kotik, Andrey - Hrytsyienko, Nazarii 22.11.2020 0:3
Guchok, Andrey - Matviienko, Serhii 22.11.2020 1:3
Kozyr, Ivan - Presnyakov, Mikhail 22.11.2020 3:2
Kibka, Evgenii - Telnoy, Nikolay 22.11.2020 0:3
Gubarev, Ilya - Naida, Alexander 22.11.2020 3:2
Kohut, Bohdan - Teterya, Yuriy 22.11.2020 2:3
Rybalchenko, Kyrylo - Pugach, Prokhor 21.11.2020 0:3
Pokydko, Sergey - Kozenkov, Tymur 21.11.2020 1:3
Cherednichenko, Pavel - Yarovoi, Oleksandr 21.11.2020 0:3
Shevchuk, Oleg - Michalus, Alexander 21.11.2020 0:3
Zaychenko, Valentin - Kuzyo, Levko 21.11.2020 0:3
Van, Vladislav - Nykyforuk, Stepan 21.11.2020 1:3
Tkachenko, Oleksandr - Pesternikov, Denys 21.11.2020 0:3
Krivorotko, Evgeniy - Rubtsov, Eduard 21.11.2020 3:0
Tovkach, Mykola - Savenkov, Oleg 21.11.2020 3:2
Molochko, Anton - Masko, Evgeniy 21.11.2020 3:0
Rubtsov, Eduard - Zaychenko, Valentin 21.11.2020 3:0
Savenkov, Oleg - Van, Vladislav 21.11.2020 3:0
Masko, Evgeniy - Tkachenko, Oleksandr 21.11.2020 1:3
Krivorotko, Evgeniy - Pirveli, Rodion 21.11.2020 3:0
Tovkach, Mykola - Stelmashchuk, Stanislav 21.11.2020 1:3
Molochko, Anton - Avraham, Nazrin 21.11.2020 1:3
Pirveli, Rodion - Kuzyo, Levko 21.11.2020 0:3
Stelmashchuk, Stanislav - Nykyforuk, Stepan 21.11.2020 0:3
Avraham, Nazrin - Pesternikov, Denys 21.11.2020 3:0
Krivorotko, Evgeniy - Zaychenko, Valentin 21.11.2020 3:0
Tovkach, Mykola - Van, Vladislav 21.11.2020 3:0
Molochko, Anton - Tkachenko, Oleksandr 21.11.2020 1:3
Rubtsov, Eduard - Pirveli, Rodion 21.11.2020 3:2
Savenkov, Oleg - Stelmashchuk, Stanislav 21.11.2020 3:0
Masko, Evgeniy - Avraham, Nazrin 21.11.2020 1:3
Krivorotko, Evgeniy - Kuzyo, Levko 21.11.2020 3:2
Tovkach, Mykola - Nykyforuk, Stepan 21.11.2020 1:3
Molochko, Anton - Pesternikov, Denys 21.11.2020 3:0
Pirveli, Rodion - Zaychenko, Valentin 21.11.2020 0:3
Stelmashchuk, Stanislav - Van, Vladislav 21.11.2020 3:1
Avraham, Nazrin - Tkachenko, Oleksandr 21.11.2020 2:3
Naida, Alexander - Kozyr, Ivan 21.11.2020 3:1
Telnoy, Nikolay - Kohut, Bohdan 21.11.2020 1:3
Rubtsov, Eduard - Kuzyo, Levko 21.11.2020 2:3
Savenkov, Oleg - Nykyforuk, Stepan 21.11.2020 1:3
Gubarev, Ilya - Abalmaz, Spartak 21.11.2020 3:0
Teterya, Yuriy - Yunchyk, Valentyn 21.11.2020 1:3
Presnyakov, Mikhail - Selin, Andriy 21.11.2020 3:0
Kibka, Evgenii - Pismenniy, Evgeniy 21.11.2020 2:3
Kozyr, Ivan - Abalmaz, Spartak 21.11.2020 3:2
Kohut, Bohdan - Yunchyk, Valentyn 21.11.2020 3:2
Alekseenko, Dmytro - Vakulenko, Denis 21.11.2020 3:1
Furman, Oleg - Syniavskyi, Ihor 21.11.2020 0:3
Vahta, Dmitriy - Kotik, Andrey 21.11.2020 1:3
Zhmudenko, Yaroslav - Limonov, Anton 21.11.2020 3:1
Selin, Andriy - Naida, Alexander 21.11.2020 1:3
Pismenniy, Evgeniy - Telnoy, Nikolay 21.11.2020 0:3
Lopatnuk, Artur - Laevsky, Maksim 21.11.2020 1:3
Sydorenko, Andrii - Kalyniuk, Dmytro 21.11.2020 2:3
Nechyporuk, Vadym - Baklykov, Andrey 21.11.2020 3:0
Lyevshyn, Vitaliy - Pryshchepa, Yevhen 21.11.2020 0:3
Presnyakov, Mikhail - Gubarev, Ilya 21.11.2020 0:3
Kibka, Evgenii - Teterya, Yuriy 21.11.2020 1:3
Laevsky, Maksim - Alekseenko, Dmytro 21.11.2020 2:3
Kalyniuk, Dmytro - Furman, Oleg 21.11.2020 2:3
Baklykov, Andrey - Vahta, Dmitriy 21.11.2020 0:3
Pryshchepa, Yevhen - Zhmudenko, Yaroslav 21.11.2020 3:1
Selin, Andriy - Abalmaz, Spartak 21.11.2020 3:1
Pismenniy, Evgeniy - Yunchyk, Valentyn 21.11.2020 1:3
Lopatnuk, Artur - Cherepnin, Maksym 21.11.2020 0:3
Sydorenko, Andrii - Faflei Yevhenii 21.11.2020 1:3
Nechyporuk, Vadym - Hrytsyienko, Nazarii 21.11.2020 3:1
Lyevshyn, Vitaliy - Yefimov, Viktor 21.11.2020 1:3
Gubarev, Ilya - Kozyr, Ivan 21.11.2020 1:3
Teterya, Yuriy - Kohut, Bohdan 21.11.2020 1:3
Cherepnin, Maksym - Vakulenko, Denis 21.11.2020 1:3
Faflei Yevhenii - Syniavskyi, Ihor 21.11.2020 1:3
Hrytsyienko, Nazarii - Kotik, Andrey 21.11.2020 1:3
Yefimov, Viktor - Limonov, Anton 21.11.2020 3:2
Presnyakov, Mikhail - Naida, Alexander 21.11.2020 2:3
Kibka, Evgenii - Telnoy, Nikolay 21.11.2020 1:3
Lopatnuk, Artur - Alekseenko, Dmytro 21.11.2020 3:1
Sydorenko, Andrii - Furman, Oleg 21.11.2020 1:3
Nechyporuk, Vadym - Vahta, Dmitriy 21.11.2020 2:3
Lyevshyn, Vitaliy - Zhmudenko, Yaroslav 21.11.2020 1:3
Selin, Andriy - Gubarev, Ilya 21.11.2020 2:3
Pismenniy, Evgeniy - Teterya, Yuriy 21.11.2020 3:0
Laevsky, Maksim - Cherepnin, Maksym 21.11.2020 3:0
Kalyniuk, Dmytro - Faflei Yevhenii 21.11.2020 3:1
Baklykov, Andrey - Hrytsyienko, Nazarii 21.11.2020 3:1
Pryshchepa, Yevhen - Yefimov, Viktor 21.11.2020 1:3
Naida, Alexander - Abalmaz, Spartak 21.11.2020 3:2
Telnoy, Nikolay - Yunchyk, Valentyn 21.11.2020 0:3
Lopatnuk, Artur - Vakulenko, Denis 21.11.2020 3:2
Sydorenko, Andrii - Syniavskyi, Ihor 21.11.2020 0:3
Nechyporuk, Vadym - Kotik, Andrey 21.11.2020 3:0
Lyevshyn, Vitaliy - Limonov, Anton 21.11.2020 3:1
Presnyakov, Mikhail - Kozyr, Ivan 21.11.2020 2:3
Kibka, Evgenii - Kohut, Bohdan 21.11.2020 1:3
Cherepnin, Maksym - Alekseenko, Dmytro 21.11.2020 3:1
Hrytsyienko, Nazarii - Vahta, Dmitriy 21.11.2020 3:0
Yefimov, Viktor - Zhmudenko, Yaroslav 21.11.2020 3:1
Gubarev, Ilya - Naida, Alexander 21.11.2020 3:1
Teterya, Yuriy - Telnoy, Nikolay 21.11.2020 0:3
Laevsky, Maksim - Vakulenko, Denis 21.11.2020 0:3
Kalyniuk, Dmytro - Syniavskyi, Ihor 21.11.2020 2:3
Baklykov, Andrey - Kotik, Andrey 21.11.2020 1:3
Pryshchepa, Yevhen - Limonov, Anton 21.11.2020 3:1
Selin, Andriy - Kozyr, Ivan 21.11.2020 3:1
Pismenniy, Evgeniy - Kohut, Bohdan 21.11.2020 0:3
Presnyakov, Mikhail - Abalmaz, Spartak 21.11.2020 3:2
Kibka, Evgenii - Yunchyk, Valentyn 21.11.2020 3:1
Gilitukha, Sergey - Kostiuk, Oleksandr 21.11.2020 3:1
Matsehora, Ihor - Tsykhotskiy, Andrey 21.11.2020 1:3
Tsykhotskiy, Andrey - Gilitukha, Sergey 21.11.2020 3:2
Matsehora, Ihor - Kuharchuk, Aleksandr 21.11.2020 2:3
Kuharchuk, Aleksandr - Kostiuk, Oleksandr 21.11.2020 3:1
Matsehora, Ihor - Gilitukha, Sergey 21.11.2020 1:3
Tsykhotskiy, Andrey - Kuharchuk, Aleksandr 21.11.2020 3:1
Matsehora, Ihor - Kostiuk, Oleksandr 20.11.2020 0:3
Kuharchuk, Aleksandr - Gilitukha, Sergey 20.11.2020 3:0
Tsykhotskiy, Andrey - Kostiuk, Oleksandr 20.11.2020 3:1
Nikolenko, Maxim - Krutko, Aleksey 20.11.2020 3:1
Shkurupii, Aleksandr - Tsybulin, Sergey 20.11.2020 3:1
Nikolenko, Maxim - Tsybulin, Sergey 20.11.2020 3:0
Shkurupii, Aleksandr - Krutko, Aleksey 20.11.2020 1:3
Kuzyo Levko - Krivorotko Evgeniy 20.11.2020 1:3
Shkurupii, Aleksandr - Nikolenko, Maxim 20.11.2020 3:1
Krutko, Aleksey - Tsybulin, Sergey 20.11.2020 3:0
Klimov, Vitaliy - Rybachuk, Roman 20.11.2020 3:1
Zaychenko, Valentin - Kuzyo Levko 20.11.2020 0:3
Stelmashchuk, Stanislav - Nykyforuk, Stepan 20.11.2020 0:3
Novak, Ruslan - Kunynets, Serhii 20.11.2020 0:3
Skyba, Aleksander - Skachenko, Serhii 20.11.2020 1:3
Krivorotko Evgeniy - Rubtsov, Eduard 20.11.2020 3:1
Van, Vladislav - Savenkov, Oleg 20.11.2020 1:3
Kunynets, Serhii - Klimov, Vitaliy 20.11.2020 0:3
Senchenko, Maksym - Pesternikov, Denys 20.11.2020 0:3
Rubtsov, Eduard - Zaychenko, Valentin 20.11.2020 3:0
Savenkov, Oleg - Stelmashchuk, Stanislav 20.11.2020 3:2
Novak, Ruslan - Semeniuk, Illya 20.11.2020 1:3
Pesternikov, Denys - Skyba, Aleksander 20.11.2020 3:2
Rubtsov, Sergey - Komar, Vadim 20.11.2020 2:3
Solovey, Vitaliy - Semenets, Oleksandr 20.11.2020 0:3
Krivorotko Evgeniy - Pirveli, Rodion 20.11.2020 3:0
Van, Vladislav - Tovkach, Mykola 20.11.2020 1:3
Semeniuk, Illya - Rybachuk, Roman 20.11.2020 3:2
Senchenko, Maksym - Bondarchuk, Alexander 20.11.2020 3:2
Rybalchenko, Kyrylo - Kozenkov, Tymur 20.11.2020 3:2
Stasevskyi, Oleh - Abalmaz, Spartak 20.11.2020 3:2
Pirveli, Rodion - Kuzyo Levko 20.11.2020 3:0
Tovkach, Mykola - Nykyforuk, Stepan 20.11.2020 1:3
Novak, Ruslan - Klimov, Vitaliy 20.11.2020 3:1
Bondarchuk, Alexander - Skachenko, Serhii 20.11.2020 3:1
Dereha, Ruslan - Cherednichenko, Pavel 20.11.2020 1:3
Kryshtal, Dmytro - Baystryuchenko, Dmitriy 20.11.2020 0:3
Krivorotko Evgeniy - Zaychenko, Valentin 20.11.2020 3:0
Van, Vladislav - Stelmashchuk, Stanislav 20.11.2020 3:0
Kunynets, Serhii - Semeniuk, Illya 20.11.2020 2:3
Senchenko, Maksym - Skyba, Aleksander 20.11.2020 1:3
Komar, Vadim - Kozenkov, Tymur 20.11.2020 0:3
Semenets, Oleksandr - Abalmaz, Spartak 20.11.2020 3:2
Rubtsov, Eduard - Pirveli, Rodion 20.11.2020 2:3
Savenkov, Oleg - Tovkach, Mykola 20.11.2020 2:3
Novak, Ruslan - Rybachuk, Roman 20.11.2020 3:1
Pesternikov, Denys - Bondarchuk, Alexander 20.11.2020 3:2
Cherednichenko, Pavel - Rybalchenko, Kyrylo 20.11.2020 3:2
Baystryuchenko, Dmitriy - Stasevskyi, Oleh 20.11.2020 3:0
Krivorotko Evgeniy - Kuzyo Levko 20.11.2020 1:3
Van, Vladislav - Nykyforuk, Stepan 20.11.2020 0:3
Semeniuk, Illya - Klimov, Vitaliy 20.11.2020 0:3
Senchenko, Maksym - Skachenko, Serhii 20.11.2020 1:3
Dereha, Ruslan - Zakladnyi, Mykola 20.11.2020 3:1
Kryshtal, Dmytro - Kubrak, Serhii 20.11.2020 3:0
Pirveli, Rodion - Zaychenko, Valentin 20.11.2020 1:3
Tovkach, Mykola - Stelmashchuk, Stanislav 20.11.2020 3:1
Kunynets, Serhii - Rybachuk, Roman 20.11.2020 1:3
Bondarchuk, Alexander - Skyba, Aleksander 20.11.2020 3:0
Cherednichenko, Pavel - Komar, Vadim 20.11.2020 3:1
Baystryuchenko, Dmitriy - Semenets, Oleksandr 20.11.2020 1:3
Rubtsov, Eduard - Kuzyo Levko 20.11.2020 1:3
Savenkov, Oleg - Nykyforuk, Stepan 20.11.2020 2:3
Pesternikov, Denys - Skachenko, Serhii 20.11.2020 3:0
Zakladnyi, Mykola - Rubtsov, Sergey 20.11.2020 3:0
Kubrak, Serhii - Solovey, Vitaliy 20.11.2020 0:3
Laevsky, Maksim - Alekseenko, Dmytro 20.11.2020 1:3
Dereha, Ruslan - Rybalchenko, Kyrylo 20.11.2020 3:0
Kryshtal, Dmytro - Stasevskyi, Oleh 20.11.2020 3:1
Lopatnuk, Artur - Cherepnin, Maksym 20.11.2020 3:1
Zakladnyi, Mykola - Kozenkov, Tymur 20.11.2020 1:3
Kubrak, Serhii - Abalmaz, Spartak 20.11.2020 3:2
Rikun, Mikhail - Vadim, Tokar 20.11.2020 0:3
Cherepnin, Maksym - Laevsky, Maksim 20.11.2020 1:3
Hrytsyienko, Nazarii - Kovalchuk, Nazar 20.11.2020 1:3
Bosak, Viktor - Guchok, Andrey 20.11.2020 3:2
Zhmudenko, Yaroslav - Yefimov, Viktor 20.11.2020 1:3
Rybalchenko, Kyrylo - Komar, Vadim 20.11.2020 1:3
Stasevskyi, Oleh - Semenets, Oleksandr 20.11.2020 2:3
Dubrovin, Dmitry - Rutskiy, Sergei 20.11.2020 3:0
Lopatnuk, Artur - Vakulenko, Denis 20.11.2020 3:0
Verbyany, Vasily - Didukh, Viktor 20.11.2020 1:3
Khvysiuk, Andrii - Zdrobylko, Bogdan 20.11.2020 3:0
Limonov, Anton - Pryshchepa, Yevhen 20.11.2020 1:3
Dereha, Ruslan - Rubtsov, Sergey 20.11.2020 3:1
Kryshtal, Dmytro - Solovey, Vitaliy 20.11.2020 3:1
Vakulenko, Denis - Alekseenko, Dmytro 20.11.2020 3:2
Didukh, Viktor - Hrytsyienko, Nazarii 20.11.2020 2:3
Zdrobylko, Bogdan - Bosak, Viktor 20.11.2020 3:1
Pryshchepa, Yevhen - Zhmudenko, Yaroslav 20.11.2020 3:0
Cherednichenko, Pavel - Zakladnyi, Mykola 20.11.2020 2:3
Baystryuchenko, Dmitriy - Kubrak, Serhii 20.11.2020 0:3
Dubrovin, Dmitry - Protsenko, Danil 20.11.2020 3:1
Lopatnuk, Artur - Laevsky, Maksim 20.11.2020 3:1
Verbyany, Vasily - Gordiy, Andrey 20.11.2020 3:2
Khvysiuk, Andrii - Krysak, Andrey 20.11.2020 3:2
Limonov, Anton - Lyevshyn, Vitaliy 20.11.2020 0:3
Rubtsov, Sergey - Kozenkov, Tymur 20.11.2020 3:2
Solovey, Vitaliy - Abalmaz, Spartak 20.11.2020 3:0
Protsenko, Danil - Vadim, Tokar 20.11.2020 1:3
Cherepnin, Maksym - Vakulenko, Denis 20.11.2020 3:2
Gordiy, Andrey - Kovalchuk, Nazar 20.11.2020 1:3
Krysak, Andrey - Guchok, Andrey 20.11.2020 3:2
Lyevshyn, Vitaliy - Yefimov, Viktor 20.11.2020 1:3
Dereha, Ruslan - Komar, Vadim 20.11.2020 3:1
Kryshtal, Dmytro - Semenets, Oleksandr 20.11.2020 1:3
Dubrovin, Dmitry - Rikun, Mikhail 20.11.2020 3:1
Lopatnuk, Artur - Alekseenko, Dmytro 20.11.2020 2:3
Verbyany, Vasily - Hrytsyienko, Nazarii 20.11.2020 3:2
Khvysiuk, Andrii - Bosak, Viktor 20.11.2020 3:0
Limonov, Anton - Zhmudenko, Yaroslav 20.11.2020 0:3
Zakladnyi, Mykola - Rybalchenko, Kyrylo 20.11.2020 3:0
Kubrak, Serhii - Stasevskyi, Oleh 20.11.2020 0:3
Rutskiy, Sergei - Protsenko, Danil 20.11.2020 1:3
Vakulenko, Denis - Laevsky, Maksim 20.11.2020 0:3
Didukh, Viktor - Gordiy, Andrey 20.11.2020 3:0
Zdrobylko, Bogdan - Krysak, Andrey 20.11.2020 2:3
Pryshchepa, Yevhen - Lyevshyn, Vitaliy 20.11.2020 3:0
Cherednichenko, Pavel - Rubtsov, Sergey 20.11.2020 3:2
Baystryuchenko, Dmitriy - Solovey, Vitaliy 20.11.2020 1:3
Cherepnin, Maksym - Alekseenko, Dmytro 20.11.2020 1:3
Dubrovin, Dmitry - Vadim, Tokar 20.11.2020 3:0
Verbyany, Vasily - Kovalchuk, Nazar 20.11.2020 3:2
Khvysiuk, Andrii - Guchok, Andrey 20.11.2020 1:3
Limonov, Anton - Yefimov, Viktor 20.11.2020 1:3
Dereha, Ruslan - Kozenkov, Tymur 20.11.2020 0:3
Kryshtal, Dmytro - Abalmaz, Spartak 20.11.2020 2:3
Protsenko, Danil - Rikun, Mikhail 20.11.2020 0:3
Gordiy, Andrey - Hrytsyienko, Nazarii 20.11.2020 0:3
Krysak, Andrey - Bosak, Viktor 20.11.2020 0:3
Lyevshyn, Vitaliy - Zhmudenko, Yaroslav 20.11.2020 0:3
Rybalchenko, Kyrylo - Rubtsov, Sergey 20.11.2020 3:2
Stasevskyi, Oleh - Solovey, Vitaliy 20.11.2020 1:3
Rutskiy, Sergei - Vadim, Tokar 20.11.2020 3:0
Didukh, Viktor - Kovalchuk, Nazar 20.11.2020 3:1
Zdrobylko, Bogdan - Guchok, Andrey 20.11.2020 3:0
Pryshchepa, Yevhen - Yefimov, Viktor 20.11.2020 2:3
Zakladnyi, Mykola - Komar, Vadim 20.11.2020 2:3
Kubrak, Serhii - Semenets, Oleksandr 20.11.2020 0:3
Volokhov, Vladislav - Kuznetsov, Ihor 20.11.2020 1:3
Volokhov, Vladislav - Rubtsov, Nikita 20.11.2020 1:3
Volokhov, Vladislav - Kuznetsov, Ihor 20.11.2020 2:3
Kuznetsov, Ihor - Yarovoi, Oleksandr 20.11.2020 2:3
Volokhov, Vladislav - Rubtsov, Nikita 20.11.2020 0:3
Volokhov, Vladislav - Yarovoi, Oleksandr 19.11.2020 1:3
Kuznetsov, Ihor - Rubtsov, Nikita 19.11.2020 2:3
Rubtsov, Nikita - Yarovoi, Oleksandr 19.11.2020 3:2
Tsybulin, Sergey - Krutko, Aleksey 19.11.2020 3:1
Shcherbak, Denys - Shkurupii, Aleksandr 19.11.2020 2:3
Shkurupii, Aleksandr - Tsybulin, Sergey 19.11.2020 3:2
Shcherbak, Denys - Nikolenko, Maxim 19.11.2020 2:3
Grushko Vadim - Presnyakov, Mikhail 19.11.2020 2:3
Kunynets, Serhii - Semeniuk, Illya 19.11.2020 3:0
Nikolenko, Maxim - Krutko, Aleksey 19.11.2020 3:1
Shcherbak, Denys - Tsybulin, Sergey 19.11.2020 0:3
Naida, Alexander - Reznichenko, Roman 19.11.2020 2:3
Maksimiv, Sergey - Pidleteichuk, Petro 19.11.2020 0:3
Novak, Ruslan - Rybachuk, Roman 19.11.2020 1:3
Zinov, Nikita - Uchen, Mykola 19.11.2020 3:0
Shkurupii, Aleksandr - Nikolenko, Maxim 19.11.2020 2:3
Shcherbak, Denys - Krutko, Aleksey 19.11.2020 0:3
Naida, Alexander - Presnyakov, Mikhail 19.11.2020 1:3
Zharskiy, Vitaliy - Piskorskyu, Igor 19.11.2020 3:2
Rybachuk, Roman - Kunynets, Serhii 19.11.2020 3:1
Solovyov, Ihor - Krivenko, Vitalii 19.11.2020 3:1
Nikolenko, Maxim - Tsybulin, Sergey 19.11.2020 1:3
Shkurupii, Aleksandr - Krutko, Aleksey 19.11.2020 0:3
Grushko Vadim - Reznichenko, Roman 19.11.2020 0:3
Piskorskyu, Igor - Maksimiv, Sergey 19.11.2020 0:3
Novak, Ruslan - Shipilov, Anton 19.11.2020 3:0
Krivenko, Vitalii - Zinov, Nikita 19.11.2020 0:3
Reznichenko, Roman - Presnyakov, Mikhail 19.11.2020 3:0
Zharskiy, Vitaliy - Sheshurak, Lubomir 19.11.2020 2:3
Shipilov, Anton - Semeniuk, Illya 19.11.2020 1:3
Solovyov, Ihor - Ivanchatenko, Vladislav 19.11.2020 1:3
Dereha, Ruslan - Zakladnyi, Mykola 19.11.2020 3:1
Tytyunnik, Oleskii - Brezitskiy, Aleksandr 19.11.2020 1:3
Naida, Alexander - Grushko Vadim 19.11.2020 1:3
Sheshurak, Lubomir - Pidleteichuk, Petro 19.11.2020 3:1
Novak, Ruslan - Kunynets, Serhii 19.11.2020 3:1
Ivanchatenko, Vladislav - Uchen, Mykola 19.11.2020 1:3
Skachenko, Serhii - Molochko, Aleksey 19.11.2020 1:3
Brezitskiy, Aleksandr - Dereha, Ruslan 19.11.2020 3:1
Tytyunnik, Oleskii - Kubrak, Serhii 19.11.2020 3:2
Grushko Vadim - Presnyakov, Mikhail 19.11.2020 3:1
Zharskiy, Vitaliy - Maksimiv, Sergey 19.11.2020 1:3
Rybachuk, Roman - Shipilov, Anton 19.11.2020 2:3
Solovyov, Ihor - Zinov, Nikita 19.11.2020 2:3
Bondarchuk, Alexander - Herasymenko, Andrii 19.11.2020 3:0
Kubrak, Serhii - Zakladnyi, Mykola 19.11.2020 3:0
Tytyunnik, Oleskii - Dereha, Ruslan 19.11.2020 1:3
Naida, Alexander - Reznichenko, Roman 19.11.2020 2:3
Piskorskyu, Igor - Sheshurak, Lubomir 19.11.2020 1:3
Novak, Ruslan - Semeniuk, Illya 19.11.2020 3:1
Krivenko, Vitalii - Ivanchatenko, Vladislav 19.11.2020 0:3
Herasymenko, Andrii - Molochko, Aleksey 19.11.2020 3:1
Brezitskiy, Aleksandr - Kubrak, Serhii 19.11.2020 0:3
Tytyunnik, Oleskii - Zakladnyi, Mykola 19.11.2020 2:3
Naida, Alexander - Presnyakov, Mikhail 19.11.2020 3:1
Zharskiy, Vitaliy - Pidleteichuk, Petro 19.11.2020 3:2
Shipilov, Anton - Kunynets, Serhii 19.11.2020 3:0
Solovyov, Ihor - Uchen, Mykola 19.11.2020 0:3
Bondarchuk, Alexander - Skachenko, Serhii 19.11.2020 3:0
Grushko Vadim - Reznichenko, Roman 19.11.2020 0:3
Ivanchatenko, Vladislav - Zinov, Nikita 19.11.2020 0:3
Herasymenko, Andrii - Skachenko, Serhii 19.11.2020 1:3
Kinash, Sergey - Selin, Andriy 19.11.2020 0:3
Kovalov, Oleksandr - Kebalo, Denis 19.11.2020 3:1
Krivenko, Vitalii - Uchen, Mykola 19.11.2020 0:3
Bondarchuk, Alexander - Molochko, Aleksey 19.11.2020 3:0
Derevinskiy, Dmitriy - Lebed, Dmitriy 19.11.2020 2:3
Vovk, Vitalii - Riabukhin, Anton 19.11.2020 3:0
Baystryuchenko, Dmitriy - Dzyabura, Aleksander 19.11.2020 3:1
Simonchuk, David - Chermensky, Andrey 19.11.2020 3:1
Selin, Andriy - Lebed, Dmitriy 19.11.2020 2:3
Kebalo, Denis - Riabukhin, Anton 19.11.2020 3:1
Rikun, Mikhail - Sandulenko, Uriy 19.11.2020 0:3
Danilyuk, Nazar - Hrytsyienko, Nazarii 19.11.2020 3:2
Tovkach, Mykola - Gilitukha, Sergey 19.11.2020 3:1
Filatov, Sergey - Lytvynenko, Mykola 19.11.2020 0:3
Dzyabura, Aleksander - Kinash, Sergey 19.11.2020 0:3
Chermensky, Andrey - Kovalov, Oleksandr 19.11.2020 0:3
Rutskiy, Sergei - Vadim, Tokar 19.11.2020 1:3
Didukh, Viktor - Kovalchuk, Nazar 19.11.2020 1:3
Tuchkevych, Volodymyr - Melkumyan, Samvel 19.11.2020 1:3
Pesternikov, Denys - Maksiuta, Volodymyr 19.11.2020 0:3
Baystryuchenko, Dmitriy - Derevinskiy, Dmitriy 19.11.2020 3:2
Simonchuk, David - Vovk, Vitalii 19.11.2020 3:0
Vadim, Tokar - Rikun, Mikhail 19.11.2020 3:0
Kovalchuk, Nazar - Danilyuk, Nazar 19.11.2020 2:3
Melkumyan, Samvel - Tovkach, Mykola 19.11.2020 2:3
Maksiuta, Volodymyr - Filatov, Sergey 19.11.2020 3:0
Belskyi, Oleksandr - Nechyporuk, Vadym 19.11.2020 3:2
Dzyabura, Aleksander - Lebed, Dmitriy 19.11.2020 1:3
Chermensky, Andrey - Riabukhin, Anton 19.11.2020 1:3
Rutskiy, Sergei - Protsenko, Danil 19.11.2020 2:3
Didukh, Viktor - Verbyany, Vasily 19.11.2020 3:2
Tuchkevych, Volodymyr - Stelmashchuk, Stanislav 19.11.2020 2:3
Pesternikov, Denys - Dubrovin, Dmitry 19.11.2020 3:2
Kotik, Andrey - Belskyi, Oleksandr 19.11.2020 2:3
Derevinskiy, Dmitriy - Selin, Andriy 19.11.2020 3:2
Vovk, Vitalii - Kebalo, Denis 19.11.2020 0:3
Protsenko, Danil - Sandulenko, Uriy 19.11.2020 0:3
Verbyany, Vasily - Hrytsyienko, Nazarii 19.11.2020 1:3
Stelmashchuk, Stanislav - Gilitukha, Sergey 19.11.2020 3:0
Dubrovin, Dmitry - Lytvynenko, Mykola 19.11.2020 2:3
Schepanskiy, Yuriy - Nechyporuk, Vadym 19.11.2020 0:3
Baystryuchenko, Dmitriy - Kinash, Sergey 19.11.2020 1:3
Simonchuk, David - Kovalov, Oleksandr 19.11.2020 3:1
Rutskiy, Sergei - Rikun, Mikhail 19.11.2020 3:1
Didukh, Viktor - Danilyuk, Nazar 19.11.2020 3:1
Tuchkevych, Volodymyr - Tovkach, Mykola 19.11.2020 3:1
Pesternikov, Denys - Filatov, Sergey 19.11.2020 3:0
Drobov, Dmytro - Belskyi, Oleksandr 19.11.2020 0:3
Dzyabura, Aleksander - Derevinskiy, Dmitriy 19.11.2020 2:3
Chermensky, Andrey - Vovk, Vitalii 19.11.2020 3:2
Vadim, Tokar - Protsenko, Danil 19.11.2020 3:0
Kovalchuk, Nazar - Verbyany, Vasily 19.11.2020 3:1
Melkumyan, Samvel - Stelmashchuk, Stanislav 19.11.2020 3:1
Maksiuta, Volodymyr - Dubrovin, Dmitry 19.11.2020 3:0
Kotik, Andrey - Schepanskiy, Yuriy 19.11.2020 0:3
Kinash, Sergey - Lebed, Dmitriy 19.11.2020 2:3
Kovalov, Oleksandr - Riabukhin, Anton 19.11.2020 3:2
Rutskiy, Sergei - Sandulenko, Uriy 19.11.2020 1:3
Didukh, Viktor - Hrytsyienko, Nazarii 19.11.2020 1:3
Tuchkevych, Volodymyr - Gilitukha, Sergey 19.11.2020 1:3
Pesternikov, Denys - Lytvynenko, Mykola 19.11.2020 2:3
Drobov, Dmytro - Nechyporuk, Vadym 19.11.2020 0:3
Baystryuchenko, Dmitriy - Selin, Andriy 19.11.2020 2:3
Simonchuk, David - Kebalo, Denis 19.11.2020 2:3
Protsenko, Danil - Rikun, Mikhail 19.11.2020 0:3
Verbyany, Vasily - Danilyuk, Nazar 19.11.2020 1:3
Stelmashchuk, Stanislav - Tovkach, Mykola 19.11.2020 3:1
Dubrovin, Dmitry - Filatov, Sergey 19.11.2020 3:1
Schepanskiy, Yuriy - Belskyi, Oleksandr 19.11.2020 0:3
Derevinskiy, Dmitriy - Kinash, Sergey 19.11.2020 1:3
Vovk, Vitalii - Kovalov, Oleksandr 19.11.2020 3:1
Vadim, Tokar - Sandulenko, Uriy 19.11.2020 3:1
Kovalchuk, Nazar - Hrytsyienko, Nazarii 19.11.2020 3:2
Melkumyan, Samvel - Gilitukha, Sergey 19.11.2020 2:3
Maksiuta, Volodymyr - Lytvynenko, Mykola 19.11.2020 3:2
Kotik, Andrey - Nechyporuk, Vadym 19.11.2020 1:3
Dzyabura, Aleksander - Selin, Andriy 19.11.2020 1:3
Chermensky, Andrey - Kebalo, Denis 19.11.2020 1:3
Baystryuchenko, Dmitriy - Lebed, Dmitriy 19.11.2020 2:3
Simonchuk, David - Riabukhin, Anton 19.11.2020 3:0
Zdrobylko, Bogdan - Krysak, Andrey 19.11.2020 3:1
Bosak, Viktor - Guchok, Andrey 19.11.2020 3:1
Guchok, Andrey - Zdrobylko, Bogdan 19.11.2020 0:3